In en om Assen
Dick Blancke


Foto © Bert Jippes


Info op drentsetaol.nl

Dick is geboren in Schoonebeek. Daor is e ok opgruid en is e naor de legere schoel en de Ulo west. Daarnao hef e het ‘Nationaal Instituut voor Middelbaar Economisch en Technisch Onderwijs’ in Utrecht bezöcht, een veerjaorige opleiding veur vörmgeving.
 
Nao dizze opleiding is e toch een aandere kaant opgaon en hef e de ‘Middelbare Beroepsopleiding Sociaal Kultureel Werk’ in Hengelo daon. Hij warkte u.a. in het jeugdwerk in Schoonebeek en Börger en weur groepsleider in het Boddaert Centrum in Emmen. Dit directe contact met kinder leverde hum ideeën veur zien verhaolen veur kinder.
Um meer tied te kriegen um te schrieven weur e dieltied-metwarker van het cultureel centrum. Dick was antrökken um de publiciteit ro0ndum de programmering te regeln. Dit was ok het begun van zien loopbaon bij de radio. Veur Radio Noord leverd’e körte Drèentse bijdraoges in het programma Mandielig en kreeg e daarnao een eigen kinderpregram 'Het is Dik aan…', diels Drèents, Nederlands en Grunningstaolig.

Hij woonde in Nieuw-Zwinderen en van 1991 tot 2001 in Linde. Daarnao gung e met zien vriend Ronald in Arles sur Tech in Zuud-Frankriek wonen. Behalve dat e der zölf woont, hef e der ok een hoesie dat e verhuurt.
Zien eerste bijdraoge in de Drèentse taol waren liedteksten veur de rockgroep Turf Jenever en Achterdocht, waor Dick ok zanger van was.

Hij is een poosie redacteur van Roet west. Daorin publiceerd’e poëzie. Dick Blancke was ok de eerste Drèentse schriever die openlijk het thema homoseksualiteit in zien gedichten gebroekte. Zien eerste publicaoties undertiekend’e allèn met zien initialen.
Hij schreef tenielstukken, kinderverhaolen en poëzie. Wark van hem weur opneumen in Drèents kienderboek, (Zuidwolde 1984 en herziene oetgaove 2002) en diverse bloemlezings. Zien poëzie weur nog niet bundeld.

Boekpublicaotie: Samen kuj een hieleboel, (Zuidwolde 1986), en saomen met de tiekenaores Trudy Kramer het prentenboek Kobus Knien op pad met Ad de Kat (Zuidwolde 2000), waorvan ok een Grunningse oetgaove verscheen. Hij schreef de verhaolen voor het lied- en verhaolenboek 'Tattoo op mien scholderblad' (Zuidwolde 2001) dat saomen met een CD met kinderliedties oetbracht weur.
Ok vanoet Frankriek is Dick nog actief op schriefgebied. Het leste aovendvullende tenielstuk van Vrouwentoneel Erica 'Wat zul Anna zegd hebben' is deur hum schreven.
De tekst veur het stripverhaol ‘Ellert en Brammert – twiej roege ropperds’ is ok van hum (de tiekeningen bint van Ben Huisjes).


Fraanse fratsen (1)

deur Dick Blancke

‘In januari en februari sluut je de deur en kroep je bij de heerd’ is een gezegde hier in Zuud-Frankriek. Het bint de kaoldste maonden. De heerd braandt wal alle dagen maar gelukkig kunt wij nog geregeld een kop koffie buten drinken in het zunnegie met zo’n 16 graoden. Dit zachte weer trekt allerhande vrömde vogels naor oeze contreien.

Naost de rivier, aj het stadtie Arles sur Tech uutriedt, stiet een vrolijk beschilderde aolde bestelwagen. Daor woont Claude. Hij hef een lange bos haor en is der groots op, dat hij dat mangs een half jaor niet wast hef. Hij nuumt zuk een rasta. Hij redt zuk best in zien auto met het potkacheltie in het midden naost zien matras. Claude is der zölfs al een maol met naor Nederland reist veur de brulfte van een vriendin, maar de auto stiet nou al een jaor stil. ‘Der is gien wark dat ik mooi vind dus wark ik maar niet’ is een uutspraak van hum. Hij kan leven van een beetie steun en zien moe stopt hum of en toe wat toe.

En dan is der José. Hij hef drei maond warkt bij oes um het terras an te leggen. ‘As ik centen zat heb, koop ik mij een stukkie grond midden in de bargen en zet der een caravan op. Dan leef ik daor in alle vrijigheid’. Dat is op zukzölf een prachtig ideaal en eerlijk gezegd probeer ik dat zulf ok te praktizeren, maar ik vreug mij of waor José van wol leven. ‘Och een beetie steun is genog en aans gao ik bij de veurdeur van de supermarkt zitten en hold ik de hand op’.

Zo bint der hier hiel wat jonge mensen die op dizze manier van dag tot dag leeft, rondwandelt met een koppeltie honden van dörp naor stad en heur gelukkig vuult met een beetie hennep in de tabak. Zuk volk hew zulfs vlakbij oes huus, kwam ik lestdaogs tot de ontdekking. Ik wandelde deur de bargen en bossen met oeze veer honden en vuulde mij gelukkig. De mieste wegen ken ik wal, maar opiens was ik op een pad waor ik niet eerder lopen har.

Dat verwonderde mij, want ik was op nog gien kilometer ofstaand van huus. En daor zag ik veur mij een grote indianentent, een tipi waor een beetie rook kwam uut het dak kwam. Nao wat schrouwen kwam der een gedaante uut. Het was Christophe die vertelde, dat hij al 6 maond op dizze plaots in dizze tent woonde. 6 maond en wij hadden hum nooit ontdekt! Het pad naor de tent had hij zölf vrij kapt, zodoende har ik daor nog nooit lopen. Hij huuld zuk warm met een vuurtie midden in de tent, waor hij ok op kookte.

Hij kun zuk wassen in de beek. Hij mus vief kilometer wandeln um in de stad te kommen en hij was gelukkig met zien 2 honden um hum hen. Hij had een poosie in de stad woont in kraakpanden maar kun daor niet aorden. En warken under een baos dat was niet naor zien natuur. Spier allennig hier in de bossen, samen met de vogels en de wilde zwienen vuulde hij zuk op zien best. En wel zul hum dat kwaolijk nemen? Zo is der hier in Zuud-Frankriek veur elk en ien een plekkie under de zun.


Info op hetdrentseboek.nl

Dick Blancke is geboren en opgruid in Schoonebeek. Nao de ulo een 4-jaorige mbo-opleiding veur vörmgeving in Utrecht. Daarnao de opleiding mbo-sociaal-cultureel wark in Hengelo.
Warkzaamheden: jeugdwarker in Schoonebeek en Borger; groepsleider in Emmen (Boddaertcentrum) part-time pr-mitwarker cultureel centrum; veur Radio Noord Drentse bijdragen; vervolgens een eigen meertalig kienderprogramma. Vanof 1989 redacteur/verslaggever cultuur bij Radio Drenthe. Woonde achterienvolgens in Nei Zwindern en Linde en verhuusde in 2001 mit vriend naor Arles sur Tech in Frankriek.

Begunde as dichter mit maatschappijkritische liedteksten (o.a. tegen dumping atoomofval in de Drentse bodem) veur rock theaterband Turf Jenever Achterdocht. Reageerde under pseudoniem mit homo-erotische poëzie op een Roetnummer over liefde. Later openlijk. Schreef wieder kienderverhalen, diverse succesvolle wagenspeulen, warkte mit an de Hunebed-Turboshow. Was later redacteur van Roet en secretaris van de Drentse Schieverskring. In de jaoren ’90 Drentstalige columns in het Nieuwsblad van het Noorden en in Maandblad Drenthe.

Wark van hum is opneumen in het Drents kienderboek (Zuudwolde 1984) en enkele boemlezings.
Boekpublicaties: Samen kuj een hieleboel (spannend kienderboek, Zuudwolde 1986); samen mit tiekenares Trudy Kramer Kobus Knien op pad met Ad de Kat (prentenboek, Zuudwolde 2000), daorvan ok een Grunningse editie verscheen; Tattoo op mien scholderblad (lied- en verhalenboek mit cd, Zuudwolde 2001). In 2004 verscheen het stripboek Ellert & Brammert Twei Drentse Donderstienen. Dick schreef hiervoor de teksten.


‘K heb joe lief

Tekst van Dick Blanke

Ik heb joe lief mien mooie Drenthe
Ik heb joe lief mien Drentheland
Met joen bossen en joen heide
En joen rekreatiestrand
Joen klein verstilde dörpies
Waor rieke stinkers woont
Joen briede autostraoten
Voert oes langs al dat schoons

Ik heb joe lief mien mooie Drenthe
Ik heb joe lief mien Drentheland
Het vuilnisvat bist doe veur alles
Alle troep giet under het zand
Ok al stopt ze in joen eerde
Atoomafval uut het land
Ik blief van Drenthe hollen
Ik heb an joe mien hart verpand

Ik heb joe lief mien mooie Drenthe
Ik heb joe lief mien Drentheland
Den Haag zien undeurdachte daoden
Brengt mij dikkels van 't verstand
Veur joen schoonheid zal ik strieden
Veur het mooie wat joe rest
Al het liefst wat hej te bieden
Mag niet meer wödden verpest

Ik heb joe lief mien mooie Drenthe
Ik heb joe lief mien Drentheland
En volk wat heurt hier naor mien liedtie
Blief strieden hand in hand
Gien atoomafval in Drenthe
Gien militair op oeze hei
Holt Drenthe veur de mensen
En daor heur ie allemaol bij


Dick Blancke interviewt beeldhouwster Johanna Nijlunsing voor Radio Drenthe, 1991


Info op mas-taillet.com

Wij; Ron Vos en Dick Blancke, zijn sinds 2007 eigenaren van Mas Taillet. Wij wonen een kleine tien jaar in Zuid Frankrijk. Het was onze droom om ooit in een groot natuurstenen huis of boerderij te wonen en dat is nu gelukt. Wij hebben hier de ruimte gevonden voor onszelf en onze dieren en ook genoeg om gasten te kunnen huisvesten. Mas Taillet bestaat uit twee gedeelten: a) het hoofdhuis waar wij wonen. b) de vroegere boerderij, waarin gastenverblijven zijn gebouwd en waar wij nu nog bezig zijn te verbouwen.

Wij zijn ruimschoots in de vijftig. In Nederland was Ron fysio-therapeut en Dick heeft o.a. ruim tien jaar bij radio Drenthe gewerkt als presentator. In Frankrijk hebben we een “tweede loopbaan” gevonden, door het verbouwen van huizen. Nu wordt Mas Taillet verbouwd en verbeterd. We metselen muren, voegen, leggen de electriciteit aan en doen loodgieterswerk. Daarnaast heeft het terrein en de groentetuin veel onderhoud nodig.

De gasten zullen hier niet veel van merken tijdens hun verblijf. Dan passen we de werkzaamheden aan. Naast het werk is er niet veel tijd over voor onze liefhebberijen maar we lezen graag. Ron was er vroeger pottenbakker bij en wil dit graag weer oppakken. Dick heeft boeken in de drentse taal gepubliceerd en doet nu aan patchwork. De meeste tijd gaat echter zitten in onze belangrijkste liefhebberij en dat is Mas Taillet.


Klik HIER om de vakantiewoning te bekijken


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl