In en om Assen

Bijzondere Locaties
Het Zuidlaardermeer

Het Zuidlaardermeer is een 540 hectare groot en ondiep meer, dat voor het grootste deel in de provincie Groningen ligt. Slechts een kwart bevindt zich in Drenthe. Vanaf Drentse zijde wordt het Zuidlaardermeer gevoed door de Hunze, aan de noordkant vervolgt het water zijn weg naar het noorden via het Drentsche Diep.

Lees verder

De radiotelescopen van Westerbork

Over een afstand van drieduizend meter, in een rechte rij, rijzen veertien enorme radiotelescopen op. Daarvan verheffen de ronde parabolen die een doorsnede hebben van 25 meter, zich boven de bosschages. Sinds 1970 zijn die continu in gebruik voor het 'bespieden' van het heelal.

Lees verder

De geschiedenis van het huis Overcinge in Havelte

In 1987 kreeg Overcinge een andere functie: Zalen verhuur en accommodatie voor trouwerijen. Nu in de 21 e eeuw is het huis in bezit van Landgoed Vrouwe Bianca Hijman; ofschoon Het Huis niet meer privé bewoond wordt, tracht zij, samen met manager Hennie Jager, het Hof Overcinge iets van de oude luister terug te geven middels o.a. het geven van concerten.

Lees verder

In het spoor van de Podagristen

De Podagristen brachten de belangstelling voor de Drentse volkskunde op gang èn interesse voor het wel en wee van de Drenten. Het boek der Podagristen wilden ze, gelet op hun wens dorre zandgronden tot vruchtbare gebieden te herscheppen. De zandwoestijnen van destijds zijn voor een deel nog de natuurgebieden van nu. Honderdduizenden toeristen profiteren er jaarlijks van.

Lees verder

De Klencke nabij Oosterhesselen

In 1931 bracht J. Westra van Holthe een bezoek aan de havezate de Klencke. Op deze pagina doet hij verslag van zijn bevindingen.

Lees verder

Het Balloërveld -beheersplan 1991-

Het Balloërveld ligt in het stroomdal van de Drentse Aa, ten noorden van de dorpen Rolde en Balloo. Het Balloërveld bestaat voor het grootste deel uit heide en vergraste heide. Daarnaast komen er ook bos, stuifzand en vennen voor. De totale oppervlakte is 367 hectare. Het Balloërveld is eigendom van het Rijk en is sinds 1918 in gebruik als militair oefenterrein. Het beheer is in handen van het Ministerie van Defensie.

Lees verder

Knapzakroutes in Drenthe

Op 11 maart 2011 zijn alle 63 nieuwe Knaproutes in gereed gekomen. Naast het herzien en het opnieuw vormgeven van de routes, zijn er ook routes aan de serie toegevoegd die nog niet eerder zijn uitgebracht. Bovendien zijn de eerste digitale Knapzakroutes in werking gesteld. Er is een applicatie, zogenaamde 'App', ontwikkeld waarmee de Knapzakroutes via de iPhone of Android telefoon kunnen worden gelopen! In eerste instantie geldt dit voor de populaire routes Gasteren, Oosterhesselen, Veenhuizen en Ansen. .

Lees verder

Het Stroetenveld

Het beekdalreservaat Stroeten nabij Zweeloo is een van de meest aantrekkelijke landschapsparels in het bezit van Stichting Drentse Landschap. Al vanaf 1969 wordt getracht dit kleinschalige landschap te verwerven en van een goede inrichting te voorzien. .

Lees verder

Kampsheide verpakt in spinrag

Wie op een mistige herfstochtend Kampsheide bezoekt wordt verrast door een wereld die geheel verpakt lijkt in spinrag. Duizenden met minuscule druppeltjes beparelde spinnenwebben liggen gedrapeerd over de heide. Het benevelde spinrag versterkt de toch al betoverende ochtendsfeer van grafheuvels en oude Jeneverbessen in hoge mate. Vervolgens prikkelt het de nieuwsgierigheid: welke beestjes zijn hier nu eigenlijk verantwoordelijk voor?

Lees verder

Veenhuizen, een spiegel voor de menselijke natuur

Nergens ter wereld bestaan oorden als Veenhuizen en Frederiksoord, waar de ogenschijnlijke maakbaarheid van de menselijke natuur zo centraal stond en dat als cultureel erfgoed nog steeds zo sterk domineert over haar omgeving. Die unieke combinatie van fysiek en spiritueel, die weerslag van 200 jaar denken over mens en samenleving geven beide dorpen bijna een moreel recht op plaatsing op de Unesco Werelderfgoedlijst.

Lees verder

Veenterpen in de Kop van Drenthe

In de woldgebieden in het noorden van Drenthe ligt een groot aantal zogenaamde veenterpen. De terpen liggen zonder uitzondering in veenweidegebied en zijn, zelfs in dit vlakke landschap, moeilijk te herkennen. Dit komt vooral door de geringe hoogte van 25 tot 80 cm. De gemiddelde doorsnede is zo'n 30 meter. De locatie van de veenterpen is in veel gevallen te herkennen aan de afwijkende vegetatie ter plaatse. Deze terpjes zijn in het verleden al tal van keren onderwerp van onderzoek geweest, maar zonder overtuigend resultaat. In het afgelopen jaar zijn de veenterpen in het kader van een onderzoek naar de landschapsgeschiedenis van Roderwolde opnieuw onderzocht, een aantal bevindingen wordt in dit artikel weergegeven

Lees verder

Offerveentjes in Drenthe

Dat venen en veentjes een belangrijke rol speelden in het leven en denken van de pre- en protohistorische Drenten, staat buiten kijf. Tijdens het veensteken en veenbeugelen zijn zoveel gewone en bijzondere voorwerpen aangetroffen, dat het niet anders kan of die moeten daar in het verre verleden bewust zijn neergelegd.

Lees verder

Over galg en rad; executieplaatsen in Drenthe

Vroeger kon je nog echt opgroeien voor galg en rad. Die galg spreekt voor zich, dat rad slaat op het op een hoge paal gemonteerde wiel waarop een veroordeelde na zijn executie werd geëxposeerd en aan de elementen en de vogels werd overgelaten tot er alleen nog wat botten onderaan de paal lagen. Zo'n rad of wiel werd ook gebruikt voor een van de meest wrede straffen — het radbraken (het breken van de ledematen). De straffen werden in de openbaarheid voltrokken.

Lees verder

De Hondsrug in Drenthe

De Hondsrug is een hooggelegen, heuvelachtig gebied aan de oostkant van Drenthe. Op satellietbeelden is het gebied duidelijk zichtbaar: meerdere lange, rechte lijnen die parallel aan elkaar lopen, van Nieuw Schoonebeek naar Groningen en van Coevorden naar Rolde. De Hondsrug is een direct gevolg van het werk van de ijstijden, die ook de rest van het Drentse landschap gevormd hebben.

Lees verder

Bijzondere kerken in Drenthe

Kerken als markante herkenningspunten in het landschap. Kerken met monumentale waarden. Kerken die geschiedenis schrijven. Het Drentheland herbergt er velen. Gebruik de overzichtspagina om op zoek te gaan naar deze bijzondere Godshuizen.

Naar overzicht

Het Fochteloërveen

Het Fochteloërveen (soms: Fochtelooërveen) is een 2500 ha groot natuurgebied op de grens van de Nederlandse provincies Friesland en Drenthe. Het is geldt als een van weinige en een van de best bewaarde hoogveengebieden in Nederland. Het gebied is een restant van het uitgestrekte Drents-Friese hoogveengebied, dat sedert 1660 grotendeels is afgegraven

Naar overzicht

Rhee

Rhee lag aan de Koningsweg van Balloo naar Lieveren. In een oorkonde van 1382 wordt vermeld, dat Reinoud IV van Coevorden zijn goederen te Rhee heeft verkocht en overgedragen aan het klooster te Assen. Johan Picardt, dominee van Rolde, ging bij het ontbreken van een pastorie aldaar in Rhee wonen. Tot 1850 bestond Rhee uit één, soms twee,  erven gelegen langs de bijbehorende landerijen.

Lees verder

De Haar

Een Italiaanse bezoeker die in de 19e eeuw dit terrein bezocht sprak over een naargeestige vlakte: Wanneer je denkt aan het einde van de hei te zijn, begint de hei weer; mager struikgewas volgt op mager struikgewas, eenzaamheid op eenzaamheid. Dat zijn zaken waar de bezoeker uit de 21ste eeuw waarschijnlijk zeer op gesteld is. Rust en ruimte zijn sleutelwoorden in het huidige recreatiebeleid. Dat hier nog zoveel natuur intact is, maar ook dat vele grafheuvels en andere oudheidkundige sporen niet een prooi zijn geworden voor de oprukkende landbouw en bebouwing, heeft alles te maken met de status van militair terrein..

Lees verder


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl