In en om Assen

Een handgeschreven brief van Leendert van Aalst


Foto genomen tussen 1920 en 1930 toont de Gemengde Arbeiderszangvereniging de Volksstem uit Assen, opgericht in 1918. Op de voorste rij v.l.n.r., geheel links onbekend, mevr. Van Duuren (zuster van H. van Duuren), Ike Rosing-Hamminga, Hennie van Duuren, Ab Huizinga, L. Brader, midden achter de tafel Leendert van Aalst (dirigent), dhr. Bijlsma, mevr. Brader, Froukje Bijlsma, dhr. Malon, onbekend en mevr. Jacobs. Op de tweede rij v.l.n.r. twee onbekende dames, Trien Rademaker, onbekend, vermoedelijk mevr. Hoetjer, onbekend, Bet Hazeveld, onder het vaandel Stien Jagt, Jeltje Steen, twee onbekenden, mevr. Van der Tuuk, onbekend en mevr. Hegen-Rademaker. Derde rij v.l.n.r. twee onbekende dames, mevr. Reijntjes, mevr. Boon, links van het vaandel mevr. Kuiper-Rosing, rechts van het vaandel vermoedelijk mevr. Bijlsma, mevr. Leisenaar, vermoedelijk mevr. Van Duuren, mevr. Hulsebos-De Gries, mevr. Hartsuiker-Koster, Fré Alberts en twee onbekenden. Achterste rij v.l.n.r. vermoedelijk dhr. Boon, Markus Scheltes, Jasper van Opijnen, Anne Kuiper, twee onbekenden, Hans Bodenstaff, links van het vaandel Harm Hoetjer, rechts van het vaandel Andries Scheltes, Hans Hulsebos, Adriaan Bodenstaff, Max Pruim, Mans Snijders, Bertus van der Tuuk, vier onbekenden, Abel Lunshof, Gerrit Fekkes, onbekend, J. Colleij en J. Fekkes. Het betreft een reproduktiefoto. (Collectie gemeente Assen)


Voorwoord van Meent van der Sluis

Assen "Stad der Paleizen" is in hun jeugdherinneringen beschreven door de elitaire schilder Louis Roussingh en de van afkomst links - liberale schrijver Jan Fabricius. Over het Aardscheveld en Lombok met hun vele keetbewoners reppen zij niet. Zelfs Anne de Vries, die de armoe door en door gekend heeft, beschrijft de stropers uit de huttenstreek en woonwagens in zijn boek 'Wij leven maar eens' (1951) als een gedegenereerd slag Assenaren, welke in sociaal opzicht mijlen ver onder de rode of gereformeerde Asser arbeiders staan.

Leendert van Aalst laat in 'Mijn Boek' (zijn korte beschrijving bij zijn plakalbum) zien dat de Lombokkers menselijke mensen waren. Sterker nog, hij heeft van hun muziek geleerd, zoals hij zelf zei. Omgekeerd heeft hij ze ook gevormd en niet alleen muzikaalEen paar woorden over “Mijn boek” (1961/’62)


Het kwam mij in ’t zin op te schrijven , wat ik beleefd had in ruim 40 jaren met mijn zingende grok Kinderschaar. Opgevrolijkt met Asser tijdgenoten. “Die ze niet gekend hebben zullen er minder aan hebben. ” En nu arme stakkers – vroeger bespot door Jan Publiek bespot en gek aangestoken. Ten eerste, ons aller mooiste tijdgenoot. Malle Albertie, met haar geliefde Albert , (een heer uit Utrecht) door de krant bij haar gekomen. Geen koninklijke gast kreeg zoo veel eerbetoon als met hun trouw- en Bruiloft partij. Op de Brink kon haast geen mens meer staan. Zelf op bruiloft geweest in café A. Hendriks (Rolderstraat Amecilia). Smies (zijn eigelijke naam kan ik direkt niet zeggen) was muzikant des avonds. Hij speelde harmonika schreef “briefjes” voor jonge meisjes die hij dacht en zei binnenkort graag te zullen trouwen.

Job Keinver een holbewoner. Jaren gewoond in Rolde in een hoge heidebult toen destijds ongeveer naast overleden schilder Boon. Vaak 2e zaterdag in de maand (vrij van school) met mijn schoolvrienden hem opgezocht. Later was hij de kommesaal bij Kars Philips (een groot jager stroper) in diens hut op Lombok (thans Licht en Kracht). Daar betaalde hij kostgeld - vieftien stuver met een fles petroleum. Twee dagen voor zijn dood gefotografeerd door wijlen meester Meertens. Verder leest gij 3 advertendsies in de Drensche Krant. Overleden Jan Philips (93 jaar geworden) Vaten vol jenever opgedronken. Woonde in een plaggenhut Anreperweg, thans straat. Verder Hendrik Struik (wonende in woonwagenkamp Loonerveld). Weggetrapt uit Ons Indies Leger. Verder heer Suringa, Fiere admiraal. Daarnaast E. Hendriks, met baard. In de volksmond Roje Eis. Allemaal gelijke mensen maar? Wel verschil van werk en afkomst.

Dan de fam. Krans. Langer dan 50 jaar er mee bevriend geweest. Louis de kunstschilder (tevens goed pianist). Een van mijn mooiste vrienden. Overleden 1930. Avonds kan ik van die fam. Van Valkenstein vertellen. Krantenverslagen. Hutten op Lombok bewoond door ook fam. Eising. Als hier vreemde kinderkoren kwamen ging ik er met hun naar toe de plaggenhut te bekijken. Ieder nam een paar centen mee voor de oude vrouw. De spoorbeambte Hendrik Philips. Alles verdronken met broer Eis, in jenever. Het kinderkoor opgericht in 1919 door mevr. Brok, mevr. Hoetjer en mevr. Hartsuiker. Allen overleden. Negen kinderen (van verschillende kinderkoren). Overleden 6 meisjes en 8 jongens. Bij enkelen nog gezongen op ’t kerkhof, Beilerstraat. (Vaak nog bedroefd). Het 100 jarig bestaan van Assen 1807 – 1907. Hiechenslieg een winkel in antiek (naast cafe Wolthekker) zaten een week voor ’t raam. Geert Geerts (bijnaam Geert Eulikoek), afkomstig uit Rolde met zijn vrouw Mienske Majoorske (haar bijnaam), oud marketenster. Vooraan lopend in kostuum bij soldaten. In de Venegang overleden. Hij werkte bij Nathans (Kruisstraat). Hij waste zich soms in geen jaar. Samen stokoud geworden (zoo zie je al dat gepoejer, wassen, verschonen enz, weinig waard).


Foto genomen tussen 1926 en 1927 toont de aankomst van kinderkoor De Kleine Stem op het Stationsplein te Assen. In de menigte staat muziekvereniging Voorwaarts uit Assen. (collectie Drents Museum)


Louis Krans Valkenstein met een jongetje aan ’t schilderen, thans de heer Schreuder (schoenenzaak Gedempte Singel). Ook aan het schilderen met heer van Echten (buitengewoon kamerheer van Wilhelmmientje). Boottochten met kinderkoor alhier en Rolde, in oorlogsjaren (de besturen waren al lang uit domme bangerigheid er tussen uit) naar Appelscha. Gezongen voor zieken aldaar. Een meisje woonende op de Smilde kwam er hard aangelopen en viel in ’t kanaal. Een van onze meisjes sprong van ons schip en haalde haar er onder vandaan. Nog een aardigheid. Een van onze meisjes is met de vrijgezelde schipper getrouwd. Over mijn kinderkoorjaren ..lange avondverhalen. Verder…mijn vader met zijn vriend uit Wijster. Harm Bruins, ruim 100 jaren geworden. Mijn vader 87. Verder 3 artiesten op Zuidlaardermarkt. Rosé met vrouw Marie Poeyepens (beiden overleden) en heer Kok (fluitist) leeft nog. Vraagt per advertentie een nieuwe vrouw.

Mijn vader als soldaat in de Haag (midden vorige eeuw). Hein van Houten in dien tijd de grootste stroper. Wonende in mijn jongensjaren in een plaggenhut op het Aardscheveld. Een plezierig mens en verteller. 10 januari in Hengelo overleden. Ook nog voor haar keet Antje, dochter van Karst Philips, getrouwd geweest met een Roelf Abbing. Na eenige tijd kreeg ze hekel aan hem, deed kwik achter de spiegel weg en deed dat voor hem in zijn bord soep. Maar hij proefde dat. Een half jaar zat zij er voor in de gevangenis. Ik mocht graag soms even met haar praten als wij als jongens over Lombok liepen. Zij had zoon, echte zigeunerkop. Naast haar Henderkien Daalman. Mee op school geweest. Diens vader, van allerlei werk. Haar moeder Henderkien Philips (een hele dikke dame) verdiende ’s avonds nog wat bij. Zoo zou ik u wel heel veel meer kunnen vertellen maar geachte Asser tijdgenoten, gij kijkt maar eens rustig ‘mijn boek’ na.


Vriendelijke groet; de kinderkoor directeur.


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl