In en om Assen


De geschiedenis van het Asser garnizoenDe komst van de eerste militairen in Assen

De Asser gevangenis was gehuisvest in een nog uit 1609 daterend deel van het oude klooster dat met kloostermoppen, leem en koemest overeind werd gehouden. De muren vormden nauwelijks een belemmering voor de naar vrijheid hunkerende bewoners. Regelmatig vonden dan ook ontsnappingen plaats. Juist met deze ontsnappingen begint de geschiedenis van het Asser garnizoen.

Lees verder

Het eerste rode licht in Assen

Op de Nieuwe Huizen en in de Rolderstraat speelden zich rond 1860 duistere zaken af, waar niemand openlijk over sprak. Zelfs in de gemeenteraad gaven de leden er de voorkeur aan niet over deze 'poel der zonde' te spreken. Wat was het geval? Jacob Abraham van Kleef en zijn vrouw Zwaantje Wiltjer waren op de Nieuwe Huizen een bordeel begonnen. Voor alle zekerheid hadden ze zich trouwens maar als koopman en koopvrouw laten inschrijven.

Lees verder

De bouw van de Wilhelmina- en Emmakazerne

Militaire bouwwerken waren gedurende lange tijd over de gehele wereld gelijksoortig. Uit de architectuur sprak de gedachte van orde, regelmaat, strengheid en gelijkvormigheid. Eigenschappen die de gebouwen, ondanks alle soberheid, een indrukwekkend voorkomen gaven. Pas tijdens de regering van Lodewijk XIV in Frankrijk, vooral onder invloed van de Franse minister Louvois en de ontwerpen van de beroemde vestingbouwkundige Vauban, kregen de gebouwen de vorm van vierkante blokken.

Lees verder

Nederlandse troepen in Indonesië

De snelle opbouw van de Koninklijke Landmacht was ook gericht op het uitzenden van een expeditionaire macht voor de bevrijding van Nederlands-Indië. Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) was nog niet uit krijgsgevangenschap teruggekeerd. Bovendien was een groot deel van het voormalige KNIL ernstig verzwakt door de behandeling die de soldaten moesten ondergaan in de kampen en tijdens dwangarbeid. Verse troepen uit Nederland waren daarom noodzakelijk om deze taak over te nemen.

Lees verder

Levenslang op patrouille

In de jaren 1946 tot en met 1949 werden tienduizenden dienstplichtige Nederlandse soldaten (en vrijwilligers) naar 'Indië' - het huidige Indonesië - gestuurd om daar 'orde en vrede' te brengen... Hoe groot het leger was, dat destijds door Nederland in Indonesië werd ingezet, is nooit bekendgemaakt en zelfs op dit moment lijkt dit nog een staatsgeheim te zijn dat wellicht slechts aan een enkeling bekend is. Cijfers werden (worden...) geheim gehouden. Wat we nu wel weten, is dat ruim zesduizend man nooit van hun missie zijn teruggekomen. Zij sneuvelden, verongelukten of overleden aan ziektes.

Lees verder

Donkere wolken boven de kazerne van Assen

Met verbazing hadden militaire en burgervakbonden kennis genomen van minister Ter Beeks plannen tot inkrimping van de landmacht en verlaging van de defensieuitgaven in 1993.Vooral de Nederlandse Officiersvereniging (NOV) vond dat de minister met zijn politieke uitspraken regelmatig de commissie Meijer voor de voeten liep. Ook was men verbolgen over het feit dat de minister het Centraal Georganiseerd Overleg Militairen (CGOM) niets over zijn plannen had meegedeeld. Sterker nog, zo zei men, 'de laatste vergadering had hij afgelast wegens gebrek aan agendapunten'.

Lees verder


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl