In en om Assen
Asser Vaar(t)jaar 2010


foto © Sietse Kooistra


Een korte historische terugblik. Bron: ‘De Canon van Drenthe’,


De Drentsche Hoofdvaart

Tot ver in de twintigste eeuw vormen de kanalen in Drenthe de belangrijkste transportwegen.
Vooral de Drentsche Hoofdvaart en de Hoogeveensche Vaart zijn ware slagaders waarlangs niet alleen vracht maar ook passagiers door de provincie worden vervoerd.
Beide kanalen zijn gegraven voor de afvoer van turf. De Drentsche Hoofdvaart, gegraven op initiatief van het Landschap Drenthe, dient als afvoerweg van turf uit de venen rond Diever en Smilde en wordt in 1780 geopend.

Hoewel het vervoer van turf tot in de twintigste eeuw een groot aandeel behoudt in het vrachtvervoer over de kanalen, neemt het vervoer van andere lading binnen enkele jaren pijlsnel toe. Naast turf  worden vooral landbouwproducten zoals aardappels, bieten, graan, stukgoederen en vee in toenemende hoeveelheden over de vaarwegen getransporteerd. Daarnaast neemt ook het vervoer van passagiers kort na de opening van de beide kanalen snel toe. Kort na het gereedkomen van de Drentsche Hoofdvaart varen al de eerste trekschuiten naar Assen. Zo vaart vanaf 1784 eens per week een trekschuit van Assen naar Meppel en terug en in de daaropvolgende jaren komen er nog meer trekschuiten bij.

Zowel trekschuit als vrachtschip blijven in Drenthe tot het einde van de negentiende eeuw belangrijk en goedkoop. Vanaf 1863 komt de eerste stoomboot op de Drentsche Hoofdvaart erbij. Vanaf 1864 kunnen passagiers zelfs dagelijks met de stoomboot van Assen naar Zwolle reizen, of overstappen in Meppel op de stoomboot naar Amsterdam.
Spoor en weg nemen in de twintigste eeuw de rol van de kanalen over. Tegenwoordig zijn ze belangrijk voor het toerisme.


Assen Vaart 2010 zaterdag 31 juli

Assen, 31 juli 2010, Grandioos feest aan de Asser vaart, Assen bruist en Assen leeft, duizende bezoekers brachten een bezoek aan de activiteiten langs de vaart waar 18 binnevaart schepen lagen en dieverse ambachten en stand en stoom machines stonden en waas de koren de sfeer optimaal maakte Assen anno 2010, Assen Vaart......doorgaan


Zie hier deel één van deze videomontage

Zie hier deel twee


foto © Sietse Kooistra


De openstelling van de Vaart

Tot in de jaren '50 van de vorige eeuw had het centrum van Assen een haven: De Kolk. Aan het eind van de Drentse Vaart lagen tientallen schepen. Maar de Kolk werd drooggelegd en dus verdwenen de schepen. Eind vorige week werd de haven opnieuw geopend. En nu al lijkt dat een doorslaand succes. De nieuwe bruggen over de Asser Vaart zijn nog wat storingsgevoelig, vinden de eerste pleziervaarders in de Vaart.

Toch zijn de meeste pleziervaarders blij met de openstelling van de Vaart. De nieuwe vaarverbinding is mooi en goed bevaarbaar. Bovendien is het is geweldig dat je met je boot tot in het centrum kunt komen. Deze week werd de herstelde vaarverbinding tussen de Drentse Hoofdvaart en de Kolk in Assen heropend.

Zie hier de beelden van de gebruikers van de opengestelde Vaart


Varen in Drenthe op oude foto’s; Info op asserjournaal.nl d.d. 24.07.2010

Drents archief haakt in op komst thema Historische beroepsvaart

De actieve mensen van het Drents Archief volgen bij hun presentaties zoveel mogelijk de actualiteit. Dat blijkt ook nu, want via zijn website is van gisteren (vrijdag) af het thema: ‘Varen in Drenthe’ in beeld gebracht. Op de historische foto’s is te zien dat Drenthe een echte scheepvaartprovincie was met veel bedrijvigheid op de Drentse vaarten en kanalen.

Het thema is gekozen ter gelegenheid van het Vaartjaar 2010. Historische beroepsvaartuigen liggen in het weekend van 30 en 31 juli in de Vaart in Assen afgemeerd.
Wie nu alvast een indruk wil krijgen van het Drentse scheepvaartverleden, kan nu al een keur aan foto’s zien van de grachten in Meppel, en het lossen van vrachtschepen in de havenkolk in Assen. Ook is er een volgeladen turfschip in het Stieltjeskanaal , de pullenvaart (met melkbussen) in Hoogeveen en het vervoer van personen en goederen per snikje (trekschuit) te bekijken. Deze foto's getuigen alle van de rijke geschiedenis van de Drentse binnenscheepvaart.

Zie hier een overzicht van de foto’s van het Drents archief


Een weergave van de eerste dag van het festival Assen Vaart 2010, die gehouden wordt met historische boten uit de jaren 30; info op zideo.nl d.d. 18.06.2010

Zie hier de beelden van de opening


Drentse Hoofdvaart zorgde voor bedrijvigheid in Assen

De Vaart van vroeger is een serie korte tv-progamma's, waarin herinneringen worden opgehaald aan de tijd dat de Drentse Hoofdvaart een drukke scheepvaartroute was. De serie begint aan de Kolk in Assen. Conservator Wicher Kerkmeijer van het Noordelijk Scheepvaartmuseum vertelt hoe het laatste deel van de Hoofdvaart in 1780 tot stand kwam en hoe de scheepvaart levendige bedrijvigheid naar de provinciehoofdstad bracht

Zie hier de beelden van de bedrijvigheid


De Drentse Hoofdvaart naar aardappelfabriek Scholtens

In de derde aflevering van de serie De vaart van Vroeger gaan we samen met oud-aardappelschipper Lucas Veenstra van boord, om de voormalige aardappelfabriek van Scholtens op te zoeken. De wijk die erheen voert is niet meer bevaarbaar, maar een deel van de oude fabriek staat er nog. Lucas herinnert zich de drukke tijden van de aardappelcampagnes nog levendig. De Vaart van Vroeger is een tv-serie waarin herinneringen worden opgehaald aan de tijd dat Drentse Hoofdvaart een drukke scheepvaartroute was. De Hoofdvaart, 41 kilometer lang, 230 jaar oud. Eén bijna rechte lijn, van Assen tot voorbij Meppel, blijkt rijk aan boeiende anekdotes en historische bijzonderheden.

Zie hier de beelden


foto © Sietse Kooistra


Veel bedrijvigheid vroeger langs Drentse Hoofdvaart

Ook in deze vijfde aflevering van de serie De Vaart van Vroeger worden herinneringen opgehaald aan de tijd dat de Drentse Hoofdvaart een drukke scheepvaartroute was. Jan Hoeks van de Historische Vereniging de Smilde en oud-schippers Lucas Veenstra en Lieuwe de Harder vertellen over de vele kleine bedrijfjes aan de oevers van de Vaart. Bakkers, cafés, slagers, kledingwinkels en zelfs scheepswerven waar nieuwe schepen werden gebouwd. Daarover weet Wicher Kerkmeijer van het Noordelijk Scheepvaartmuseum het nodige te vertellen.

Zie hier de beelden


Scheepvaart in Drenthe, jaren 30 en 40

Zie hier de beelden


Lees ook:
Drenten te water; Scheepvaarthistorie van "D'olde lantschap'

© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl