In en om Assen

Harro Nikkels


Harry Nikkels wil de tijdelijkheid van de eendagsvlieg in brons vereeuwigen"

Bronnen: zofier.nl, kunstspoortedum.nl, Waddenzee.nl, Heerenveense courant

De EIGEN WEBSTEE van Harry Nikkels (Assen, 1944)

Info op zofier.nl

 “In mijn figuratieve werk heb ik mijn inspiratie steeds gevonden in de dierenwereld. Als ik terugkijk op de beelden die ik tot nu toe gemaakt heb, zou je kunnen constateren dat ik daarbij de evolutie van de dieren enigszins volg. Ik ben vooral begonnen met insecten en weekdieren, inmiddels maak ik ook reptielen en vogels en zijn er al diverse zoogdieren te signaleren. Dus wie weet misschien kom ik nog eens aan de top van de evolutie en daarmee bij de mens terecht.

Als het dier daartoe aanleiding geeft, probeer ik de kwestie beeld - sokkel op te lossen door het beeld niet meer op een sokkel, maar in de sokkel te plaatsen. De sokkel vormt daardoor niet langer het voetstuk waarop het beeld gepresenteerd wordt, maar maakt onlosmakelijk deel uit van de voorstelling.

Er is misschien nog een tweede ontwikkeling te constateren. Ik kan het soms niet nalaten om sommige dieren in omstandigheden te plaatsen of uit te beelden zoals het in de werkelijkheid niet kan. Misschien doet mijn inspiratiebron van de vele dierenverhalen in de literatuur zich wat nadrukkelijker gelden in een lichte verschuiving van kijken naar fantasie.”

Info op kunstspoorstedum.nl

Dieren zijn mijn inspiratiebron, maar hoe anderen over dieren denken en schrijven is voor mij een minstens zo belangrijk. Het leuke daarvan is dat naast de nog levende dieren ook de dodo en de eenhoorns nog kunnen bestaan.

Ik bofte dit jaar met Darwin en met het thema van de Boekenweek, want niet alleen kon ik mijn dozijn mussen in de etalage van mijn boekhandel kwijt, maar er verscheen ook een schat aan boeken met dieren als onderwerp. Heruitgaven en nieuwe boeken van Anton Koolhaas, Toon Tellegen, Gerbrand Bakker, Hugo Brandt Corstius, A.L. Snijders en niet te vergeten Kees Stip:

Op een eendagsvlieg
‘Ach, ‘sprak een eendagsvlieg te Doorn
‘hoe heerlijk is het ochtendgloren
en hoe verrukkelijk het uur
waarop het laaiend zonnevuur
verstild ter kimme wordt gedreven!
Men moest twee dagen kunnen leven


Misschien kunt u zich voorstellen dat het lezen van dit gedicht bij mij het verlangen oproept naar de onmogelijke opgave om de tijdelijkheid van de eendagsvlieg in brons te vereeuwigen. Misschien gaat dat ooit nog eens lukken.
Ik wens u beleving, fantasie en verhalen bij het zien van mijn dierenbeelden.

Info op waddenzee.nl

NES (A.) - De dertiende Kunstmaand Ameland is zaterdag van start gegaan onder een heel wat gunstiger financieel gesternte dan die van vorig jaar. Toen stond de toekomst van het evenement min of meer op losse schroeven. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de sponsoren en de provincie, die het doorgaan tot en met 2012 garanderen.

Op ruim dertig locaties, verspreid over het eiland, is dit jaar tot en met 29 november het werk te zien van meer dan zeventig kunstenaars uit Nederland, Scandinavië en Duitsland (…)

(…) Mariska Boschman en Harro Nikkels zijn de belangrijkste exposanten in het Maritiem Museum in Hollum. Boschman maakt fijnzinnige wandobjecten waarin ze schubben van keramiek en leer met elkaar combineert. Het geheel doet wat denken aan de huid van een vis of het verendek van een vogel.

Vogels komen ook voor in het werk van Harro Nikkels. Voor het museum wachten een paar imposante bronzen gieren de bezoekers op. Binnen wacht die een krokodil die half onder water ligt. Blikvanger is echter een bronzen Ark van Noach, waarop tientallen diersoorten zich steeds twee aan twee verzameld hebben. Het is een vermakelijke bezigheid uit te zoeken welke dieren er allemaal afgebeeld zijn (…)

Info in de Heerenveense courant

Om zich in Friesland te onderscheiden van de andere galeries organiseert Landgoed Zofier ieder jaar een zogenoemd open atelier (…)

(…) Harro Nikkels vertelde over zijn werk aan de hand van een diapresentatie. Dat hij helemaal weg is van fabeldieren en uitgestorven beesten. In België zouden ze hem een animalist noemen, altijd bezig met dieren omdat de mens al zo vaak is afgebeeld. Hij heeft niets met de koe en de kat, maar des te meer met de spin en de gier (…)


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl