In en om Assen

Waar winkelden de Assenaren in 1970?


Bronvermelding:
'Adresboek voor Assen'. Jaargang 1971. Naar officiële gegevens bewerkt met medewerking van het gemeentebestuur van Assen en het hoofdbestuur van de P.T.T. (bijgewerkt tot 1 oktober 1970)


Een nieuw zebrapad op de hoek Marktstraat en Kruisstraat te Assen vóór warenhuis Thomas, waar voetgangers nu veilig kunnen oversteken. Rechts een Acmesa-bezorgauto. Collectie gemeente Assen; 1970


Beroepswijzer op de adverteerders. (Dus wie niet adverteerde in het adresboek kreeg ook geen vermelding).


Aanstekers

Gebr. v. Poppel N.V., A. H. G. Fokkerstraat 5, 12148.

Advertentieblad

Het Gezinsblad, Esstraat 10, B 13141-13142.

Aannemersbedrijven

H. Barels. Pr. Bernhardstraat 2, 25 10949.
N.V. Bouwmaatschappij Hendriks, Vaart 116A, 12460.
Aannmersbedrijf Huisman N.V., kant. Steendijk 43, tel. 13549.
N.V. Aann.bedr. A. Kortleven, Gr. v. Prinste- rerlaan 60, 14128-10256.
Rotteveel & Doolsema, Broeklaan 22, 13158, A. v. d. Leeuwlaan 5, 13624.
H. Schadenberg & Zn., Venestraat 9, 13275.
Aannemersbedrijf Scherjon C.V., Kanaal 4b en 6, 10602 en 14764.

Antiek

Jobing en Zonen, Molenstraat 21-23, 12877.

Apotheek

Singel Apotheek, Ged. Singel 48, 12256.
Apotheek ‘Karsten’ (1842) (Beilerweg / Beilerstraat / Kerkstraat 14) en Apotheek ‘Themmen’(1860) (Begonnen op de hoek Marktstraat / Kerkstraat, via Kruisstraat naar Nobellaan 247) ontbreken in het adresboek

Architecten

J. F. Bosker, Molenstraat 258, 14403.

Assurantiën

Assurantie- en Makelaarskantoor Beyert en Berkepies, Molenstraat 32, 12027 en 10582.
Assurantie- en financieringsadviesbur. H. J. Boer, Smetanalaan 238.
Assurantie H. J. Borger, Oosterparallelweg 35, 12080.
J. F. Bosker, Molenstraat 258, S 14403.
Assurantie- en Makelaarskantoor Faber, Oostersingel 19, 10225.
Assurantie- en Makelaarskantoor Jeltes ten Hoor, Zwin D, 13171 b.g.g. 05910-12033.
L. v. d. Ley, Alteveerstraat 53, 13426.
Olgers, Oudestraat 24a, 14042.
Assurantiekantoor H. Rook, Mauritsstraat 36, 13462.
Assurantie- en financieringsbedrijf „Wedo", Rodeweg 34, 15021.

Autobanden

Geers Bandenservice, Bosstraat 58, 10174.
Drenth, Rolderstraat 55-57 S 12153.

Autobekleding

Stoffeerderij G. A. de Vries, Groningerstr. 6, 13097.

Autohandel, 2e handse

Fa. Gorter, Industrieweg 8. 12135.


De Marktstraat te Assen met in het midden schoenenwinkel Van Haren aan de Marktstraat 8 en Foto Arti aan de Marktstraat 6, op de hoek met de Kruisstraat. Collectie gemeente Assen 1968


Auto-accessoires

Het Stuurwiel, Nieuwe Huizen 17, 12444.

Autorijscholen

H. Beek, Pelikaanstraat 189, 12254.
G. Oosting & Zn., Oranjestraat 38, 13401.

Automobiel- en garagebedrijven

N.V. „AZA", Beilerstraat 17-21, 15249.
W. Drenth, Rolderstraat 55-56, 12153
Garage Gorter, Industrieweg 8, 12135.
Automobielbedrijf Krüger, Tuinstraat 16-20, 15245.
Autobedrijf „De Lariks", Stroom 2-2A, 10030.
J. Overzet, Dr. Philipsweg 19 en 45 B 12847.
Fa. K. v. d. Ploeg, Zwartwatersweg 133, B 12701.
R. Smit, Molenstraat 22-24, 12882, huis 12914.
N.V. „TAS", Tigelaar's Automobielzaak en servicestation, Beilerstraat 67, 13506.
Timmerman N. V. Asser Ford Service, Kloekhorststraat 31 12760.
Garage Vogelzang, Nieuwe Huizen 14-18, 12973.
G. de Vries, Sluisstraat 13, 15748.
P. G. van Wijngaarden en Zonen, Venestr. 61, 12086.
J. W. v. d. Ziel, Groningerstraat 93-97, 14549

Bankinstellingen

Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Brinkstraat 69, 14243 (5 lijnen). Bijkantoren Nobellaan 108, Bremstraat 3.
Bondsspaarbank Assen, Stationsstraat 24, 13365; bijkantoor Troelstralaan 189, 11223.
Raiffeisenbank Assen, Noordersingel 43, 15448, bijkantoren Nobellaan 98 en Winkelcentrum Vredeveld.

Bars

de Jonge, Brinkstraat 85, 12023.

Bedden - dekens -ledikanten

Warenhuis Vanderveen, 11611.
M. C. J. Vogelzang N.V., Ged. Singel 21, 12598.

Bedrijfskleding

S. v. d. Molen, Ged. Singel 22, 14260, b.g.g. 14509.
M. C. J. Vogelzang, Ged. Singel 21, 12598.

Begrafenisregeling

R. van Dalen, Zuidersingel 31, 12878 b.g.g. 15200.
Begrafenisregeling Diaconie Ned. Herv. Gem. Assen, p/a Kerkelijk Bureau Herv. Gemeente, Kerkstraat 1, 12056.


Café De Singel van Jan Dekker aan de Gedempte Singel 38 te Assen. Links de elektrozaak van Lampe en rechts een gedeelte van de schoenenzaak van Schreuder. Collectie gemeente Assen 1967


Bloemisterij

Bloemen Kees, Ged. Singel - Rolderstraat 31, 14938, Kerkstraat 19, 1401.
Fa. G. Drenth (W. van Gurp), Oudestraat 11, 13564.

Boekbinderij

Van Gorcum & Comp. N.V., Industrieweg 38, 15647 (4 lijnen).

Boek-en kantoorboekhandel

Hummelen's Boekhandel N.V., Kruisstraat 7, 12934.
M. A. v. d. Kuyl, Kruisstraat 16-18, 12310.

Bouwmaterialen

S. Smallenbroek, woonhuis Vaart N.Z. 66b, 13064, kantoor en opslagplaatsen Kanaal 102, 12824 en 12232.

Brandstoffen

H. Albers, Groningerstraat 36-40, 12096.
Drentsche Steenkolen Groothandel, Alteveerstraat 27, 12323 en 13153.
H. W. Göbel en Zn., Rolderstraat 26-30, 12415.
C. Watering, Oosterhoutstraat 94 14574.

Bromfietsen

Brandsma en Boer, Molenstraat 38, 13574.
B. v. Veen, Venestraat 93, 12169.

Brood, koek en banket

A.B. Bakkerijen, Industrieweg 12, 15450.
Boomgaardt's Luxe Bakkerij, Singelpassage 11, 12805.
J. Bootsma, Tuinstraat 71, 12516.
Bruins, Kerkstraat 16, 12156.
Gosselaar, Nieuwe Huizen 20, 12355.
Hakkert, Groningerstraat 49, 13590.
Juweel Bakkerijen in Groningen en Drenthe, 12912.
Maison Schierbeek, Vaart Z.Z. 1, 12764.
Stoker, Molenstraat 61, 13073, Troelstralaan 225, 12498, Stationsstr. 18, 13264.
Wuite, Rolderstraat 80, 12717.

Café-Restaurants

Bellevue, Dr. Nassaulaan 30, 12421 en 12422.
De Brink, Brink, 10046.
„De Hertenkamp", gelegen bij de Hertenkamp, 12813.

Campingartikelen

Gans, Varkensmarkt 2-7, Rolderstraat 10, 15241, Oudestraat 46 en Peelo, 8 12112.
Warenhuis Vanderveen, 11611.
de Waard, Oudestraat 18, 27-29, 13250.

Carrosseriebedrljven

Fa. Boer, Industrieweg 4, 12689.
Gebr. Poepe, Lonerstraat 129, 13272, na 6 uur 14472.


De heropende zaak in ijzerwaren en gereedschappen A. Fokkema en zoon aan de Gedempte Singel 9 te Assen. Gisteren is namelijk de geheel gemoderniseerde en sterk vergrote ijzerwaren-en gereedschappenzaak van de heer A(Andries) Fokkema heropend. In 1924 begon de vader van de heer Fokkema ,A(Albert) zijn zaken aan de Gedempte Singel in een vroegere banketbakkerij. Collectie gemeente Assen 1965


Dames- en meisjes bonneterie

Warenhuis Vanderveen, 11611.
M. C. J. Vogelzang N.V., Ged. Singel 21,12598 en 2 X overdekte passage.
Gerritsma, Brink 15, 13193.

Delicatessen

Van den Bergh, Brinkstraat 1, 11268.

Dierenpension

E. Olthof, Kanaal 217

Drogisterijen

W. Griever & Zn., Nwe Huizen 8, 12897.
K-Markt Linker-Hoen N.V., 12553, Bremstraat 5.
Nederhoed, Oudestraat 9, 15298.
„De Papaver", Bremstraat 27.

Drukkerijen

Van Gorcum & Comp. N.V., Industrieweg 38, 15647 (4 lijnen).
Drukkerij Born N.V., Esstraat 10, 13141-13142.
Bremer, Oranjestraat 3, 12495.
G. F. Hummelen N.V., Oudestr. 26 10965, Kruisstraat 7, 12934.
Vlieghuis, Collardslaan 5, 10244.

Elektr. app., radio en T.V.

Andries, Oudestraat 25, 11220.
J. van Dalen, Vaart N.Z. 46, 12382.
Etten, Molenstraat 81, 14102.
Fa. H. de Jonge, Singelpassage 18, 12886.
P. Lammerts, Zuidersingel 23, 13094, Marktstraat 24-26, 13470.
A. A. Mulder, h.o. fa. Lunshof, Brink 27-28, 12195.
Geerts, Witterstraat 11, 13575.
L. Oortwijn, Oudestraat 31, 13533.
Tj. v. d. Ploeg & Zn. Groningerstraat 72, 12555.

Etalagemateriaal

Alberts, Oudestraat 40, 10910.

Foto en film

Foto „Arti", Marktstraat 6, 12795.
Foto „Lux", Markt 21, 12283.
Foto „Kriiger", Stationsstraat 3, 12504.

Glazenwasserij

Linker's Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf, Verdistraat 19, 14565.
Schoonmaakbedrijf H. J. Tienkamp, Troelstralaan 53, 12640.

Grafkistenfabriek

Fa. N. Geerts & Zn., Witterstr. 62, 13037.

Grammofoonplaten

Fono-Lux, Markt 21, 12283.
Warenhuis Vanderveen, 11611.


De Oudestraat te Assen toen gemotoriseerd verkeer nog (net) mogelijk was. Links de naaimachinewinkel van Vos op nr. 44, links van het midden de groenten en fruitwinkel van Dussel op nr. 38 en rechts de sportwinkel van Roelof de Waard op nr. 29. Collectie gemeente Assen 1973


Groentehandel

Fa. L. Weggemans Zonen, Singelpassage 1-3, 12197.

Haarden, kachels enz.

Luc. Alkema, Paul Krugerstraat 46, 15806.
J. J. Beckeringh, Oudestraat 17a, 12482.
J. Bijlsma, Talmastraat 97, 12817.
J. Klaassens, Rolderstraat 17, 12591.
C. Watering, Oosterhoutstraat 94, 14574.
Zwaneveld, Venestraat 47-49, 14356.

Handelsvoorlichtingscentrum

Gebr. Geertjes N.V., Industrieweg 22, 20222.

Heren- en jongenskleding

Gerritsma, Kruisstraat 4-7, 12661.
S. v. d. Molen, Ged. Singel 22, 14260, b.g.g. 14509.
M. C. J. Vogelzang NV., Ged. Singel 21, 12598.

Hengelsport

Boxma, Rolderstraat 51, 13255.
K. Veldman, Rolderstraat 21, 13180.

Herenkapsalon

De Vries, Troelstralaan 259, 13833.

Horlogerie

Stuart, Marktstraat 7, 12962.

Hotel-Café-Restaurant

De Brink, Brink, 10046.
Hotel-Café-Restaurant Centraal, Markt 10, 13035.
Hotel de Jonge, Brinkstraat 85,12023.
Hotel Restaurant Overcingel, t/o N.S. Station, 11333 (4 lijnen).
„Spoorzicht", Spoorstraat 4, 10500.

Hotelbenodigdheden

NV. Broekema-Nagel, Collardslaan 11, 11622.

Houthandel

NV. Asser Houthandel, Vaart 128, 12351.
De Timmerwinkel, Rolderstraat 10, 15565.

Huishoudelijke artikelen

Gebr. van Dalen, Oudestraat 34, 12066.
J. Dik, Groningerstraat 37-39, 15437.
Gebr. Geertjes NV., Industrieweg 22, 20222.
Postema, hoek Groningerstraat-Oudestraat, 12525.
Warenhuis Vanderveen, 11611.

Industriële toeleveringen

Moby, Oudestraat 7a, 12851, na kantoortijd 10304 en (05927) 2797.


Schoenenzaak Gans aan de Varkensmarkt 2-7 te Assen. Op de voorgrond een Volkswagen Kever. Links op de achtergrond de hoek (Oude) Molenstraat - Oudestraat. Collectie gemeente Assen 1968


Ingenieursbureau

Bosma, Emmastraat 11, 13666.

Juweliers

Biopharm, Dotterbloemstraat 2, 14402.
Klaas Oosterhof & Co., Vaart 88, 15172.
Stuart, Marktstraat 7, 12962.

Kachelpijpenfabriek

Burgerhout & Zn. N.V., Dr. A. F. Philips-weg 41, 14944.

Kantoormachines en -meubelen

Asser Kantoormachine Service, Javastraat 45, 10489.
Bremer, Oranjestraat 3, 12495.
Hummelen's Boekhandel N.V., Kruisstraat 7, 12934.
M. A. v. d. Kuyl, Kruisstraat 16-18, 12310.

Keukens en kasten

N.V. Asser Houthandel, Vaart 128, 12351.
Geform N.V., Industrieweg 40, 11610.

Kledingbedrijf

C. J. Sluisman en Co., Oosterparallelweg 8, 14901.

Kleuter- en babykleding

Gerritsma, Brink 15-17, 13193.
Warenhuis Vanderveen, 11611.
M. C. J. Vogelzang N.V. Ged. Singel 21, 12598.

Koffiezetapparaten en -automaten

Noordmatic, Vaart N.Z. 54-56, 8 15629.
Koffiebranderij N.V. Broekema-Nagel, Collardslaan 11, 13749.

Kunstnijverheid

Fa. Mevr. Wed. M. Kramer, Kruisstraat 22-26, 12118.
Warenhuis Vanderveen, 8 11611.

Levensmiddelen

Van den Bergh, Brinkstraat 1, 11268.
Supermarkt de Boer, Noordersingel, 15551.
Dubbelhuis Supermarkt „De Spar" Vredeveldseweg 30, 12884.
Van der Heide, Nobellaan 199, 14126.
Wijnalda-Kuntz N.V., Kroon-Groothandel, A. H. G. Fokkerstraat 9, 15149

Loodgieters

Luc. Alkema, Paul Krugerstraat 46, 15806.
J. Bijlsma, Talmastraat 97, 12817.
P. Lammerts & Zn., Zuidersingel 23, 13094, Marktstraat 24-26, 13470.

Luchtgereedschappen - compressoren

Moby N.V., Oudestraat 7a, 12851, buiten kantooruren 10304 en (05927) 2797.


Bloemenzaak Bloemen Kees van Cees Vianen aan de Gedempte Singel 3 te Assen. Collectie gemeente Assen 1968


Luxe artikelen, kristal, glas, porcelein

J. Dik, Groningerstraat 37-39, 15437.
Fa. Mevr. Wed. M. Kramer, Kruisstraat 22-26, 12118.
Postema, hoek Groningerstraat/Oudestraat, 12525.
Warenhuis Vanderveen, S 11611.

Maatkleding

Leever, Kerkstraat 18, 12938.

Machinefabriek

Kemker & Rinsma, Industrieweg 14, 12828.

Makelaars

Beyert en Berkepies, Molenstraat 32, 12027 en 10582.
J. F. Bosker, Molenstraat 258, 14403.
Faber, Oostersingel 19, 10225. Jeltes ten Hoor, Assurantie- en Makelaarskantoor, Zwin D, 13171.
Olgers, Oudestraat 24a, 14042.
Wedo, Rodeweg 34, 15021.

Manufacturen

Warenhuis Vanderveen, 11611.
M. C. J. Vogelzang N.V., Ged. Singel 21, 12598.

Melkinrichting en melkproduktenfabriek

Acmesa, Parallelstraat 7, 14848.

Modehuizen

Buining, Kruisstraat 9, 12262.
Herman Jansen N.V., Marktstraat 28 en Markt 15, 12643.
Kramer, Kerkstraat 28, 12150.
Warenhuis Vanderveen, 11611.
M. C. J. Vogelzang N.V., Ged. Singel 21, 12598.

Muziekhandel

v. Sloten, Rolderstraat 22-24, 14167.

Naaimachinehuis

A. Vos, Oudestraat 42 en 44, 12558.

Omroepbedrijf

v. d. Molen, Mensingestraat 32, 10306.

Optiek

Greving & Greving, Varkensmarkt 11, 12210.

Oude materialen

J. Majoor, Venestraat 198, 15297.
R. Visser, Dr. A. F. Philipsweg 43, 13079; na 17.30 uur 13204.

Parfumerie

„De Papaver" Bremstraat 27.
Remmers, Ged. Singel 25, 13587.
Warenhuis Vanderveen, 11611.


Supermarkt Komas aan de Paul Krügerstraat te Assen. Collectie gemeente Assen 1965


Petroleum en huisbrandolie

Olijve, Groningerstraat 55, 14476.

Piano/Orgel

v. Sloten, Rolderstraat 22, 14291.

Reisbureaus

N.V. Reisbureau B.B.I. Emmen, Kantoor Assen: Brinkstraat 79, 15550.
Reisbureau Harmanni, Vaart 30, 13049.
Hogeling's Reisbureau, Singelpassage 1, 15361.

Rijwielfabriek

Mustang Rijwielhuis, Paul Krugerstraat 37, 13055.

Rijwielhandel, herstel- en verhuurinrichting

Brandsma en Boer, Molenstraat 38, 13574.
Rijwielhuis Klok, Groningerstr. 266, 14464.
L. Oortwijn, Oudestraat 31, 13533.
B. van Veen, Venestraat 93,12169.
Mustang Rijwielhuis, Paul Krugerstraat 37, 10892.
Tj. van der Ploeg & Zn., Groningerstraat 72, 12555.
A. de Vries, Venestraat 85, 15017, b.g.g. 11295 (expl. Stationsrijwielstalling).
C. Watering, Oosterhoutstraat 94, 14574

Saunabaden

Geform N.V. Industrieweg 40,11610.

Schoenhandel

F. Boersma en Zn., Ged. Singel 5-7,13083.
R. Mennega, Ged. Singel 28, 12696.
Hakkenbar Warenhuis Vanderveen, 11611.
Ziengs, Noordersingel 5, 15644.

Schoonmaakbedrijf

P. H. Linkers Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf, Verdistraat 19, 14565.
H. J. Tienkamp, Troelstralaan 53, 12640.

Slagerijen

C. Meijer, Rolderstraat 23, 12388.
H. Walraven, Nobellaan 201, 14120.
„De Witterbrug", Vaart Z.Z. 98, 12419.

Slijterij en wijnhandel

George Muller, Stationsstraat 10, 12888.
„Die Ossewa", Molenstraat 39, 12136.
C. Weijer, Groningerstraat 84, 12257.
„Het Wijnvat", Steendijk 105, 10322.

Smederij

Zwaneveld, Venestraat 47-49, 14356.

Snackbars

Luken's Counter Service en Snackbar, Kerkplein, 13572.


Een Opel Kapitän in botsing met een bromfiets op het Kerkplein te Assen. Links op de achtergrond café Smit aan het Kerkplein 5, op de hoek met de Beilerstraat, dan snackbar Luken op nr. 6 en rechts café Pater op nr. 7. Collectie gemeente Assen 1961


Speelgoed

Van Dalen, Oudestraat 34, 12066.
J. Dik, Groningerstraat 37-39, 15437.
Postema, hoek Groningerstraat-Oudestraat, 12525.
Warenhuis Vanderveen, 11611.

Sportschool

Romer, Vaart N.Z. 8, 15435.

Sportwinkels

Gans, Varkensmarkt 2-7, Rolderstraat 10,15241, Peelo 8, 12112, Oudestraat 46. 12402.
de Waard, Oudestraat 18, 27-29, 13250.

Stoffen - Lingerie

„Mariska", Brinkstraat 3, 10948.
Warenhuis Vanderveen, 11611.

Supermarkten

Levensmiddelen N.V. Jan de Boer, Noordersingel, 15551.
Linker-Hoen, N.V., Bremstraat 5.
Warenhuis Vanderveen, 11611.

Tabaksartikelen

Nederhoed, Oudestraat 9, 15298.
Warenhuis Vanderveen 11611.

Tankstations

Fa. Albers, Groningerstraat 36-40, Oosterhoutstraat 23, 12096, b.g.g. 15095.
J. Bloemsma, Gr. v. Prinstererlaan/hoek Molenstraat, 13036.
Desgee was- en tankstation, Alteveerstraat 27, 12323.
P. Timmer, Shell Service Station, Vondellaan 14518.

Taxi

Asser Verhuurbedrijf ATAX N.V., Groningerstraat 93-97a, 14549.
G. de Vries, Sluisstraat 13, 10000, b.g.g. 15748.

Terrazo-, kunststeen-, naadloze vloeren en beton-emaillebedrijf

Joh. Rabius, fabriek: Kanaal 90, 13463.

Textielbedrijven

Holland Textiel, Bremstraat 25.
Maathuis, Nieuwe Huizen 7.
Warenhuis Vanderveen, 11611.
M. C. J. Vogelzang N.V., Ged. Singel 21, 12598.

Theegrossier

N.V. Broekema-Nagel, Collardslaan 11, 13749.


De Nieuwe Huizen in feestverlichting in Assen. Rechts Hotel restaurant Rex. Collectie Drents archief


Timmerfabrieken

Fa. N. Geerts en Zonen, Witterstraat 60-62, 13037.

Touringcar- en autoverhuur

Reisbureau Harmanni, Vaart N.Z. 30, 13049.

Transport- en expeditiebedrijven

J. Appeldoorn, Molenstraat 33, 13182.
Fa. A. Holtrop en Zn., Vaart N.Z. 126a, 13366, b.g.g. 13434.
Fa. R. R. Kroon en Zn., Dr. A. F. Philipsweg 3, 14641.
Expeditie Sloots, Dr. A. F. Philipsweg 2-6, 12576.
H. J. Trip & Popken N.V., Wiltonstraat 6, 13788 - 15750 - 15571.
Vervoerscentrum Centraal Bodehuis, v. Riebeekstraat 13, 13150.

Tuingereedschappen en zaden

Bulthuis, Paul Krugerstraat 18, 12838.
Fa. G. Drenth, Groningerstraat 193, 12592.
Tuincentrum „Lariks" v. Heuven Goedhartlaan, 13005

Uitgeverijen

Uitgeversmij. N.V. Born, Esstraat 10, 13141-13142.
Kon. Van Gorcum & Comp. N.V., Industrieweg 38, 15647 (4 lijnen).

Uitzendbureaus

„Drenthe", Riete 31, 12815.
„Assen" Oosterparallelweg 20a 14618.

Verf en behang

L. Baakman, Vaart N.Z. 60-62, 12305.
W. F. Botter en Zn., Paul Krugerstraat 66,13479.
G. Ensing en Zn. N.V., Weth. Buningstraat 6, 12508.
Heuving, Venestraat 136,12363.
J. Last en Zn., Kanaal 205, 13296.
M. Penninga, Vaart N.Z. 78, 13484.
Perio, Kerkstraat 2-4 t/o het Postkantoor 10334.
Pinkster en Zn., Vaart 47, 12084, Rodeweg 20, 15198.
J. Struyk, Talmastraat 10, 10435.
W. J. v. Wijk, Einsteinlaan 12, 13529.

Verhuizingen

J. Dieters, Anreperstraat 133-166, 12706 en 11006.
J. Appeldoorn, Molenstraat 33, 13182.
Expeditie Sloots, Dr. A. F. Philipsweg 2-6, 12259
Hekman, Beek 20, 23 14283.


De Kruisstraat te Assen met links de damesconfectiewinkel van Buining op nr. 9 en dan op nrs. 11-13 de panden van Vanderveen. Geheel rechts het hoge pand van kapper Top, Varkensmarkt 1. Collectie gemeente Assen 1965


Verwarmingsapparaten

Luc. Alkema, Paul Krugerstraat 46,15806.
Gebr. Geertjes N.V., Industrieweg 22, 20222.
J. Klaassens, Rolderstraat 17, 12591.
Tj. v. d. Ploeg & Zn., Groningerstraat 72, 12555.

Vishandel

Post, Rolderstraat 25,13329.

Vleesproduktenfabriek

Coveco N.V., Rembrandtlaan 7, 11711.

Wasmachines

Etten's Wasmachinehuis, Molenstraat 81,14102.

Wasserij

Textielreinigingsindustrie De Hoop N.V., Linmij N.V., Wilhelminastraat 9,10756.
Groningerstraat 226, 12872.
Veldzicht, Nijlandstraat 36-38, 12076.

Woninginrichting

P. Gerritsma, Markt, 13477.
Kees Hommes, Groningerstr. 27-31, 12405.
Miske, Venestraat 2-4-6, 12215.
O.C.M., N.V., Meubeltoonzalen, Torenlaan 18-20, 10395.
G. A. de Vries, Groningerstraat 6, 13097.
Zandbergen, Kruisstraat 21 en Ged. Singel 33, 12435.

IJzerwaren

Fokkema, Ged. Singel 9, 12394.
Gebr. Geertjes N.V., Industrieweg 22, 20222.
N.V. Ijzerhandel v/h D. Lijberse, Wiltonstraat 1, 12418.
Heuving, Venestraat 136, 12363.
J. Huizing, Wiltonstraat 5, 12227.
Van Weiden's Ijzerhandel, Vaart 7, 12326.
R. Visser, Dr. A. F. Philipsweg 43, 13079.

Zaalverhuur

Gebr. Eleveld (Bellevue), Dr. Nassaulaan 30, 12421.
Wilco-Centrum, 13541.

Zelfbediening

De Boer, Noordersingel, 15551.
Van der Heide, Nobellaan 199, 14126.
Coöp. Noord, Groningerstraat 2, 12332.
Linker-Hoen N.V., Bremstraat 5.
Zelfbedieningswarenhuis Vanderveen, 11611.

Zonwering

A. J. L. Krans, Gymnasiumstraat 6, 13191.


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl