In en om Assen

Kunstenaars uit Drenthe
Johan Abeling

"...het licht dat ik schilder is net zo vluchtig als de stemmingen waarmee ik het bezie, het landschap is voor mij als een ideaal  van een ongeschonden wereld, dat wel in woorden wordt beleden, maar zelden zichtbaar is..."

Lees verder

Albertje Alssema

Ze schilderde landschappen, bloemen, vliegend en kruipend gedierte. Ook maakte ze portretten. Verder vervaardigde ze naaldwerkschilderijen, waarin ze op kundige wijze perspectief wist aan te brengen en vervaardigde ze kunstnijverheidsproducten. Ze was lid van het "Drents Schildersgenootschap"

Lees verder

Natasja Bennink

Bennink geeft haar vorm in beelden die afrekenen met de mediamieke iconografie van vandaag en daarmee een authentiek soort eerlijkheid in het leven roepen. Ze laat zich niet misleiden door de uiterlijke verschijning van haar modellen. In een rauwe, vrijgevochten toets zet ze hen neer, met een zo onthutsende directheid dat een nieuwe, ontroerende schoonheid ontstaat.

Lees verder

Theo Berends

Veel dingen geven hun geheim pas na vier of vijf keer prijs en dan nog kan ik het geheim van dat landschap, die stad, of die vrouw niet onthullen. Wel kan ik een foto maken die laat zien dat het geheim er is. Of geheim dan het goede woord is, weet ik ook niet.
Hoe kun je dat anders noemen? Mystiek? Verbondenheid?" "Fotograferen doe ik op m'n gevoel. De ideeën voor veel foto's ontstaan ter plekke of tijdens een sessie".

Lees verder

Arie van der Boon

Toen zijn ouder niet wilden toegeven aan zijn wens om een kunstzinnige opleiding te volgen, liep hij van huis weg. Hij was 15 jaar jong. Na enige omzwervingen kwam hij in Rotterdam terecht waar hij in dienst werd genomen door een decoratieschilder. Zijn gehele leven is Van der Boon een beetje een zwerver gebleven, eerst in armoede, later in luxe.

Lees verder

Henk Bos en Janetta Veenhoven

Henk Bos en Janetta Veenhoven behoren tot de meest succesvolle natuurfilmers uit Drenthe. Hun eigenzinnige manier van natuurbeleving en het vastleggen daarvan staat aan de basis van een succes dat duizenden bezoekers naar filmzalen trekt. Uniek in ons land voor natuurfilms.

Lees verder

Johanna Clara Bruins

Clara Bruins (Assen 04.01.1859 - Hilversum 16.06.1922) werd opgeleid aan de Academie Minerva in Groningen en bezocht vervolgens de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en de Rijksakademie in Amsterdam

Lees verder

Harry Cock

Harry Cock (1952) is een veelzijdig fotograaf die bekendheid geniet door onder andere zijn werk voor de Volkskrant. Hij benadert de actualiteit op een geheel eigen wijze, hetgeen resulteert in afgewogen en verstilde beelden. Cock bracht de afgelopen jaren drie bezoeken aan de Gazastrook en fotografeerde vooral het dagelijkse leven en de sporen die het geweld heeft achtergelaten in het (stedelijk) landschap.

Lees verder

Ralp Douglas

Hij is een man van ideeën en gedachten, op zoek naar iets wezenlijks, iets dat de tijdelijkheid van ons bestaan verbeeldt. Hij herschept de wereld om daar uitdrukking aan te geven. Zijn werk is bijgevolg niet zonder ernst. Toch zal de aandachtige beschouwer in veel gevallen in stilte moeten glimlachen, want vaak is er sprake van een fijnzinnige, ironische ondertoon

Lees verder

Drenthe Plat

Drenthe Plat, het populaire Drentse gezelschap dat zoveel humor in haar programma`s stopt, staat aan de vooravond van haar 30ste tourneeseizoen en dat is een mijlpaal, die er zijn mag. Toen eind jaren `70 de eerste Drenthe Plat LP op de markt verscheen had niemand ooit kunnen bedenken dat de formule voor het oergezellige Drentse avondje uit, zo lang stand zou kunnen houden.

Lees verder

Siemen Dijkstra

Siemen Dijkstra is een autoriteit op het gebied van kleurenhoutsneden. Als geen ander weet hij een subtiele sfeer neer te zetten vol kleurnuances en met een grote rijkdom aan details. Zijn liefde voor de natuur vertaalt hij in intieme panorama’s van bomen, bladeren en rimpelend water. Zijn landschappen laten dan ook meer zien dan de zichtbare werkelijkheid.

Lees verder

Reinhart Dozy

Als Reinhart Dozy in 1947 sterft heeft hij het schoolvoorbeeld van een kunsternaar in de eerste helft van de 20e eeuw geleefd: een gedreven idealist, een moeizame opleiding aan diverse opleidingsinstituten, aanvankelijk mondjesmaat werk, maar niet aflatend in zichzelf te geloven, blijven tekenen en schilderen en hoewel gehinderd door beide grote oorlogen toch in staat geweest om een belangrijk ouvre na te laten.

Lees verder

Sam Drukker

Drukker behoort tot de jongere figuratieve schilders en blinkt uit als portretschilder en schilder van naakten. In zijn krachtige schildertrant, meestal op een ruwe ondergrond van gebruikte doeken, wisselt hij bewerkte en onbewerkte delen met elkaar af. Als beschouwer kun je de indruk krijgen dat het werk nog niet voltooid is. Naast zijn werk als schilder is hij ook als tekenaar en graficus actief.

Lees verder

Erasmus Bernhard von Dulmen Krumpelman

Veel succes heeft Dulmen Krumpelman geoogst met zijn schilderijen en aquarellen van naakte kinderen die in de Drentse Aa zwemmen en spelen, een thema dat hij sinds de jaren dertig veelvuldig heeft vastgelegd. In 1946 behoorde hij, samen met onder anderen Reinhart Dozy, Hans Heijting en Hein Kray, tot de oprichters van de eerste beeldende-kunstvereninging in Drenthe, `De Drentsche Schilders`, die tot 1953 heeft bestaan en in die jaren op verschillende plaatsen in de provincie exposities heeft georganiseerd.

Lees verder

Erasmus Herman von Dulmen Krumpelmann

Als zoon van Erasmus Bernhard kwam Erasmus Herman van jongs af met kunst in aanraking. En hoewel zijn vader hem niet in het bijzonder stimuleerde om ook deze weg op te gaan, koos hij toch voor een opleiding in de kunst. In 1946 liet hij zich inschrijven aan de Academie Minerva in Groningen. Daar was het aantal leerlingen, vlak na de oorlog, nog gering, zodat er ruimte was voor intensieve contacten met docenten en medestudenten.

Lees verder

Sake Elzinga

Fotograaf. Opgeleid aan de fotovakschool te Apeldoorn. Na een vijftal jaren vooral technische ervaring te hebben opgedaan, sinds 1982 werkzaam als zelfstandig fotograaf. Zijn thuisbasis is Assen. Elzinga's werkterrein is breed: van de actuele politiek tot sport en tot kunst en cultuur; de opdrachten liggen op regionaal, nationaal en internationaal gebied.

Lees verder

Eduard Frankfort

De wieg van Eduard Frankfort stond in Meppel. Zijn opleiding genoot hij aan de Rijksacademie in Amsterdam en ook studeerde hij gedurende een paar maanden aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, waar Arhur Briët en Hobbe Smith medestudenten waren.

Lees verder

Herman Frankot

En ook in latere jaren had hij de gewoonte om elke zondagochtend lange wandelingen over de hei te maken, vergezeld van zijn kinderen, die hij dan wees op wat de natuur aan moois bood, terwijl hij ondertussen op een kladje schetsen maakte, die hij thuis uit zou werken. Met zijn gezin woonde hij in Assen, waar hij een basisinkomen verwierf als decoratieschilder.

Lees verder

Thea Gerritsen

Het duurde lang voordat Thea Gerritsen beroepsmatig beeldend kunstenaar werd. Jaren droomde ze erover, nu werkt ze fulltime, aan met name portretten in pastelkrijt. Bij bekende leermeesters in binnen- en buitenland volgde ze lessen en workshops en Thea weet het zeker, ze wil nooit meer iets anders.

Lees verder

Tiete Jan Geursen

Geursen nam al deel aan de expositie in februari 1919 in de Picturazalen van het Groninger Museum, waarvoor hij één stuk inzond, 'Stilleven', dat 'goed van toon' werd genoemd door het Groninger Dagblad. Tijdens deze expositie ontving hij bericht van zijn aanstelling als leraar schilderen en handtekenen aan de Ambachtsschool in Meppel. T.J. Geursen werd in Meppel een van de stimulerende krachten binnen de kort daarvoor opgerichte schildersvereniging Kunst en Vriendschap, kortweg KeV genoemd.

Lees verder

Arie Goedhart

Een belangrijk deel van dat werk bestaat uit zeer fijn in inkten getekende ‘portretten’ van bomen, bos-, heide- en weidelandschappen. Landschappen inspireren kunstenaars door de eeuwen heen. Voor Arie Goedhart vormen de landschappen, bomen en de natuur een onuitputtelijke bron voor zijn werken.

Lees verder

Albert Greving

Hoewel Albert Greving uitsluitend stillevens schildert, zijn zijn onderwerpen in dit genre niet altijd even alledaags: venkel in plastic verpakt of peren in plastic met daarachter groentekratjes, een goedkope vaas of een jampot. Met uiterste precisie en in vele laagjes verf bouwt Greving zijn stillevens op.

Lees verder

Thomas Grootoonk

Thomas Grootoonk is a visual artist from the Netherlands, who has experience in different aspects of creative video and media productions. Main techniques are film and stop-motion animation, from music videos and short films to documentaries and promotional work.

Lees verder

Folkert Haanstra

Vanaf 1953 woonde hij met zijn gezin in Meppel. In 1964 kwam hij naar Vries. Een jaar tevoren was hij begonnen aan een docentschap aan de Academie Minerva in Groningen. In de periode 1969 tot 1974 onderbrak hij deze dienstbetrekking om als vrij kunstenaar in zijn onderhoud te voorzien. Naast schilderijen, maakte hij collages, die soms abstract, soms figuratief, maar vaak landschappelijk waren.

Lees verder

Alfred Hafkenscheid

Het landschap bleef lang de inspiratiebron van Alfred Hafkenscheid. Vooral het beekdallandschap rond Anloo met haar coulissen fascineerde hem. “Om een eigen verhaal aan een landschap te geven moet je erg veel uit jezelf halen. Vroeger had ik als inspiratie de buitenwereld om me heen nodig”. Voor Hafkenscheid werkte het landschap als onderwerp als de verbeelding van wat er zich in zijn innerlijk afspeelde. “Eenzaamheid, vervreemding en angst waren elementen die ik wilde verbeelden.

Lees verder

Halbe Hageman

Halbe Hagemanis een gepassioneerd man met liefde voor het leven, zijn medemens en de schilderkunst. In de loop der jaren heeft Halbe zich ontwikkelt tot een kunstenaar met een eigen stijl. In zijn leven en kunstwerken nemen landschappen, vrouwen en gedichten een prominente plaats in. Hij brengt al jaren op zeer eigen wijze de kunst dichter bij de mensen.

Lees verder

Chris Herenius

Verstild, tijdloos maar bovenal teer is de sfeer die de sublieme stillevens van Chris Herenius (1943) uitstralen. Gefascineerd door kleine en verfijnde voorwerpen, met veel details, schildert hij zijn weloverwogen composities. Prachtige insecten, broze veertjes, gekreukelde papiertjes, verdorde bladeren of een oud kommetje. Geïsoleerd worden ze weergegeven en zo subtiel gerangschikt dat ze haast meditatief werken en tot bezinning oproepen.

Lees verder

Hans Heyting

Penseel en palet werden langzamerhand vervangen door pen en papier. Als schrijver en dichter manifesteerde hij zich steeds duidelijker. Maar de overgang was vloeiend. Zijn eerste onderwerpen waren nauw verbonden met de schilderkunst, maar meer en meer ging hij over op het schrijven van toneelstukken, kinderboeken, gedichten en radioteksten. Zijn literaire werk is goed ontsloten en heeft veel waardering ondervonden. Van zijn schilderkunstig oeuvre, dat voor een deel bij een brand verloren is gegaan, wordt weinig in de openbaarheid aangetroffen. Zelf vond hij dat ook maar het beste.

Lees verder

Hans Hilbrands

Alles aan constante verandering onderhevig. Ik voer een niet aflatende maar bij voorbaat verloren strijd om dat tegen te gaan of te stroomlijnen. Bij het vrije werk bedien ik me van alle mogelijke materialen. Mijn werk is divers, vaak conceptueel, maar helaas weinig, m.a.w. ik ben wars van het maken van series voor exposities. Het toegepaste werk betreft illustratie, ontwerp en design, portret, bodypaint en exploded views..

Lees verder

Geke Hoogsting

"De geboorte van een nieuwe dag in het Hunzedal", zegt de kunstenares, "Iets mooiers kan ik me nauwelijks voorstellen". Het landschap van de Hunze verandert nog steeds. Het is net als de Drentse Aa een landschap dat moet worden bewaard en gekoesterd, het moet worden beleefd en geschilderd. Laten we hopen dat het nog velen zal inspireren. .

Lees verder

Reinder Homan

Over het waarom van zijn werken, schreef Reinder Homan onlangs: "Het fluisterende riet op een heiige herfstochtend. De eik ooit geplant door een boer om de grens van zijn akker te markeren en die er vele "plantertjes-dood" later nog steeds staat, met zijn machtige armen en toch zo zachtmoedig ruisend gebladerte. Maar ook zijn soortgenoot, pas een paar jaar oud met een glanzend stammetje vol moed het licht zoekend, of het verre ganzengegak in een "bevroren" winternacht.

Lees verder

Mies van Hout

Van Hout is vooral bekend van prentenboeken als Bang MannetjeDe Kindereter en Schatje en ScheetjeVrolijk betekent een nieuwe stap in haar ontwikkeling als illustrator. "Voorheen werkte ik vooral vanuit het personage, vaak zijn dat omlijnde figuren. Daarnaast besteedde ik veel aandacht aan de achtergrond. Dit boek is ontstaan vanuit een direct gevoel, vanuit expressie".

Lees verder

Jan Hulsebos

Jan Hulsebos is autodidact, vindt zijn inspiratie onder meer in het ambachtelijke Friese kerfwerk, in ornamenten, Jugendstil, Keltische patronen en de natuur zelf. Zonde om daarvoor 'zomaar' een boom te vellen, zodat Jan voor zijn materialen de krantenadvertenties spelt, op zoek naar kapvergunningen. Daarbij gaat zijn voorkeur uit naar pruimenhout. "Hard en toch snijdt het gemakkelijk".

Lees verder

Andre Idserda

De olieverf schilderijen van Idserda zijn over het algemeen vrij zwaar en donker van opzet: brede streken verf tegen elkaar gezet. Alleen het grote geheel wordt aangeduid. Het detail valt weg, waardoor het hechte schilderijen worden,  die op een losse, vlotte manier tot stand lijken gebracht. Daarnaast heeft hij ook werk gemaakt, waardoor door de korte driftige verftoetsen die hier en daar zachte, licht kleuren zo in elkaar vloeien, dat impressionistische schilderijen ontstonden. Hiervan blijven alle details op het netvlies achter, zonder dat zij op het doek objectief terug te vinden zijn… Een gegeven dat uitnodigt tot lang kijken.

Lees verder

Andreas Gerrit Jacobsen

Andreas Gerrit Jacobsen kwam in 1852 naar Hoogeveen. Hij was vrijgezel en trok in bij het gezin van een broer, die een azijnfabriek draaiende hield. Jacobsen tekende en schilderde voornamelijk landschappen. Dat deed hij op romantische wijze. Daardoor zal hij aanknopingspunten hebben gehad met zijn plaatsgenoot Albert Steenbergen. Het is tenminste, gezien de grootte van Hoogeveen in die dagen, zeer waarschijnlijk dat beide schilders elkaar hebben ontmoet.

Lees verder

Jigsawartwork

Het zagen in hout, het ruiken van de geur van zaagsel, geconcentreerd de aangebrachte lijnen volgen en met verbazing constateren dat er uit het fantasieloze hout een figuur ontstaat is leuk. Figuurzagen lijkt zo anno 1950 en niet te passen in een computergestuurde samenleving.

Lees verder

Bert Jippes

Echte Assenaar Bert Jippes (66) heeft een tientallen jaren lange ervaring als persfotograaf achter de rug. Eind jaren zestig verruilde hij een baan als laborant voor die van persfotograaf bij De Drentse en Asser Courant. Hij kon daardoor een beroep maken van zijn hobby en dat heeft hij tot aan zijn pensionering tot zijn tevredenheid kunnen doen.

Lees verder

Antony Keizer

De ouders van Antony Keizer dreven een textielzaak en hadden voor hun zoon een soortgelijke toekomst voor ogen. De wens van Antony om kunstschilder te worden werd dan ook niet gehonoreerd. Een winkel in beddengoed werd de juiste oplossing gevonden voor een onbezorgd verschiet. Dat werd echter bepaald geen onverdeeld succes. Dat Keizer zijn aandacht voor het zakenleven en voor de schone kunsten nogal onevenredig verdeelde ten gunste van de laatste, had tot gevolg dat de zaak verliep.

Lees verder

Petrus Kiers

Hij had een voorliefde voor romantische lichteffecten. Daarvan getuigen zijn interieurs en zijn landschappen die veelal onder kaars-, respectievelijk maanlicht werden weergegeven. Behalve schilder was hij ook etser en lithograaf. Met zijn gezin kwam hij in 1858 naar Assen, waar een huis aan de Groningerstraat werd betrokken. Twee van zijn kinderen, George Laurens en Catharina Isabella, hadden zich net als hun vader op het pad van de schilderkunst begeven. Petrus Kiers was lid van "Arti et Amicitiae" te Amsterdam.

Lees verder

Herman Kolker

Kolkers lokkende verten, begrensd door nevelflarden, of een plooi in het eslandschap, hebben iets mysterieus. Een landschap moet schilderkunstig gezien wel ergens ophouden maar Kolker geeft je het gevoel dat het niet ophoudt, dat er meer is, dat het verder gaat. Juist het ontbreken van een horizon maakt zijn landschappen eindeloos, zo u wilt einder-loos. Zo trekt Kolker de toeschouwer zijn landschappen in.

Lees verder

Louise Arnoldus Kortenhorst

In 1952 vertrok hij naar Waalre. Al schilderend, aquarellerend, tekenend, etsend en lithograferend maakte hij landschappen, stillevens en portretten. Als Ploeglid behoorde hij tot de behoudende garde. In 1946 was hij medeoprichter van "De Drentse Schilders". Hij was lid van "Arti et Amicitiae" in Amsterdam. Hans Heyting was één van zijn leerlingen.

Lees verder

Johannes Godefridus Hubertus Wijnandus (Jean) Krans

Jean Krans manifesteerde zich als portretschilder, fotograaf, restaurateur van kerken, dirigent van een kamermuziekgezelschap, maar bovenal als tekenleraar en organisator van kunsttentoonstellingen. Daarbij gaf hij privélessen aan toekomstige kunstenaars als Hein Kray en zijn zoon Louis.

Lees verder

Louis Marie Krans

Hij schilderde vooral landschappen met schapen, maar ook zijn portretten waren geliefd. Graag gebruikte hij daarbij door hemzelf vervaardigde foto's als voorstudie. Louis Krans overleed in hetzelfde jaar als zijn vader Jean Krans. In augustus 1946 werden op een overzichtsexpositie van "De Drentse Schilders", een maand na de oprichting van deze kunstkring, nog werken van Louis Krans tentoongesteld.

Lees verder

Hein Auke Kray

In de jaren 20 maakte hij veel politieke prenten voor het blad “de houten pomp”. Behalve in Groningen en Friesland gaf hij tekenlessen in Assen, Hoogeveen en Klazienaveen. Kray tekende verschillende kerken in Drenthe en werkte verder veel in de omgeving van Assen. Een schilderij van de Zuidlaardermarkt  omstreeks 1200 met ongeveer dezelfde afmetingen als de platen van Isings getuigt van zijn bewondering voor deze historieschilder. Kray schilderde het liefst naar de natuur: landschappen met bomen, oude schuren, hunebedden, de hei, een zandverstuiving.

Lees verder

Mark Lisser

Het verlangen om verre plaatsen te bezoeken en exotische landschappen te beleven is bij Mark Lisser altijd aanwezig. Door praktische redenen is dat niet altijd mogelijk. Andere werkzaamheden dwingen hem vaak om thuis te blijven. Ook hier zijn verre reizen te maken. Het uitzicht uit het raam van zijn woonkamer verandert net zo, als het uitzicht uit het raam van trein of auto. De straat en het huis aan de overkant zien er steeds anders uit.

Lees verder

Jan van Loon

Hij beweegt zich tussen naturalisme en abstractie, maar steeds blijft hij herkenbaar en eenvoudig. Regelmatig onderbreekt hij z'n normale werk om zich voor een bepaalde periode te wijden aan een speciale opgave. In de tachtiger jaren exposeerde hij met een serie olieverven en aquarellen, geïnspireerd op het reizen.

Lees verder

Adriana Mast

Naast de 'Sleeping Beauties' maakt Adriana werk dat een verhaal laat zien, dat voor iedereen op zijn eigen manier mag worden ingevuld. Vaak zijn het minidrama's die van heel persoonlijke aard kunnen zijn. Gebeurtenissen en vooral beslissende momenten in privé situaties maken de overstap naar het schilderij.

Lees verder

Paul Meijering

Op z’n zeventiende ging hij met veel aspiraties naar de kunstacademie te Enschede om een gedegen teken- en schilderstechniek onder de knie te gaan krijgen. Maar helaas, de tendens van de abstractie vierde haar hoogtijdagen in die tijd (1980) en Meijering ontdekte dat de ambachtelijke vorm van de oude meesters genadeloos was ‘achterhaald’: neerbuigend werd de realistische kunst weggehoond. Na twee jaar ‘zwevend geknoei’ was er maar een conclusie: dan maar autodidact.

Lees verder

MiekeMorfose

Mieke van de Wiel (Amsterdam1951) woont in Assen en werkt vanuit haar atelier aan huis onder de naam MiekeMorfose. Zij houdt zich o.a. bezig met het recyclen van kleine tweedehands meubeltjes die daardoor een fantastische metamorfose ondergaan. Indien nodig repareert zij de meubelstukjes en combineert soms onderdelen van diverse meubeltjes tot één nieuw meubeltje waardoor een geheel vernieuwd en uniek meubelstukje klaar is voor een tweede leven.

Lees verder

Klaas Jan Mulder

Klaas-Jan exposeerde op diverse locaties waaronder een galerie in Assen, het Academisch Ziekenhuis in Groningen en het St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten. Ook is hij met enige regelmaat op diverse kunstmanifestaties in het noorden te vinden. In 2001 won hij de tweede prijs bij een landelijke wedstrijd van Winsor & Newton, georganiseerd door het tijdschrift "Atelier".

Lees verder

Evert Musch

Na voltooiing van zijn opleiding kon hij als vrij kunstenaar aan de slag. In 1945 trok hij, inmiddels getrouwd met zijn vakgenote To Jager, naar Drenthe. Daar kwam het paar na omzwervingen via Midlaren, Zeegse en Schipborg, tenslotte in 1975 in Anloo terecht in een boerderij die al door Egbert van Drielst was vereeuwigd. In 1947 had Musch ondertussen een betrekking aangenomen als docent aan de Academie Minerva, waar hij zelf was opgeleid. Tot aan zijn pensionering in 1981 heeft hij dit werk gedaan. Talloos vele schilderijen ontvloeiden ondertussen aan zijn penseel, Drentse, maar ook werken gemaakt op buitenlandse reizen naar Italië, Duitsland en vooral Frankrijk.

Lees verder

Jans Muskee

De personages in de tekeningen van Jans Muskee zijn in hun alledaagse, stereotiepe letterlijkheid vooral kunstmatig en onecht. Ze zijn op zichzelf aangewezen, als acteurs in een slecht toneelstuk. Er is geen werkelijk doorleefde interactie. De poses die ze aannemen zijn leeg en tegelijk onthullend.

Lees verder

Harrie Nikkels

Als het dier daartoe aanleiding geeft, probeer ik de kwestie beeld - sokkel op te lossen door het beeld niet meer op een sokkel, maar in de sokkel te plaatsen. De sokkel vormt daardoor niet langer het voetstuk waarop het beeld gepresenteerd wordt, maar maakt onlosmakelijk deel uit van de voorstelling.

Lees verder

Geert Oldenbeuving

Wie het werk van Geert wel eens heeft bewonderd is tot de ontdekking gekomen dat hij een zeer eigen kleur gebruik en methode heeft ontwikkeld om licht te creëren in zijn schilderijen. Vooral zijn aquarellen vallen op door de sfeer die hij weet op te roepen met deze (volgens hem) "moeilijk(st)e" techniek

Lees verder

PeerGrouP

Locatietheatergezelschap PeerGrouP bestaat ruim 10 jaar. Het eerste wapenfeit vond plaats in Nieuweschans in het voorjaar van 2000. Samen met bewoners en asielzoekers werd in de voormalige tramremise de voorstelling 'Te gast in de Graanrepubliek' gespeeld. Sinds 2000 heeft de PeerGrouP een groot aantal grotere en kleinere projecten gerealiseerd.

Lees verder

Anniek Pheifer

Anniek Pheifer werd geboren als oudste dochter van twee onderwijzers. Ze groeide op in het Drentse gevangenisdorp Veenhuizen. Het was een fantastische jeugd, zegt ze. 'Een harmonieus gezin, ouders die me altijd hebben gestimuleerd. Veel natuur om me heen. Altijd buiten spelen. Je kende iedereen.’Opeens wist ze wat ze wilde. Eerst weg uit Veenhuizen, hoe idyllisch ook. 'Met die drie gevangenissen was het een gesloten dorp. Dat betekende dat je op veel plekken alleen mocht komen als je er woonde of werkte. Een kleine gemeenschap dus. Ik vond dat op den duur wel benauwend.’

Lees verder

Hendrik Poeder

De ouders van Henk Poeder waren weinig verguld met de wens van hun zoon om kunstenaar te worden. Contacten met kunstenaars onder Belgische vluchtelingen hadden ook een averechts effect. Toch bleef de zoon hardnekkig tekenen. Als compromis werd de jonge Poeder bij een huis- en decoratieschilder geplaatst. Daar verdiende hij een kwartje in de week, waarvan hij een stuiver voor zichzelf mocht houden.

Lees verder

Natascha Puper

Natasche Puper is een beeldend kunstenares die zich heeft gespecialiseerd in  het schilderen van muurdecoraties voor binnen- en buitenshuis, voor kinderkamers, woonkamers, wat men maar wil. Het is haar doel om een unieke muurschildering maken, die past bij de sfeer, de persoonlijkheid van de mensen en hun woonomgeving.

Lees verder

Louis Albert Roessingh

Roessingh heeft zich ontwikkeld tot een uitstekend portretschilder in een gevoelige impressionistische stijl, soms teruggrijpend op de 18e-eeuwse aristocratische portretkunst. Zijn schetsjes in de natuur in Drenthe werkte hij op zijn atelier in Antwerpen uit in olieverfschilderijen. Beroemd zijn zijn heidelandschappen en zandverstuivingen

Lees verder

Roelof de Roo

Al vanaf het begin van zijn kunstenaarsloopbaan schildert Roelof de Roo (1944) voornamelijk stadsgezichten. Bij deze stemmingsbeelden van een grote stad (Kopenhagen, Berlijn en Amsterdam) met verlaten straten, pleinen of stations gaat het om het isoleren van de vluchtige momenten, waaruit het bestaan is opgebouwd. Ogenblikken, waarin het moment van de dag, het jaargetijde, het licht en het weertype een grote rol spelen.

Lees verder

Wolter van Rossum

De schilder Wolter van Rossum was landspander van en solliciteur voor de Landschap en ette voor het Beilerdingspil. Van zijn artistieke nalatenschap is weinig overgebleven. Bekend is de Justitia, die mogelijk op Batinge kan hebben gehangen, en de Allegorie op Drenthe

Lees verder

Gijs van Schaik

Aan het eind van de Tweede wereldoorlog had Gijs van Schaik honger. Iedereen in het westen van Nederland had toen honger. Dat dreef hem vanuit zijn woonplaats ‘s-Graveland bij Hilversum naar het oosten van het land, waar het wat gemakkelijker was om aan voedsel te komen. Zijn zoektocht bracht hem in Zuid Drenthe. Hij trok door het landschap daar en zag hoe mooi het was. Later kwam hij er steeds terug, nu niet meer voor voedsel, maar om te schilderen.

Lees verder

Johannes Schuurhuis

Joop Schuurhuis studeerde in Den Haag voor binnen-huisarchitect. In de oorlogsjaren kwam hij in Drenthe terecht. Vanaf 1945 woonde hij in Schipborg. In Groningen bezocht hij vier jaar de avondopleiding van Academie Minerva. Daarnaast kreeg hij aanwijzingen van zijn "buurmannen" E.B.von Duimen Krumpelmann uit Zeegse en Evert Musch uit Anloo.

Lees verder

Hilda Snoeijer

"....met een stukje houtskool kan ik over de landschappen heen dwarrelen, overal ben je dan in gedachten geweest. Alles wordt door het krijtje aangeraakt. Dit geldt ook voor het tekenen van dieren. Je dwaalt met het houtskool en raakt het dier overal even aan. Het is een intimiteit die ik voel als ik aan het tekenen ben ...."

Lees verder

Ben Snijders

Ben Snijders schildert in een realistische stijl. Zijn onderwerpen lopen uiteen van stillevens tot naakten. Snijders construeert een eigen wereld, die veel ordelijker en regelmatiger is dan de werkelijkheid. De voorwerpen in zijn geordende stillevens zijn niet toevallig, maar opzettelijk neergezet. Naast zijn olieverven ontstonden ook aquarellen.

Lees verder

Jan Steen

Beeldhouwer Jan Steen woont en werkt op een ideale plek , het landschap achter de dijk bij Den Andel aan de noordrand van Groningen, dat er even maagdelijk en leeg uitziet als de aarde voor de schepping. Op het Wad, niet ver van zijn voordeur , heersen aarde, water en lucht. Het Wad is als een uitgestrekte theatervloer vol mogelijkheden en verwachtingen, als aan het begin van een dansvoorstelling, waneer de het gordijn is opengegaan en de dansers elk moment hun entree kunnen maken.

Lees verder

Kees Thijn

Als we naar de schilderijen van Kees Thijn kijken, kijken we eigenlijk in zijn hoofd rond. Zijn landschappen vertegenwoordigen zijn denkwereld en de symbolisch- surrealistische vormgeving ervan verraadt iets van zijn gevoelsleven. Schilderijen kunnen iets zichtbaar maken dat geen röntgenapparaat noch een hersenscan aan het licht kan brengen.

Lees verder

Nicole van der Veen - Kerssies

Sinds enige jaren woont Nicole in het landelijk gelegen Hijken. De dieren in haar omgeving gebruikt zij regelmatig als inspiratiebron, omdat de oprechtheid in hun blik en open lichaamstaal haar zo treffen. Maar ook kan de schoonheid van willekeurige objecten haar boeien en aanzetten tot het maken van een schilderij. Zoals hierboven genoemd maakt zij ook studies van het menselijk lichaam aan de hand van een naakt model om zo beter naar waarneming te leren werken.

Lees verder

Dirk-Jan Visser

Dirk-Jan Visser (1978) studeerde in 2005 af aan Academie Minerva in Groningen. Hij werkt als freelance nieuws- and documentair fotograaf. Zijn werk gaat vooral over de gevolgen die grote politieke beslissingen hebben op gewone mensen. Voor zijn reportages reist hij vaak op eigen initiatief af naar diverse brandhaarden en heeft daarbij gewerkt in Oost-Europa, Afrika, Het Middenoosten en India.

Lees verder

Marianne van Voorn

In 1991 verscheen 'De Verveelde Julia', een kinderboek van de hand van Marianne R.C van Voorn. Over de inhoud: Julia, de hoofdpersoon, is het dochtertje van een gravin. Zij woont in een heel groot huis, wat haar maar matig bevalt, want ze verveelt zich voortdurend gruwelijk. Gelukkig heeft Julia een lieve, enigszins vergeetachtige grootmoeder, die ze elke dag bezoekt, en die haar verhalen vertelt. Met die verhalen blijkt echter iets mysterieus aan de hand te zijn.

Lees verder

Jannes de Vries

In de jaren dertig ontwikkelde hij een gedurfd gebruik van felle kleuren, waardoor zijn ongekunstelde werken, waarin weinig plaats was voor detail, een zeer expressief karakter vertoonden. De herkenbare werkelijkheid stond steeds voorop, tot abstractie liet hij zich niet verleiden. Naast schilder was hij ook graficus. In die hoedanigheid heeft hij vele boekillustraties geproduceerd. Oude volksvertellingen, zoals Ellert en Brammert, waren vaak zijn inspiratiebronnen.

Lees verder

Gerrie Wachtmeester

Gerrie Wachtmeester  noemt zichzelf een realistisch schilder omdat de werkelijkheid in en om hem heen ook de realiteit is waarin hij leeft. 'De keuze uit de schizofrenie van al de opvoeders om me heen en die van de opvoeder in mezelf, zegt me, dat het mijn taak als kunstenaar is om de werkelijkheid te laten zien.

Lees verder

Wout Wachtmeester

Met zijn schilderijen tracht hij de schoonheid te vangen, maar tegelijkertijd ook de vergankelijkheid. De tegenstelling schoonheid en vergankelijkheid is langzamerhand tot zijn hoofdthema uitgegroeid. De schoonheid wordt in zijn schilderijen doorgaans gesymboliseerd in de mensfiguur, vooral de vrouwfiguur, maar de laatste tijd speelt ook de manfiguur een grotere rol

Lees verder

Gerard van de Weerd

Het licht is mede bepalend voor het ontstaan van een schilderij ‘interieur met model’of het ontstaan van een schilderij ‘model in interieur’. Het zijn soms minimale verschillen die de kunstenaar op het doek optimaal weet te gebruiken. Van de Weerd is een meester in het weergeven van de subtiliteit. Met een klein onderwerp veel zeggen door het creëren van sfeer en intimiteit.

Lees verder

Heddy Willemsen

Ik probeer op een eenvoudige manier de originele elementen te interpreteren en dat als een vanzelfsprekendheid te schilderen. Met een wat losse schetsmatige opzet krijgt een schilderij gaandeweg vorm en wordt later het contouren- en lijnenspel uitgewerkt. Vervolgens laat ik de scherpe arceringen in een subtiele overgang van kleurschakeringen overvloeien.

Lees verder

Dirk Wijntrack

Dirk Wijntrack werd in Drenthe geboren in 1625. Hij schilderde dieren, interieurs en landschappen. Zeer bekend is 'de gulige kater', een interieur waarin een kater van een pasgeslacht varken snoept.

Lees verder

Jan Zondag

Jan Zondag werd op 13 april 1891 te Annen in de provincie Drente geboren als oudste van een gezin van zeven kinderen. Zijn vader was boer en Jan werd door zijn vader voorbestemd ook boer te worden. Het liep echter anders. Ieder jaar kwam er een franse schilder, Alphonse Stengelin naar Drenthe om te schilderen. Jan zijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld en hij ging vaak mee gewapend met zijn schetsboek. Jan wilde naar de Rijkskweekschool te Groningen om te worden opgeleid tot leraar, maar zijn vader besliste dat dit alleen kon ls hij een beurs zou krijgen en dat lukte.

Lees verder

Olga Zuiderhoek

Zuiderhoek begon haar carrière na haar opleiding aan de Amsterdamse Toneelacademie bij het Werktheater, een in de jaren zeventig baanbrekend collectief. Ze werkte samen met acteurs als Gerard Thoolen en Kees Prins. De groep maakte publieksgerichte voorstellingen – ‘verzoektheater’, zoals Zuiderhoek het zelf noemt – gebaseerd op improvisaties. Regisseurs waren er niet: per voorstelling werd één van de acteurs als ‘Stimulator’ aangewezen.

Lees verder

Erik Zwezerijnen

"Als jongen zat ik altijd te tekenen. Donald Duck-figuren, dieren in mensenkleren. Die tekeningen ruilde ik tegen de juiste antwoorden voor wiskunde. Ik had echt een hekel aan school. En dan vooral aan de drang die werd uitgeoefend om in je hoofd kennis op te slaan die je ook in boeken kon vinden. Zinloos vond ik dat. Zelf nadenken werd je niet geleerd.

Lees verder

Piet Zwiers

Een half jaar geleden riep het Stedelijk Museum Zwolle inwoners van Drenthe en Overijssel op werk van de kunstschilder Piet Zwiers (1907 – 1965) in bruikleen te geven voor een tentoonstelling. Het museum zelf bezit vijf schilderijen en een tekening van de in Meppel geboren en gestorven Zwiers. Het meeste werk is echter in particuliere collecties beland en was daardoor nooit als één groot overzicht getoond. De oproep heeft resultaat gehad, want sinds begin mei zijn op de tentoonstelling Piet Zwiers: schilder van Giethoorn meer dan honderd werken te zien.

Lees verder


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl