In en om Assen
Erasmus Herman von Dulmen Krumpelmann


"Voorjaar op Kamps', olieverf op paneel, 60 x 80 Part. coll.

Het is voorjaar op Kamps bij Rolde. De bomen op de voorgrond zijn nog kaal, maar die in de verte lijken al bezig een bladertooi te ontwikkelen. De boerderij, het centrale element in dit schilderij, ligt gelaten het nieuwe leven af te wachten dat weldra over Kamps zal worden uitgestrooid.


Biografie van Erasmus Herman von Dulmen Krumpelmann (Zeegse 13.12.1925 - Rolde 21.01.2000)

Als zoon van Erasmus Bernhard kwam Erasmus Herman van jongs af met kunst in aanraking. En hoewel zijn vader hem niet in het bijzonder stimuleerde om ook deze weg op te gaan, koos hij toch voor een opleiding in de kunst. In 1946 liet hij zich inschrijven aan de Academie Minerva in Groningen. Daar was het aantal leerlingen, vlak na de oorlog, nog gering, zodat er ruimte was voor intensieve contacten met docenten en medestudenten.

De invloed van leermeesters als Cornelis Pieter de Wit, Evert Musch en Nico Bulder is dan ook niet gering geweest. Na zijn afstuderen combineerde Herman zijn bestaan als vrij kunstenaar met een baan in het onderwijs. Als leraar tekenen, handvaardigheid en kunstgeschiedenis werkte hij aan de Rijkskweekschool in Winschoten en aan de Academie Minerva waar hij zelf zijn opleiding had genoten. In Assen was hij verbonden aan de Pedagogische Academie de Eekhorst en het Gymnasium en het Dr.Nassaucollege.

In 1965 ging hij met zijn gezin in Rolde wonen in een huis met atelier met ruim uitzicht over tuin en omgeving. De omgeving inspireerde gemakkelijk tot het schilderen van het Drentse landschap. Daarnaast ontstond een oeuvre waarin spanning, vaart en beweging als belangrijke elementen aanwezig zijn. Zonder ooit onherkenbaar te worden gingen zijn werken daardoor meer en meer abstracte kenmerken vertonen. Schilderijen als "Streetparade", gemaakt naar aanleiding van een jazz-festival in Assen of "Nacht van Assen", dat de dreiging en de ongecontroleerde beweging van een dolzinnig publiek uitbeeldt, zijn voorbeelden daarvan.

Herman von Duimen exposeerde veel, hij deed aan praktisch alle tentoonstellingen van het "Drents Schildersgenootschap" mee. Dit genootschap had hij zelf met o.a. zijn vader, zijn echtgenote Marieke Eisma en zijn leermeester en vriend Evert Musch helpen oprichten. Behalve schilder en docent was hij ook beeldhouwer. Evenals in zijn schilderwerk was ook in zijn beeldhouwwerk de beweging veelal dwingend aanwezig.

Herman von Duimen Krumpelmann overleed in zijn atelier in Rolde, waar hij bijna tot het laatst, vaak samen met Evert Musch, met ijzeren wilskracht had geschilderd.


Bronvermelding:

'Schilders van Drenthe'. Roel Sanders.
Dit zeer fraai uitgevoerde boek is te bestellen onder ISBN 90-6509-604-3


Literatuur:

• Roel Sanders, "E.H.von Duimen Krumpelmann (1925-2000). Schilder en beeldhouwer van de beweging", in: De Kloetschup jrg.3, nr.3 (2000) 2.© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl