In en om Assen

Geschiedenis van de nijverheden en ondernemers in Assen
De bliksemcarriére van Assen als industriestad (1959 - 1967)

In de jaren vijftig worstelde Assen met haar imago als 'ambtenarenstad'. Ambitieuze gemeentebesturen deden er alles aan om Assen op te stoten in de vaart der volkeren en de stad te bevrijden van haar ouderwetse, een beetje duffe imago. In april 1959 boekte de stad groot succes toen de minister van Economische Zaken de gemeente aanwees als ontwikkelingskern waardoor men onder andere de beschikking kreeg over allerlei extra financiële mogelijkheden.

Lees verder

"Dooie, stijve stadje Assen" behoort definitief tot het verleden.

Popke Pieter Agter, burgemeester van Assen van 1958 tot 1968 maakte zich sterk voor een imago- en mentaliteitsverandering van Assen. De stad moest met z'n tijd meegaan en niet langer denigrerende opmerkingen slikken. Begin jaren 60 maakte hij zich sterk voor het Plan Uitleg Kern, waardoor winkelketens als HEMA en C&A zich vestigden in het centrum.  In 1961 plaatste hij een pleidooi in de Drentsche en Asser Courant

Lees verder

De geschiedenis van de Wilco conservenfabriek.

In 1928 wordt een stuk land naast de exportslachterij aan de Lonerstraat voor het symbolische bedrag van een gulden door de Gemeente Assen verkocht. Op dit stuk land wordt de Wilco conservenfabriek gebouwd. Op 1 augustus 1976 worden definitief de poorten van het bedrijf gesloten maar in die tussenliggende jaren vormde de Wilco een begrip in Assen.

Lees verder

De geschiedenis van de zuivelfabriek Acmesa.

Het jaarverslag 1972 - 1973 van de zuivelfabriek Acmesa eindigt met de volgende woorden: “Dit is Acmesa”. Technisch bij de tijd, financieel gezond en goede mogelijkheden voor de toekomst! Acmesa, dat onwrikbaar als een gletsjersteen voor haar kantoor een belangrijke plaats inneemt in het land van Bartje, zal ook voor de consumenten tot in lengte van dagen blijven: “een bron van gezondheid”.

Lees verder
De geschiedenis van de exportslachterij Coveco.

Assen is opgelucht over de sloop van de restanten van het Coveco-complex aan de Rembrandtlaan.Maar hoe haveloos ze er ook uitzagen op het laatst, toch verdwijnt er met de gebouwen van de vleesverwerkende industrie Coveco ook een belangrijk stuk industriële geschiedenis van Assen.Met de sloop wordt een punt gezet achter ruim honderd jaar exportslachterij in Assen

Lees verder

De geschiedenis van Homas gezelschapsspelen

De naam HOMAS roept zonder twijfel herinneringen op aan damborden, schaakborden, kamerbiljarts en vooral aan sjoelbakken. De kans is zelfs groot dat u nog zo'n sjoelbak of een ander HOMAS-produkt in huis heeft. In dit artikel vertelt John Hommes (Assen, 1926) over de houtwaren- en speelgoederenfabriek, waaraan zijn vader en hij respectievelijk vanaf 1923 en vanaf circa 1960 tot 1983 leiding hebben gegeven

Lees verder

De geschiedenis van de Mustang rijwielfabriek

De gebroeders Harm Pieter Cornelis de Geeter (geboren 1878) en Tiemus Egenius de Geeter (geboren 1886) werkten als machinisten in de exportslachterij. In 1910 begonnen ze voor zichzelf met een nikkel- en moffelfabriek aan de Boukegang (tegenwoordig de Prins Hendrikstraat). Dat was het begin van de Rijwielfabriek Mustang, die 74 jaar zou bestaan.

Lees verder

De geschiedenis van de N.V. Asser IJzer- en Metaalgieterij

In 1866 werd de N.V. Asser Ijzer- en Metaalgieterij opgericht. Het bedrijf dat uitgroeide tot een van de grootste binnen de Nederlandse ijzergieterijindustrie verschafte op zijn hoogtepunt aan 70 werklieden en elf jongens arbeid en was daarmee veruit de grootste industriële werkgever in Assen. Met de komst van de gieterij en onder de bezielende leiding van directeur en medeoprichter Roelof Hunse stapte Assen definitief de Nieuwe Tijd binnen.

Lees verder

Jan Hemmes, goud- en zilversmid

De goud-en zilversmedenfamilie Hemmes toog in het begin van de 19e eeuw naar Assen om daar als opvolger van de eerste goudsmid Sirp Hoexum een bloeiend bedrijf op te bouwen. Ruim 130 jaar bleef 'Hemmes' een begrip in Assen. Hier volgt het levensverhaal van een van de telgen Jan Hemmes, die het bedrijf opbouwde en groot aanzien in de Asser gemeenschap genoot.

Lees verder

De geschiedenis van de sigarenwinkeliers in Assen.

Deze pagina's belichten de geschiedenis van de vele tabakszaken en hun eigenaren die in Assen werkzaam zijn geweest. Men krijgt hierdoor voor het eerst inzicht in het leven en werken van 'de middenstand' in Assen in de periode 1850 - 1950

Naar overzicht

De geschiedenis van de sigarenfabriek van de gebr. Laferte in Assen.

Al in 1902 voelen Aart en Jan Laferte en hun zwager Adrianus Fransiscus Hogenbirk, allen werknemer bij de firma Küller, de sluiting van de fabriek aankomen. Ze beginnen in dat jaar een sigarenfabriekje aan de Nieuwstraat te Assen. In het begin van de jaren '50 komt de fabriek stil te liggen. Lees hier het verhaal over 'Verdi' het merk van de kenners.

Lees verder
De Laatste Eer te Assen

Mei 2006 werd er een boekje uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Onderlinge Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Assen.
Op deze pagina is de inhoud van dit boekje weergegeven waarin een beeld geschetst wordt van het wel en wee van De Laatste Eer gedurende deze 75 jaren.

Lees verder

Van Colafabriek tot Logegebouw.

Aan de voormalige Parallelstraat bij het station valt een merkwaardig gebouwtje in het oog. Odd Fellowhuis staat er met grote letters op. Slechts heel weinig mensen weten dat het pand oorspronkelijk een fabriekje was. Amerikaanse Cola in Assen...


Lees verder
De geschiedenis van het logement 'De Koppelpaarden'

In 1654 werd aan de westzijde, aan de tegenwoordige Markt, een herberg gesticht. Deze kreeg vanaf ongeveer 1790 de naam 'De Koppelpaarden'. Volgens een oude kloosterkroniek liep voor deze herberg de Heerweg, de doorgaande weg van Groningen naar Zwolle. Het hof achter de herberg werd gescheiden van andere bezittingen door de Weijersloop.

Lees verder

De komst van De Boer’s supermarkt naar Assen.

In de jaren vijftig had je in Assen bij wijze van spreken op elke straathoek een kruidenierszaak. De Asser binnenstad was het domein van een paar honderd winkeliers die de klanten eerlijk onder elkaar verdeeld leken te hebben. Maar ... Op donderdag 8 mei van dat jaar opende aan de Noordersingel de zelfbedieningszaak van Jan de Boer zijn winkeldeuren. De advertentie had daverende koopjes en dolle prijzen beloofd. En die waren we in Assen tot dan toe niet gewend …

Lees verder

De geschiedenis van apotheek Karsten in Assen.

Het bezoek dat Lodewijk Napoleon in maart 1809 aan Assen bracht, is van grotere betekenis geweest dan menigeen denkt. Hij benoemde in mei 1810 een apotheker, die voor een jaartraktement van fl. 300, - op de hoek van de Nieuwe Huizen / Cingel Assen aan de eerste apotheek hielp. Het duurde tot 6 mei 1842 eer er een tweede apotheek kwam. . Deze tweede apotheek was gevestigd aan de toenmalige Beilerweg, later Beilerstraat en na W.O. 2 de Kerkstraat geheten. Hiermee begint de geschiedenis van ‘Apotheek Karsten’

Lees verder

John Marree, een technicus met gouden handen.

John Henri Urbain Marree (Assen, 1929) was op en top een techneut. De HBS was een vergissing, maar de prestaties op de lagere school aan de Emmastraat en de ULO aan de Gymnasiumstraat mochten er wel zijn. Daarna was het wat betreft school wel gebeurd. Auto's, motoren en radio's hadden zijn voorkeur. Eigenlijk was de MTS voor hem de meest aangewezen plek.

Lees verder

Ben Lampe - Een leven lang tussen radio's

Het was in de eerste jaren na de oorlog. De televisie, zij het heel bescheiden, deed zijn intrede. Philips Eindhoven was al geruime tijd bezig met het experimenteren van het nieuwe medium en gebruikte het eigen personeel voor proefuitzendingen. Lampe volgde dat op de voet en schafte zich in maart 1949 een beeldbuisje van zeven bij zeven centimeter aan van Philips. Hij was daarmee de eerste in Noord-Nederland, die de televisiebeelden uit Eindhoven kon ontvangen.

Lees verder


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl