In en om Assen


Overzicht overige markante Drenten
Jo Boer

Er bestaan verschillende beelden van Jo Boer. Aan de ene kant de dominante vrouw, met een strenge, afstandelijke manier van leidinggeven, aan de andere kant een warme, zorgzame vrouw, die goed kon delegeren en juist betrokken en tolerant was. Het eerste beeld vind je voornamelijk bij mannen, die wellicht moeite hadden met haar kundigheid. Het tweede beeld overheerst bij naaste medewerkers.

Lees verder

Aafje Bijl

Eén van de huisjes op de Oranjebond zag er haveloos uit, met gaten in het dak, een half afgewaaide schoorsteen, verveloze luiken, vuile ramen met kapotte bruine vitrage en kale, lege vensterbanken zonder een enkele bloem of plant.Het huisje stond een eindje van de weg en niemand waagde het om het paadje op te gaan en eens even te gluren, want met de bewoonster, mejuffrouw Aaje Bijl – in de wijde omtrek bekend als Aafie Biel – viel niet te spotten.

Lees verder

Leendert Van Aalst

De zalen, gevuld met een dankbaar gestemd publiek, beluisterende een keurig samengesteld programma, het podium gevuld met zangers en zangeressen, uniform gekleed, wachtende op het sein van den vurigen leider, de door hem ontworpen decors, dit alles te samen kan men beschouwen als beschavingswerk van den allereersten rang, opgebouwd door Van Aalst. Mannen als Van Aalst zijn niet genoeg te waarderen en zeer moeilijk te vervangen.Moge het dezen eminenten kunstenaar niet aan belangstelling ontbreken.

Lees verder

Een handgeschreven brief van Leendert van Aalst

In het boek 'Lombok en het Aardscheveld' van Meent van der Sluis staat een handgeschreven brief van Leendert van Aalst afgedrukt. Het gebruikte handschrift is niet overal goed leesbaar dus enige fouten kunnen tijdens het overtypen zijn opgetreden.

Lees verder

Spraakmakende Assenaren

‘Ik kende Albertje al toen ik nog een kind was. Ze heette Albertje Scheper en was in 1865 in Beilen geboren. Toen ik haar leerde kennen woonde ze in Assen en was dagelijks bij de weg met een kinderwagentje met negotie. Als kinderen waren wij bang voor haar en de eerste keer dat ik haar zag kroop ik in een sloot. Maar ze riep: “Kom maor kinder’n. Je huuft niet bang te wezen. Ik doe jullie niks”. Ze verkocht veters en andere kleinigheden en bedelde ook. Hier en daar knapte ze klusjes op waar ze een paar centen voor kreeg.

Lees verder

Ton Bosman

Een van de grootste dompteurs uit die tijd Willy Hagenbeck had Bosman de professor van de dressuurschool genoemd. Hagenbecks motto was: wees beer met de beren, leeuw met de leeuwen en tijger met de tijgers. Bosmans dompteurschap werd gekenmerkt door zijn zachtaardige optreden en niet door bruut machtsvertoon. Hij was eem geliefd medewerker en tot over de grenzen beroemd.

Lees verder

Robert Willem (Tokkel) Imker

"Zwerver Tokkel overleden" kopten de regionale kranten op maandagmorgen. Zelfs de landelijke televisie maakte er gewag van. Op zondag 4 februari was hij gestorven. Buiten was het hondenweer, er lag een dik pak sneeuw. Geen weer voor de dagelijkse ronde van een onvast ter been zijnde zwerver. Een zwerver doolt, maar Tokkel is Assen in zijn hoedanigheid als zwerver meer dan 20 jaar trouw gebleven en andersom bleven de Assenaren hem trouw.

Lees verder

Hans Lameris

Zijn vader was kapper, zijn broer Henk was kapper, zijn zuster Catharina was kapster, dus was het logisch dat Johannes – roepnaam Hans – Lameris (Assen, 1925), nadat hij de School 6 aan de Rodeweg had doorlopen, ook voor het vak koos.
Knippen zat gewoon in de familie. Vader Lameris had een echte volkszaak op de hoek van de Anreperstraat en de Lodewijk Napoleonstraat.

Lees verder

Piet de Lange

Een nieuw fenomeen was het befaamde loket, waar veelal ijs werd verkocht. De klantenkring was groot en bestond voor een groot deel uit Molukkers. Dat was een verhaal apart. In zijn diensttijd in Roosendaal reisde Piet met de trein en ontmoette toen veel Molukkers, die ook naar Assen moesten. En ook bij de Wilco, waar hij in de nachtploeg terecht kwam omdat hij goed kon opschieten met zijn Ambonese collega’s, die veelal in de nachtelijke uren werkten.

Lees verder

Wilhemmina Jacoba Pelinck-Zijnen de Gier

Sentimentaliteit in zulke zaken was haar een gruwel. Persoonlijk zocht zij dan ook vaak de beste krachten uit. Tegelijkertijd vermeed ze consequent dat haar naam ergens genoemd werd. Toen ze geridderd werd in de Orde van Oranje Nassau, reageerde ze woedend: 'Had meneer Homan me die subsidie maar gegeven!'

Lees verder

Hendrika Alberdina van Riel-Smeenge

In 1958 overleed Henderike Alberdina van Riel-Smeenge, voormalig voorzitster van het Comité van ingezetenen uit Emmen en bekend als de vrouw die in 1926 de Nederlandse pers opmerkzaam maakte op de erbarmelijke toestanden in de veenstreek. Uit de naar aanleiding van haar overlijden geschreven kranteartikelen en het in memoriam van de heer H. Koning, inspecteur van het lager onderwijs in Assen, komt het beeld van een actieve en energieke vrouw naar voren.

Lees verder

De saboteurs van Assen

‘’Henk had een droom gehad over het ontlopen van de dienstplicht. Die droom legde hij voor aan zijn vriend Harm en die had iets gemakkelijks over zich zo van: nou, dan doen we dat toch gewoon.’’ De twee klommen over het hek van de Johan Willem Frisokazerne in Assen en gooiden suiker (dat afkomstig was uit café De Ring waar Henk werkte) in de tanks van de legervoertuigen. Een daad van verzet waarmee ze tot uitdrukking wilden brengen lak te hebben aan het leger en de dienstplicht.

Lees verder

Piet Soer

Een Drent die zijn eigen gang is gegaan is de luchtvaartpionier Piet Soer. Het eigengereide jongetje uit Havelte, dat een tijdje in het dorpscafé werkte als jongste bediende, zocht naar andere mogelijkheden. En die vond hij. Hij ontwikkelde zich tot een van de pioniers van de KLM. Hij was één van degenen die in 1933 de beroemde vlucht van Batavia naar Amsterdam maakte.

Lees verder

Frens Waninge

Frens Waninge steekt de "piep" op in zijn tochtige keet, waarin hij nu al jaren woont. Hij is één van de weinige kluizenaars, die Drenthe nog heeft. Helemaal alleen leeft hij in de koude keet in Ruinen op zijn kwekerij. Hij leidt er een tevreden leven. Frens is 68 jaar. Hij hoopt 160 te worden.

Lees verder

© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl