In en om Assen

Albert Haar


Bronvermelding:

Artikel op woestenledig d.d. 8 december 2011. Artikel op RTV-Drenthe
Achter de schermen in Drenthe met Albert Haar


Als er in het culturele leven van Drenthe schermen zouden staan, dan was Albert Haar (Zuidwolde, 1949) de grote man achter die schermen. Hij is medeoprichter van Het Drentse Boek, het C+B Museum in Grolloo, radiomaker bij RTV Drenthe. Maar ook: bestuurder bij stichting De Amer, Museums Vledder, bedenker van de Kiepshop van het Huus van de Taol en presentator van De Literaire Hemel in Amen.


Zuidwolde

“Ik ben de oudste zoon in een gezin met nog twee kinderen: een zus en een jongere broer. Mijn ouders hadden net buiten Zuidwolde een boerderij. Een gemengd bedrijf van standaard grootte: twaalf hectare met koeien, varkens en kippen. Het was de bedoeling dat ik de boerderij zou overnemen. Maar het was de tijd van Sicco Mansholt, van schaalvergroting en de intensieve veehouderij. Op een gegeven moment stonden we voor de keuze: moderniseren en investeren, of het bedrijf houden zoals het was. Ik wilde investeren, mijn vader zag dat niet zitten. Toen is het overgegaan.”


Radio Luxemburg

“Dat ik misschien boer zou worden, had niets met ambitie te maken. Het was traditie: ik wist niet ander dan dat ik mijn vader zou opvolgen. Mijn wereld was klein in die tijd, ik wist amper ergens wat van. De radio heeft daar verandering in gebracht, radio bood mij een venster op de wereld. Via Radio Luxemburg leerde ik muziek kennen en ontdekte ik Hitweek. Het eerste singeltje dat ik kocht, was een EP van Anneke Grönloh met Brandend zand. Mijn eerste elpee was van de Rolling Stones. Zo zie je: een kwartje kan zomaar de andere kant opvallen.”


Sociale academie

“Uiteindelijk ben ik naar de sociale academie in Hengelo gegaan. Het welzijnswerk kwam op, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in sociale processen. In Zuidwolde ben ik activiteiten gaan organiseren voor jongeren: films, concerten, optredens met Roel Reijntjes. Samen met Marga Kool heb ik de cursus Drents ontwikkeld, met aandacht voor taal en gebruiken. Het ging om bewustwording, een brug slaan tussen oude en nieuwe bewoners van het dorp. Destijds stond niemand er bij stil dat je aan zulke zaken aandacht moest besteden. Nu zouden we het een inburgeringcursus noemen.”


Het Drentse Boek

“Voor de oprichting van stichting Het Drentse Boek, eind jaren zeventig, werden natuurlijk ook wel Drentstalige boeken uitgegeven. Door Boom in Meppel bijvoorbeeld, en door Hummelen in Assen. Maar die zagen er tonterig uit. Wij wilden de Drentse cultuur verder brengen, dus moest er ook aandacht komen voor de vormgeving. Thuis spraken we niet anders dan Drents. Taal is voor mij de essentie van een cultuur. Als je de ogen sluit, kun je alleen nog ruiken en horen. Een cultuur ruiken valt niet mee, maar dankzij taal kun je horen waar je bent.”


D66

“Ik ben in 1978 lid geworden van D66. Eind jaren tachtig werd ik gemeenteraadlid. Daarna heb ik een periode in de Staten gezeten en nu zit ik in de gemeenteraad van De Wolden. Natuurlijk is het vervelend als je lokaal wordt afgerekend op wat D66 in de landelijke politiek presteert, maar het is mij nooit om de macht te doen geweest. Het gaat mij om de kwaliteit van de argumenten en dan is het soms zonde als er niet naar je geluisterd wordt. In de Staten is de impact van je invloed groter, tegelijkertijd is het veel technischer. In de gemeenteraad is je betrokkenheid zichtbaar. Dat is erg prettig.”


Harry’s Blues

“Samen met Gerard Nijenhuis heb ik vanuit de Drentse Schrieverskring aangedrongen op een eigen Drentse omroep. Toen die er eenmaal was, ben ik redacteur geworden en later presentator. Sinds september presenteer ik Harry’s Blues alleen. We hadden een goede rolverdeling. Harry zorgde voor de blues, voor minderheidsmuziek, zoals hij dat noemde. Ik deed de Americana. Ik ben altijd meer van de country geweest – Woody Guthrie, Bob Dylan. Het blijft raar. Ik ben nog steeds niet aan die lege stoel in de studio gewend.”


C+B Museum

“Toen Radio Drenthe van start ging, vond ik meteen dat we iets met Muskee moesten doen. Drenthe en de blues hebben wat met elkaar. Dankzij Harry. Zo moet het C+B Museum Grolloo ook worden gezien. Het is jammer dat Harry er zo weinig van heeft meegekregen, maar het is een succes. Tot dusver hebben we 3600 bezoekers, terwijl we op 2500 hadden gerekend. Vraag is natuurlijk wat het museum volgend jaar doet. Ik denk dat we met een goede tentoonstelling, over de sound van Cuby & Blizzards, de belangstelling moeten kunnen vasthouden.”


De Amer

“Nadat in 2007 duidelijk werd dat Ab Sligter niet meer beter zou worden, zijn we gaan kijken hoe we café De Amer in Amen konden voorzetten. In de doelstelling van stichting De Amer staat onder meer dat De Amer een café is voor onthaasting. Het muziekpodium is ook een reactie op de grootschaligheid van de popmuziek waar je soms meer dan 100 euro betaalt voor een kaartje. Daarnaast hebben Amer Diep hebben bedacht, bijeenkomsten waarin we naar verdieping zoeken. En sinds kort is er Amer Proof, waar talent een kans krijgt.”


De Literaire Hemel

“Literair café De Literaire Hemel hoort bij De Amer, het zou nergens anders kunnen. De woorden Amen en Hemel horen bij elkaar. We hebben zeven bijeenkomsten per seizoen; zeven is een heilig getal. In de regel hebben we in De Literaire Hemel een landelijke en een regionale schrijver te gast en iemand die over een dode schrijver vertelt, in het onderdeel hemel of hel. Annette Timmer doet de interviews in het Nederlands. Ik probeer het zoveel mogelijk tweetalig te doen, ook als de schrijver uit het Westen komt.”


Museums Vledder

“Mijn betrokkenheid bij Museums Vledder is vergelijkbaar met stichting De Amer. Ook in Vledder is sprake van het wegvallen van iemand die zijn stempel heeft gezet. Henk Plenter was een markant persoon en de spil van Museums Vledder. Vraag is nu hoe we zijn initiatief in stand kunnen houden en ook uitbouwen. Drenthe moet het hebben van parels zoals Museums Vledder en De Amer. Een kroonluchter is mooi, de parels zijn net zo belangrijk voor de uitstraling en charme. Zo zie ik ook het Noorden. De stad Groningen moet bruisen, het platteland moet zorgen dat de boel niet overkookt. Beide leveren een positieve bijdrage. Het een kan niet zonder het ander.”


Harry’s blues

Het radioprogramma Harry’s Blues wordt elke zondag tussen 18.00 en 19.00 uur uitgezonden door RTV Drenthe.Albert Haar in het kort


Albert Haar was een van de initiatiefnemers van Radio Drenthe (1989). Hij werd hoofd van de afdeling Varia van Radio Drenthe en programmaleider bij TV Drenthe (1995). Albert Haar produceert films en radioprogramma’s vanaf 1975. Hij staat aan de wieg van de Stichting Het Drentse Boek en de Federatie SONT (Streektaalorganisaties in het Nedersaksisch Taalgebied).

Hij gaf cursussen Drents en was de initiator van Meertmaond Dialectmaond. Was bestuurslid van de Drentse Schrieverskring en mede-initiator van het Project Culturele Educatie, later Stichting Drentse Taol. Vanaf 2000 is hij zelfstandig producent van video- en audioproducties en boeken, die in de meeste gevallen gericht zijn op de provincie Drenthe. Albert Haar was de initiatiefnemer voor de oprichting van onder meer het Drents Audio Visueel Archief, Stichting De Literaire Hemel en de Stichting Lichte Muziek Drenthe, waarvan hij tevens bestuurslid is.

Hij is medeauteur en producent van de uitgave 'Altied Underwegen; 50 jaar lichte muziek in Drenthe'. Was lid van de werkgroep Stookhokken in Drenthe en producent van het boek 'Rooksignalen op het boerenerf; Stookhokken in Drenthe' en is lid van de werkgroep Boerenerven. Hij is medeoprichter van de Stichting tot behoud van het cultureel erfgoed Harry Muskee en de Stichting Musikeum (oprichting muziekmuseum in Emmen). Albert Haar is al decennia lang politiek actief. Van 1988-1991 als gemeenteraadslid in Zuidwolde en van 2004-2007 statenlid voor de provincie Drenthe (d66).


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl