In en om Assen

Janny Alberts


Foto © Bert Jippes


info op hetdrentseboek.nl

In Memoriam Janny Alberts Hofman ( Noord-Slien 1929 -† Slien 2008) Deur : Abel Darwinkel

Janny Alberts-Hofman, schriefster van Drèentse gedichten en verhaolen is op 13 feberwaori oet de tied kommen. Zij is 78 jaor worden.

Janny Alberts-Hofman is in 1929 as boerendochter geboren in Noord-Slien. Het leven op de boerderij van heur oldelu was drok en roezig. As klein wichie begon ze al met het opschrieven van heur gedaachten. In 1953 trouwde ze met Geert Alberts en omreden Geert bij de NAM waarkte, kwamen ze in Schonbek te wonen. Geert was deur zien waark veul van hoes. Janny was dan allén en had dan genog inspiraotsie om te schrieven. Eerst schreef ze allén in 't Nederlaands, die gedichten binnen wat religieuzer van toon. Heur Nederlandstaolige waark is oetgeven bij Kok in Kampen. Deur heur contacten met de Drentse Schrieverskring is ze laoter ok in het Drèents gaon schrieven.

Doe Geert wat older was en wat meer tied had, binnen ze zowat 't heule land deurtrökken om op te treden, benaom veur Drèentse Vereeinings. Janny Alberts-Hofman hef in de jaoren '70 en '80 bestuurslid west van de Drèentse Schrieverskring en van het Maondblad Oeze Volk. Zij hef metwaarkt an een bundel Drèentse kerstleeidties, an de vertaoling van psalms en gezangen en an het vertaolen van het biebelboek Jacobus. Veur SONT, de Federatie van Streektaolorganisaties, hef ze ok veul waark daon. Janny en Geert woonden al weer jaoren in Slien. Met 'n beiden waren ze depotholder van Het Drentse Boek. Ze zörgden derveur dat de booukwinkels in Zuudoost-Drenthe Drèentstaolig waark in de kaasten staon hebben. In oktober 2004 is de tiende en leste bundel van Janny Alberts-Hofman oetkommen; 'Het zingende zaand' een verzaomelbundel met gedichten en verhaolen.

Aander bundels van heur binnen: Het spinnewiel (1978), De draod lôp deur (1980), Um hoes en hof (1982), Gods glimlach (1982), Geef mij uw hand (1985), Terug naar de bron (1987), Liesterkrallen (1989), Groeien naar het licht (1990) en Stemmen in de wind (1997). 't Kun Janny nooit veul schelen of heur schrieverij literatuur neuimd wör. Het belangriekste veur heur waren de waardering van heur publiek en de toougankelijkheid van heur waark veur jong en old. Schrieven dee Janny Alberts-Hofman benaom vanoet heur geleufsbeleving, het positief zeuiken naor de zin van het leven, verdreeit, geluk, onrust en rust, het verlangen naor eeinwording. In meert 2007 hef het Huus van de Taol een schrieverspetret op video en dvd van Janny Alberts-Hofman prissenteerd. Albert Haar hef 't petret maokt.


Info op rtvdrenthe

De Drentse schrijfster Janny Alberts-Hofman. Ze overleed vorige week in haar woonplaats Sleen. In de drentse schrijverswereld speelde ze een belangrijke rol als bestuurslid van de Drentse Schrieverskring en het maandblad Oeze Volk. Alberts schreef verschillende gedichtenbundels en reisde met haar man door Nederland om op te treden voor verschillende drentse verenigingen. Albert Haar maakte in opdracht van het Huus van de Taol een serie portretten van drentse schrijvers. Eén daarvan is een protret van Janny Alberts-Hofman.


Bekijk hier de documentaire van RTV-Drenthe


De dwaze moeders

in een laand hier wied vandaon
loopt moeders met heur droef verhaol
heur stille gang sprek harde taol
het woord is raodeloos vergaon

wat wieder leek komp dichterbij
wij loopt in vrede hier de tocht
mien spandoek hoger naor het locht
hier maakt de zun de dag nog nei

mar 't onrecht lig vlak veur mien raam
de stilte dwingt mij en ik luster
de dwaze moeder wordt mien zuster
en de vermisten kriegt een naam

de letters die ik pruuf en spel
vrömd nog de klank mar 't wordt mien iegen
het kind da'k in mien arm mug wiegen
verdriet graaft dieper dan de wel

want Rachels reert en rouwt, zie loopt
heur stille tochten, vraogt en hoopt.


Bronvermelding:

'Stoelendaans', splinternei wark met knappe petretten van 20 Dréentse schrievers. Stichting Het Drentse Boek, 1985. Samenstelling: Jannie Boerema. ISBN 90 6509 813 5


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl