In en om Assen

Jan Tijmen Linthorst Homan


Portret van Jan Tijmen Linthorst Homan


De familie Linthort-Homan heeft 28 jaar lang de scepter over Drenthe gezwaaid

Jan Thijmen Linthorst-Homan behoorde tot het zeer oude Drentse geslacht Homan. Zijn vader Johannes Homan was advocaat en actief in de Drentse politiek en van 1903 tot 1917 was hij Commissaris der Koningin in Drenthe. Zijn moeder kwam uit het geslacht Kymmell, eveneens van Drentse komaf. Om aan de alledaagse naam Homan wat meer cachet te geven, werd er in 1899 op verzoek van Johannes Homan bij Koninklijk Besluit Linthorst aan toegevoegd.

Zoon Jan Tijmen studeerde rechten aan de Universiteit te Groningen, een studie die door vele kinderen van invloedrijke families werd gevolgd als springplank naar belangrijke functies op het bestuurlijke vlak. Het gebied waarop hij al vrij jong zeer actief was en altijd is gebleven, was het landbouwbeleid en de voedselorganisatie. De problemen in deze sector lagen op internationaal terrein en ze konden alleen worden opgelost als er strenge afspraken werden gemaakt. Linthorst Homan bezat genoeg deskundigheid om dit varkentje te wassen, met name de in- en uitvoer en de distributie ter plekke.

Jan Tijmen Linthorst Homan volgde in 1917 zijn vader op als Commissaris der Koningin en legde zijn ambt pas weer neer in 1931, zodat deze familie 28 jaar lang de scepter over Drenthe heeft gezwaaid. Hij heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de provincie. Hij is met grote deskundigheid aan de slag gegaan en met veel aandacht voor de kansarmen. In Drenthe heerste al vele eeuwen vooral in de veengebieden in het zuidoosten, grote armoede, met veel werkloosheid, drankmisbruik, etc. Dit had zijn weerslag op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de arbeider, en zijn gezinsleden. Koningin Wilhelmina heeft na een bezoek in het begin der twintiger jaren bij Linthorst Homan aangedrongen op maatregelen tot verbetering van de toestand.

Na een eerste aanzet werd op instigatie van de commissaris in 1926 de Centrale Vereeniging voor de Opbouw van Drenthe opgericht, die zich aanvankelijk daadwerkelijk bezighield met het oprichten van buurthuizen en consultatiebureaus in de veengebieden om later als Opbouw Drenthe meer overkoepelend te werken met de gehele provincie als werkterrein. Met het oog op de werkgelegenheid richtte hij de ontginningsmaatschappij 'Het Lantschap Drenthe' op, die zich bezighield met het afgraven van heidevelden om cultuurland te creëren en beijverde hij zich om de VAM in Wijster gevestigd te krijgen voor de noodzakelijke compost.

Aan zijn bemoeienissen met een goede waterhuishouding in de provincie herinnert nog het Linthorst Homankanaal, dat loopt van Beilen naar Noordscheschut. Voor zijn enorme inzet is Linthorst Homan met meerdere koninklijke onderscheidingen geëerd. Een jaar na zijn commissariaat is hij overleden op het familielandgoed Overcinge te Havelte.


Bronvermelding:

'101 markante drenten van de twintigste eeuw. Maxine Roberta Hilbrandie-Meijer. Uitgeverij Moordboek. ISBN 90 330 1238 3


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl