In en om Assen


Overzicht bijzondere kerken in Drenthe
Verdwijnen de kerken uit Drenthe?

In Drenthe is dit jaar extra aandacht voor kerkgebouwen vanwege het Jaar van het Religieus Erfgoed. Door ontkerkelijking en vergrijzing maar ook door toegenomen kosten van onderhoud worden steeds meer kerken in hun voortbestaan bedreigd. Vooral in het zuiden van ons land is de situatie alarmerend. Er zijn teveel kerken voor te weinig gelovigen. Maar hoe staan de Drentse kerken er eigenlijk voor? Wat staat ons hier te wachten?

Lees verder

Doopsgezinde kerken in Drenthe

De doperse beweging is rond 1525 ontstaan als een radicale vleugel van de reformatie. In Zürich waren er aanhangers van de kerkhervormer Ulrich Zwingli. die van mening waren dat diens reformatie ingrijpender moest zijn. Zij keurden af dat Zwingli vond dat de overheid invloed moest kunnen uitoefenen op de kerk. Hun ideaal was een christelijke gemeente onafhankelijk van de overheid en waartoe men toetrad uit persoonlijke overtuiging. De kinderdoop werd door hen afgewezen.

Lees verder

De Adventkerk in Assen

De Adventskerk is in opdracht van de psychiatrische inrichting Licht en Kracht (tegenwoordig Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Drenthe) in 1966-1967 gebouwd naar een ontwerp van de architecten P.L. de Vrieze en A.M. Dekker uit Groningen. De kerk is beeldbepalend gelegen aan de rand van het parkachtig aangelegde GGZ-terrein. Dit terrein wordt omzoomd door veel groen en bomen, waartussen een vijver en een fontein.

Lees verder

De geschiedenis van de Rooms Katholieke parochie in Assen

In 1983 vierde de Rooms Katholieke parochie in Assen haar 150 - jarig bestaan met een tentoonstelling en de uitgave van een boekje. Op de volgende pagina's is de inhoud van dit boekje weergegeven en vindt u informatie over de Parochie Maria Tenhemelopneming aan de Nassaulaan

Naar overzicht

De Jozefkerk in Assen

Voordat de hervormde gemeente in Assen de huidige Jozefkerk in gebruik nam, werd er gekerkt in de oude Abdijkerk aan de Brink. Daar had men echter voortdurend te kampen met ruimtetekort. Op 6 juni 1841 schreven de kerkvoogden koning Willem II dat wegens ruimtegebrek aan de Brink 'veel mensen de openbare godsdienst niet meer bijwoonden.' Men voegde eraan toe: 'Ze worden daardoor een prooi van verwildering en toeneming in zedeloosheid.'

Lees verder

De Bethelkerk in Assen

Na enkele malen van gebouw gewisseld te hebben kreeg de joodse gemeenschap in Assen in 1832 de beschikking over een stukje grond aan de Groningerstraat waar in 1832 de eerste officiële synagoge in gebruik kon worden genomen. Spoedig daarna bleek het gebouw te klein. Waren er in 1860 al 285 gemeenteleden, in 1890 was dit bijna verdubbeld tot 500.

Lees verder

De Nederlands-Hervormde Kapel: een kerkgebouw voor de muze in Assen

Enkele jaren geleden zag de toekomst van de Schalm, zoals de Nederlands Hervormde Kapel aan de Oosterhoutstraat tegenwoordig wordt genoemd, er nog onheilspellend uit. De sloop van het toen al geruime tijd leegstaande gebouw leek nabij. Maar gelukkig kon het tij worden gekeerd en kunnen we nu genieten van een prachtige zaal waar concerten, toneelvoorstellingen en feesten gegeven kunnen worden.

Lees verder

De Zuiderkerk in Assen

De Gereformeerde kerk aan de Zuidersingel is gebouwd in die periode 1924-1925. Dit kerkgebouw is een van de vele gereformeerde kerkgebouwen die in Nederland tussen de beide wereldoorlogen zijn gebouwd. De in de Gereformeerde kerken in die tijd zeer bekende dr. Abraham Kuyper heeft door het vertalen van een visie in een soort programma van eisen veel invloed gehad op de inwendige vormgeving van de in die periode gebouwde kerken.

Lees verder

De kerk van Annerveenschekanaal

Annerveenschekanaal ligt als een langgerekt lint van boerderijen en woonhuizen langs het Grevelingskanaal, op de grens van Groningen. Als een van de weinige niet gedempte veenkanalen heeft het zijn oorspronkelijke uiterlijk weten te behouden en is daarom aangewezen als beschermd dorpsgezicht. In al zijn eenvoud vertelt de kerk het verhaal van ontstaan en ontwikkeling van een bijzonder dorp.

Lees verder

De Jacobskerk van Rolde

Een baken in de wildernis. Van verre zagen reizigers de kerktoren van Rolde wanneer ze de noord-zuidroute door Drenthe volgden. De karrensporen op het Ballooërveld lopen er recht op af en zelfs landmeters gebruikten de toren als vast meetpunt. Nog steeds is het een van de markantste kerken van Drenthe.

Lees verder

Het orgel van de Grote Kerk in Meppel

De Grote Kerk van Meppel dateert in eerste aanleg uit het begin van de vijftiende eeuw. De kerk bestaat uit een gotische zuidbeuk en een jongere noordbeuk, waarvoor in 1779 aan de koorzijde een neo-classicistische gevel werd geplaatst. In de jaren zestig werd de kerk geheel gerestaureerd. In de toren hangt een helder klinkende beiaard met 47 klokken

Lees verder

Het orgel van de Gereformeerde Kerk van Ruinerwold-Berghuizen

Berghuizen is een buurtschap in de gemeente Ruinerwold, prachtig gelegen in het Drentse land, tussen Meppel en Hoogeveen. De Gereformeerde Kerk van Ruinerwold werd kort na de Afscheiding van 1834 door Hendrick de Cock en zijn volgelingen gesticht en wel op 30 mei 1835. Het is daarmee een van de oudste gemeenten van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Lees verder

De Zuiderkerk van Emmen

In de week voor Pasen zagen we opeens een primeur in Nederland: een kerk met een rouwlint eromheen. Rondom de hele Zuiderkerk in Emmen was een band van zwart landbouwplastic gespannen. Wat was er gebeurd?

Lees verder

Het witte kerkje van Gasselte

Vraag tien Drenten naar de mooiste oude kerk in Drenthe en zeker één zal het witte kerkje van Gasselte noemen. Was het echter mogelijk geweest een inwoner van Gasselte vanuit het jaar 1700 naar onze tijd te verplaatsen, dan had hij het gebouwtje niet eens herkend. 'Het witte kerkje? Nooit van gehoord. Niet bij ons'.

Lees verder

De kerk van Blijdenstein

De kerk van Blijdenstein? Ik dacht alle hoeken en gaten van Drenthe te kennen, maar nu was er ineens een naam die ik niet direct kon thuisbrengen. Toch klonk ze niet onbekend. Het dorpenregister van de provincie bood uitkomst, bij Ruinerwold. "Een buurtje bij het dorp met een hervormde kerk", zo geeft de Encyclopedie van Drenthe aan, net als Buitenhuizen en Kraloo.

Lees verder

De kerk van Oosterhesselen

Waar kom je in het vredige Drenthe nog sporen tegen van oorlogsgeweld? ? Natuurlijk het voormalig kamp Westerbork dat symbool staat voor de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook de kerk van Oosterhesselen die kan worden beschouwd als een van de belangrijkste zichtbare getuigen van de Tachtigjarige Oorlog, uitgevochten in de 16e en 17e eeuw.

Lees verder

De Hervormde kerk van Schoonoord

De nieuwe kerk werd in l866 ingewijd. Het is een imposant gebouw, zeker in verhouding tot de eenvoudige bouwsels die er toen omheen gestaan hebben. De kerk is in een zogenaamde neoclassicistische stijl gebouwd, een bouwwijze die toen eigenlijk al op zijn retour was. Deze stijl greep terug naar voorbeelden uit de klassieke oudheid met zuilen, zware kroonlijsten en driehoekige afsluitingen die van tempels waren afgeleid.

Lees verder

De Stefanuskerk te Beilen

De inwoners van Beilen spreken met liefde over hun drie bijzondere monumenten: de 'dikke boom' aan de Esweg, de molen te Makkum en de Stefanuskerk in het centrum van Beilen. Zij kunnen met recht trots zijn op hun kerk want het is zelfs een van de meest bijzondere monumenten van Drenthe

Lees verder

De gereformeerde kerk van Zwartemeer

'Modo udum modo sudum'. Deze naam gaf de eerste pastoor van Zwartemeer aan zijn boerderij. Het betekent zoveel als 'nu eens droog dan weer nat' en geeft precies de omstandigheden weer waarin de vroegste bewoners van dit veengebied verkeerden. Toch slaagden zij erin middenin het dorp een juweeltje van kerkelijke bouwkunst neer te zetten: de gereformeerde kerk van Zwartemeer.

Lees verder

De kerk van Odoorn

In Drenthe weten we wel wat je met zwerfkeien kunt doen. Onze verre voorouders maakten er immers hunebedden van. Om aan te geven hoe groots deze prestatie was geven we hen zelfs de bijnaam 'kathedralen van de prehistorie'. Veel minder bekend is dat er ook echte kerken met zwerfstenen gebouwd zijn zoals die van Odoorn

Lees verder

De hervormde kerk van Wapserveen

Kerken zijn normaal gesproken een baken van stabiliteit en zekerheid. Eenmaal gebouwd blijven ze eeuwenlang op dezelfde, gewijde, plek staan, vaak zelfs in een gedaante die door de eeuwen heen min of meer hetzelfde is gebleven. Van de kerk van Wapserveen is dat niet zeker. Ooit in de middeleeuwen gebouwd, is deze kerk misschien wel meeverhuisd met een heel dorp naar de huidige plek.

Lees verder

De hervormde kerk van Hoogersmilde

Eenvoudiger kan bijna niet. De hervormde kerk van Hoogersmilde is een rechthoekig gebouwtje met de ingang aan de korte voorzijde. De zijmuren zijn door eenvoudige bakstenen omlijstingen in vier vakken verdeeld met in het midden van elk vak een venster.

Lees verder

De hervormde kerk van Bovensmilde

Langs de Drentse Hoofdvaart tussen Smilde en Assen, midden in Bovensmilde, ligt een terrein met de hervormde kerk en bijbehorende pastorie. Vanwege de gaafheid en prachtige ligging is het hele complex in 1995 tot rijksmonument verklaard

Lees verder

De hervormde kerk van Nijeveen

Kerken zijn in de eerste plaats een huis van God maar hadden vanouds ook een sociale functie. Dat is nergens beter zichtbaar dan in Nijeveen. Naast de oude hervormde kerk ligt niet alleen een begraafplaats maar staat ook een langwerpig gebouw waarin ooit de school en drie armenhuisjes waren ondergebracht.

Lees verder© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl