In en om Assen


Markante Drenten; Politiek / Wetenschap / Literatuur
Herman van der A

Debuteerde in 1983 met het stuk Boer'n op vrijerstoer'n. Gaf daarna zijn baan als timmerman op en ontving een stipendium van de provincie Drenthe voor het zoeken naar nieuwe vormen van Drents toneel. Daardoor kon hij zich één theaterseizoen verdiepen in het aanbod op toneel- en cabaretgebied. Richtte in 1984 een eigen theatergroep Platwark op, bestaande uit mensen zonder werk. Aanvankelijk schreef hij 'vernieuwend' Drentstalig toneel. Tijdens een lange revalidatie schreef hij de absurdistische komedie: Een slopend bestaon (1987), die door Rob van der Ree geregisseerd werd.

Lees verder

Janny Alberts

Janny Alberts-Hofman is in 1929 as boerendochter geboren in Noord-Slien. Het leven op de boerderij van heur oldelu was drok en roezig. As klein wichie begon ze al met het opschrieven van heur gedaachten. In 1953 trouwde ze met Geert Alberts en omreden Geert bij de NAM waarkte, kwamen ze in Schonbek te wonen. Geert was deur zien waark veul van hoes. Janny was dan allén en had dan genog inspiraotsie om te schrieven.

Lees verder

Gezina Bahler Boerma

Ze was afkomstig van een grote herenboederij in het Noorden van Groningen en had het voorrecht de HBS te mogen volgen.Ze was een intelligent meisje en raakte gefascineerd door de oudere Bähler, een bevlogen man met een lange baard en in de ban van het christen - anarchisme. Samen sloten ze zich aan bij de Tolstoianen, volgelingen van Leo Tolstoi, die een leven voorstond zonder geweld, zonder drank, zonder vlees en met achting voor de vrouw.

Lees verder

Dick Blancke

Begunde as dichter mit maatschappijkritische liedteksten (o.a. tegen dumping atoomofval in de Drentse bodem) veur rock theaterband Turf Jenever Achterdocht. Reageerde under pseudoniem mit homo-erotische poëzie op een Roetnummer over liefde. Later openlijk. Schreef wieder kienderverhalen, diverse succesvolle wagenspeulen, warkte mit an de Hunebed-Turboshow

Lees verder

Johanna Hindrika Bergmans-Beins

Jo Beins laat haar roman eindigen met de zin: 'Naar waarheid gegeven, Met liefde beschreven'. Jo Beins, een realiste? Een romantische folkloriste? Eén ding is zeker, Jo Beins hield van Drenthe.

Lees verder

Jannie Boerema

Jannie Boerema is op verscheiden meneren betrökken bij de Drèentse taol en cultuur. Zij hef liedteksten schreven, Agatha Christie, Shakespeare en Oscar Wilde en körsleden Brecht vertaold in het Drèents; ze is ok beëdigd tolk-vertaoler Drèents en Engels.
De eerste Drèentse bundel, 'Leeid van de sirene', besteeit oet körte prozateksten en gedichten

Lees verder

Delia Bremer

Delia Bremer is al vanaf haar 11 de jaar creatief met schrijven, dichten en tekenen .In samenwerking met verschillende dichters uit de regio verschijnt de gedichtenbundel "gebundeld (ge) dicht" in 2001. Later verschijnt nog een gedichtenbundel "Woordsprongen vanuit een kindermond" vol kinderpoëzie. In 2004 werden haar spiritueel geïnspireerde gedichten gebundeld in de bundel "Waar is Hij?".

Lees verder

Klaas Cornelis Brok

Klaas Brok werd door zijn werkgever als landarbeider ontslagen toen hij lid werd van de SDB. Om in zijn bestaan te voorzien, liet hij zich omscholen tot machinist en trok door Nederland. In 1895 leert hij Rika Troelstra, de jongere zus van Pieter Jelles, kennen en wordt hij lid van de SDAP. In 1903 trouwen ze. Het is hun grote wens om een boerderij te bestieren. Brok richtte in Rolde een afdeling van de SDAP op. De SBD had in Drenthe niet veel aanhang gekend vanwege de mildere geaardheid der Drenten.

Lees verder

Carry van Bruggen

Carry van Bruggen heeft naam gemaakt als schrijfster. Als Carolina Lea de Haan kwam ze ter wereld in Smilde als dochter van de joodse godsdienstleraar lzak de Haan en zijn vrouw Betje Rubens, lzak was in 1879 op 'De Smilde' komen wonen, waar in de eerste helft van de negentiende eeuw een bloeiende joodse gemeenschap had geleefd. Carolina werd geboren op 1 januari van het jaar 1881. Bijna een jaar later, op 31 december 1881, werd haar broer, de bekende dichter, jurist en journalist Jacob Israël de Haan geboren.

Lees verder

Miep Diekmann

De boeken van Miep Diekmann zijn in een aantal groepen te verdelen. Ze begon met het schrijven van niet al te diepgaande meisjesboeken. Vervolgens schreef ze haar Westindische boeken. Deze boeken zijn openhartig, gaan moeilijke onderwerpen niet uit de weg. Ze beschrijven jongeren die te maken krijgen met 'volwassen' zaken zoals discriminatie, politiek, verkrachting, zelfmoord en seksualiteit, en daarmee om moeten leren gaan.

Lees verder

Anne Doornbos

In 2003 hef e de docentencursus daon bij Stichting Drentse Taol. In 2005 hef e saomen met Martin Koster ’t Nei Drèents Geneutschap (NDG) opricht. Het NDG wil een Contactpunt weden veur olde en neie Drèentse schrievers, streektaolactiviteiten en aal zuks wat meer. In 2006 is Anne veurzitter worden van Het Drentse Boek. In die functie hef e veul waark daon veur ’t neie Huus van de Taol.

Lees verder

Max Douwes

In zijn latere jaren is hij werkzaam geweest bij de NCRV in Hilversum, onder meer als regisseur van de TV-serie 'Stiefbeen en zoon'. Ooks heeft Max Douwes zich verdienstelijk gemaakt voor de Stichting Drentse Taol, nu 't Huus van de Taol en heeft mede het Nieuwe Testament in het Drents vertaald. De historische vereniging Carspel Oderen stelt voor om Max Douwes in Klijndijk te eren met een borstbeeld

Lees verder

Jan Draad

Kleermaker Jan Draad uit de Groningerdwarsstraat (de ‘Kattegang’ zeiden de Assenaren toen) was een man die vriend en vijand niet op hun gemak deden voelen. Zijn ideeën, die hij in een groot aantal ingezonden stukken in de Drentsche en Asser Courant verwoordde, kwamen bepaald niet uit het keurige, vriendelijke Assen. Kortom: Jan Draad was socialist en er waren maar weinig Assenaren die hem dat na konden zeggen

Lees verder

Beene Dubbelboer

Was garagehouder tot 1958, toen hij om gezondheidsredenen zijn bedrijf van de hand moest doen. Daarna begon hij te schrijven over onderwerpen uit zijn directe omgeving. Zijn Drentstalige verhalen verschenen in de Emmer Courant. Ook schreef hij een Drentstalig toneelstuk in drie bedrijven, getiteld 'Um zien tweede vrouw' (z.j.). Dubbelboer was een uitgesproken verteller die met enthousiasme over auto's en motoren schreef, maar ook herinneringen uit de bezettingstijd ophaalde.

Lees verder

Jan Fabricius

De toneelschrijver Jan Fabricius, groeide onder zeer eenvoudige omstandigheden op als de enige zoon - hij had vier zusters - van Johan Fabricius, corrector en meesterknecht bij de Provinciale Drentsche en Asser Courant. Als jongen moest hij thuis helpen verdienen; zijn Asser carrière van twaalf ambachten dertien ongelukken eindigde hij als letterzettermaatje op de drukkerij waar zijn vader werkte. Daarna mocht hij voor de krant de Winschoter raadsvergaderingen verslaan en voor gemengde berichten zorgen: het eerste nog schuchtere bewijs dat zijn ‘pen’ gewaardeerd werd.

Lees verder

Jan Germs

Jan Germs is een geboren Drent en zet zich eigenlijk al zijn hele leven in voor het behoud van de Drentse cultuur en de taal in het bijzonder. Na een lange carrière als onderwijzer is hij nu alweer bijna zeven jaar werkzaam voor de streektaalorganisatie in Drenthe. Hierin komen eigenlijk zijn professie en zijn voorliefde voor de Drentse taal samen.

Lees verder

Albert Egges van Giffen

Met de archeologie maakte Van Giffen kennis in 1908. Tijdens een assistentschap bij het Centraal Bureau voor de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken (Centraal Bureau), kreeg hij het verzoek wetenschappelijk toezicht te houden op de afgraving van de wierde van Dorkwerd, een gehucht ten noord-oosten bij Groningen. Bij een eenmalige opgraving bleef het vervolgens niet. Van Giffen werd in zijn leven een van de bekendste archeologen van Nederland.

Lees verder

Albert Haar

Als er in het culturele leven van Drenthe schermen zouden staan, dan was Albert Haar (Zuidwolde, 1949) de grote man achter die schermen. Hij is medeoprichter van Het Drentse Boek, het C+B Museum in Grolloo, radiomaker bij RTV Drenthe.

Lees verder

Eric Harteveld

Het is dan ook terecht dat Erik Harteveld als dichter en als muziekperformer ruime bekendheid verdient. Met name zijn aandeel in bijvoorbeld de muziekgroep de ’Kopstubbers’ is fenomenaal. Luister eens naar een nummer als ’Snel as de Wiend’ waarbij taal en muziek, poezie en blues, een ongekend samenspel aangaan van letterlijke dreiging en vergankelijke melancholie. Erik Harteveld is een dichter die aantoont dat er altijd vluchtwegen zijn, maar dat je ze mogelijk niet eens nodig hebt (bent).

Lees verder

Miny Hofsteenge

Woont sinds 1971 in Emmen. Schrijft/Schreef voor diverse tijdschriften, zoals Oeze Volk, maandblad Drenthe, Pennestreken, Surplus en Roet. Ze schrijft proza en poëzie voor volwassenen en kinderen. Voorts schreef ze toneel. Sinds 1987 verschijnen er regelmatig columns van haar in de Drentse Courant en de opvolger daarvan het Dagblad van het Noorden. In 1987 kreeg ze de Reyer Onno van Ettingenpries, een aanmoedigingsprijs voor Drentstalige schrijvers.

Lees verder

Egbert Hovenkamp

Naast het schrijven houdt Egbert zich bezig met vertaalwerk. Hij vertaalt liedteksten en in maart 2008 komt er een vertaling van Die Winterreise van hem uit bij de Stichting Het Drentse Boek onder de titel “Kolde Tocht”. Wanneer je zijn gedichten leest valt je direct op dat hij speelt met het Drentse dialect. Hij verwerkt zijn ‘Eexters taalgebruik’ en woorden uit Zuid-Drenthe in zijn gedichten wanneer hem dat beter uitkomt. Opvallend is ook zijn gebruik van de Drentse spelling.

Lees verder

Lammert Huizing

Huizing is geboren in Zuidwolde. Hij groeide op in de oorlog, wat hij zelf "geen ideale situatie om je als schrijver te ontplooien" noemt. Hij wilde sterrenkunde studeren, maar geld was er niet. Als oudste van twaalf kinderen in een boerengezin moest hij zo gauw mogelijk meehelpen om de kost te verdienen. In 1947 maakte hij een voettocht van Zuidwolde naar Rome. De Hoogeveensche Courant publiceerde zijn artikelen over die reis die hij voortijdig moest afbreken omdat zijn spullen gestolen waren.

Lees verder

Janne IJmker

In 2004 begaf ik mij op het pad van de volwassenroman. Dat kwam doordat ik een bericht uit een krant onder ogen kreeg dat ging over opgravingen in Assen op de plaats van een voormalig galgenveld. Daarbij stond de naam van Elsjen Roelofs vermeld. Zij leefde in Doldersum en beroofde in 1767 haar man van het leven door rattekruit door zijn eten te roeren. Ik wilde haar verhaal weten. De roman heeft als titel: ‘Achtendertig nachten’ en verscheen in het najaar van 2006 bij uitgeverij Mozaïek. Mijn uitgever Beppie de Rooy werd heel belangrijk bij de redactie van mijn boeken. ‘Achtendertig nachten’ werd opnieuw een fictief verhaal, gebaseerd op archiefmateriaal (o.a. het getuigenverslag en de ondervraging van Elsjen door de Landschrijver) en veel historische gegevens.

Lees verder

Hendrik Koekoek

Twee partijleiders onderscheidden zich door een bijzondere gave: opvallen in de grijze massa. Hendrik Koekoek en Pim Fortuyn roepen bij vele een beeld op dat niet past bij het stereotype politicus. Wat zijn de grootste overeenkomsten maar ook verschillen tussen Boer Koekoek en Pim Fortuyn die beiden door hun onconventionele politieke optreden de aandacht op zich wisten te vestigen, en een aardbeving veroorzaakten in het politieke landschap?

Lees verder

Marga Kool

Marga Kool heeft zich in allerlei organisaties, gremia en publicaties ingezet voor de Drentse cultuur en taal. Zij maakte zich sterk voor het Drents als politieke voertaal en de erkenning van het Nedersaksisch naast het Nederlands en het Fries. Ook zette zij zich in voor minderheden en de multiculturele samenleving.

Lees verder

Klaas Koops

Klaas Koops hoort bij de Drèentse schrievers. Hij wordt als zodanig vermeld in de Encyclopedie van Drenthe (blz. 514), in Scheupers van de Taol (blz. 160) en in Strèupers van de Taol (blz. 116). Vanaf 1999 publiceert hij in ondermeer in de tidschriften Roet en Maandewark/Oeze Volk. Hij debuteerde in 2001 met de dichtbundel 'Het pad weerum'. Daarna volgden diverse publicaties. Ook had hij een column voor Radio Drenthe.

Lees verder

Lukas Koops

In het begun van de jaoren tachtig is e gaon schrieven in zien mooudertaol, het Drèents van Grol. Hij hef gedichten publiceerd in Roet, de blaoden van de DGP en in Oeze Volk. In 1993 verscheen van hum de poëziebundel ‘Dood spoor’. Aander waark is oetkommen in verschillende verzaomelbundels. Zien eerste Drèentstaolige column hef e schreven in 1989; daornao hef e der nog een heule koppel schreven.

Lees verder

Harm Koops

In 1953 behoorde Koops tot de eerste leden van de Drentse Schieverskring. In de Drentse Schrieversalmanak 1954 en die voor 1956 werden gedichten van hem opgenomen. Voorts publiceerde hij in het maandblad Drent(h)e, in Oeze Volk en in heet Kerkkrantje van Odoorn. Ook hij was uit heimwee naar zijn geboortegrond gaan dichten. Dit verlangen komt in veel gedichten tot uiting.

Lees verder

Martin Gert Koster

De dichtbundel Hotel an ’t Spoor van Martin Koster en de dvd Wiede leegte mit daipte zijn uitgeroepen tot winnaar van de Dagblad van het Noorden Streektaalprijs. Dat is zaterdag bekendgemaakt tijdens festival Reur! in Emmen. Koster won in de categorie proza en poëzie, de dvd van stichting Landschap Oldambt in de categorie cd en dvd. Het is voor het eerst dat de streektaalprijs aan een filmproductie is toegekend.

Lees verder

Gerrit Kuipers

De Drentse schrijver Gerrit Kuipers is afgelopen weekend in zijn woonplaats Meppel overleden. De in 1918 in Schoonoord geboren Kuipers werd onder meer bekend van zijn Drentse vertaling van het boek Bartje van Anne de Vries. Ook vertaalde hij delen van de bijbel in het Drents en in 1956 richtte hij met de schrijvers Hans Heyting en Gerard Nijenhuis het dialecttijdschrijft Oeze Volk op. Gerrit Kuipers groeide op in Westerbork. Hij is 92 jaar geworden.

Lees verder

Jan Tijmen Linthorst Homan

Jan Tijmen Linthorst Homan volgde in 1917 zijn vader op als Commissaris der Koningin en legde zijn ambt pas weer neer in 1931, zodat deze familie 28 jaar lang de scepter over Drenthe heeft gezwaaid. Hij heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de provincie. Hij is met grote deskundigheid aan de slag gegaan en met veel aandacht voor de kansarmen.

Lees verder

Marcel Möring

'Eigenlijk wil ik het liefst James Joyce zijn.' Geconfronteerd met deze uitspraak, een paar jaar geleden gedaan in een interview voor Vrij Nederland, zegt Marcel Möring: "Mensen worden boos als ik dat zeg, en ik zeg het al twintig jaar. Het heeft niet zozeer te maken met de positie van Joyce als groot schrijver, maar met de rol die hij heeft gehad: Joyce stond midden in de modernistische ontwikkeling, en heeft ook binnen zijn oeuvre die hele ontwikkeling doorgemaakt.

Lees verder

Jan Naarding

Wie zijn leven globaal overziet, kan menen er een bekend, een bijna tot cliché geworden patroon in terug vinden. Het is het levenspatroon van de eenvoudige, schrandere dorpsjongen die - we zijn nog in het begin van deze eeuw - dan maar voor onderwijzer moet leren, die dan via aktenstudie tenslotte weet door te stoten naar de universiteit en als universitair gevormde niet alleen leraar bij het middelbaar onderwijs wordt, maar zich ook nog wetenschappelijk weet te onderscheiden.

Lees verder

Gerard Nijenhuis

Gerard Nijenhuis heeft zijn leven lang telkens weer radiowerk gedaan, eerst voor de RONO, later voor de VPRO, zowel religieuze als literaire programma's en vanaf de oprichting voor Radio Drenthe. In 1955 hield hij de eerste radio-kerkdienst.
In de jaren in Groningen (1952-1956) richtte hij mede de Drentse schrieverskring op en nam het initiatief voor het opzetten van het tijdschrift Oeze Volk.

Lees verder

Iduna Paalman

Ze is jong, gretig en nieuwsgierig. Iduna Paalman (Rolde, 1991) maakt theater bij Nizno, studeert Duits in Amsterdam, schrijft gedichten en maakt voorzichtig muziek. Maar vooral: ze heeft net haar eerste boek uit. Titel: Hee maisje! Zoveel dingen, op die leeftijd – hoe krijgt ze het voor elkaar?

Lees verder

Jan Hendrik Pelleboer

Jan Pelleboer was een weerman in de dop. Op veertienjarige leeftijd spijkerde hij de resultaten van zijn waarnemingen aan de schuurdeur van café De Kroon in zijn woonplaats 's Heerenbroek, hetgeen niet onopgemerkt bleef. Pelleboer, bijgenaamd de Pel, was een markante persoonlijkheid. Met zijn specifieke tongval, zijn blijde uitstraling, zijn golvende haardos en de eerlijke eenvoud maakt hij de weersverwachting op radio en televisie en in de geschreven pers tot een gewild item voor alle mensen en niet alleen voor boer en tuinder.

Lees verder

Frouwien Klaassens-Perdok

Ze wör wel ies grammietig van het poletieke waark. Die grammieterigheid schreef ze vort deur kritische riempies. Dizze zogenaomde Speldeprikkies binnen oetgeven in 1970. Dat was het begun van heur schrieversloopbaon. Zij publiceerde de Drèentstaolige dichtbundel ‘Bonenzummerdie', het kinderboek ‘Poekie, het allerleifste kattie van de wereld' en een booukie over veldnaomen in en om Geeiten..

Lees verder

Ton Peters

Ton Peters, geboren op 23 februari 1952 te Dieren, werkte achtereenvolgens als doodgraver, wasknecht, magazijnbediende en leraar. Dat laatste beroep oefent hij momenteel nog steeds uit te Assen, niet ver van zijn woonplaats Elp.Hij stelt veel bloemlezingen samen, waaronder Schaakgedichten , het eenmalig verschenen literair tijdschrift de Wasknijper , Teken en Taal, een homage aan Toon Wegner.

Lees verder

Johan Picardt

Bij het beoordelen van Picardt mogen we nooit vergeten dat hij aan het begin van een lange ontwikkeling stond. Hij had niet, zoals wij, een met regionale studies gevulde boekenkast tot zijn beschikking die hij kon raadplegen om inspiratie op te doen, verbanden te leggen en eigen ideeën te toetsen. Hij moest het zelf allemaal uitvinden. Hij mag dan wel reuzen gezien hebben, hij stond zeker nog niet op hun schouders.

Lees verder

Jan Poortman

Al op jeugdige leeftijd schreef Poortman voor de Meppeler Courant schetsen en feuilletons, die ook in druk verschenen, bijvoorbeeld Wattet volk vertelt. Dialectschetsen (1936, onder het pseudoniem J. ter Whee) en het feuilleton Steven Coerts van Voorhees (1939-1941). Later ging hij ook schrijven voor het Nieuwsblad van het Noorden, de Provinciale Drentsche en Asser Courant, de NRC en het Algemeen Handelsblad.

Lees verder

Hendricus Johannes Prakke

Prakke was al op jonge leeftijd nauw betrokken bij Provinciaal Museum voor Oudheden en Geschiedkundige Voorwerpen, zoals het Drents Museum begin vorige eeuw nog heette. . Eind jaren dertig werd hij bestuurslid van het museum. Van 1946 tot 1954 was hij voorzitter. De grootste verdienste van de professor was dat hij met museumarcheoloog Van Giffen vanaf april 1945 'getuigenissen uit de voorbije oorlog' verzamelde.

Lees verder

Roel Reijntjes

Roel Reijntjes (Beilen, 6 februari 1923) was voor alles Drents dichter en schrijver. Maar daarnaast was hij troubadoer en zong hij zelfgeschreven ballades. Verder was hij conferencier in het Drents Minicabaret en trad hij op met Alie Brals-Luinge (1920). Reijntjes was een zeer productieve dichter en stimuleerde als zodanig het Drents als cultuurtaal.

Lees verder

Wijand van der Sanden

Wijnand van der Sanden Studeerde kunstgeschiedenis en klassieke archeologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en prehistorie aan de Universiteit van Groningen. Promoveerde in 1990 op Mens en moeras; veenlijken in Nederland van de Bronstijd tot en met de Romeinse tijd. Was van 1987-1997 hoofd van de archeologische afdeling van het Drents Museum. Schreef naar aanleiding van de reconstructie van het gezicht van Drenthe's beroemdste veenlijk Het meisje van Yde (1994).

Lees verder

Hans Seidel

Hans Seidel kreeg bekendheid door zijn autobiografisch boek Een Asser jongen vertelt (1983). Hij schreef ook verscheidene geschiedkundige en genealogische boeken, waaronder 1000 jaar Siddeburen (1976) en Misdaad in Drenthe (1985). Op deze pagina is een kort verhaal opgenomen uit dit laatst genoemde boekje. Lees, huiver en geniet van een verhaal van Hans Seidel.

Lees verder

Meent W. van der Sluis

Hij was een aimabel mens, maar standvastig en principieel en dat zijn vaak de lastpakken, de luizen in de pels. Hij was gedurende 12 jaar lid van de Drentse PvdA – Statenfractie en vertegenwoordigde de linkervleugel van de partij. Hij bestond het om als enige van de fractie tegen de komst van de vuilverbrander te Wijster te stemmen. Weliswaar tevergeefs, maar het toont zijn karakter. Hij was bij de NAM, de Nederlandse Aardolie Maatschappij, bekend als de anti-gaswinningsactivist.

Lees verder

Harm Smeenge

Harm Smeenge werd geboren in een middenstandsmilieu. Zijn vader dreef een winkel in de Kruisstraat in Assen. Zijn ouders overleden vroeg en Harm werd door de familie Veeze, eveneens winkeliers, opgenomen in het gezin, dat woonde aan de Markt in Assen.

Lees verder

Albert Steenbergen

"De dingen, die verzonnen worden, zijn meestal echter dan de werkelijkheid". Deze woorden van Godfried Bomans zijn wonderwel van toepassing op de Hoogeveense literator Albert Steenbergen (1814-1900). Deze maand is het 91 jaar geleden, dat hij stierf in zijn woning aan Het Kruis, eens het onderdak van de rentmeestersfamilie Calkoen. Nog steeds houden mensen zich bezig met de vraag, hoe Albert Steenbergen er toe kwam, een gefingeerde geschiedenis te schrijven.

Lees verder

Natascha Stenvert

Natascha Stenvert (1971) woont met haar man en drie dochters in Zeijen. Ze studeerde aan de kunstacademie in Groningen. Natascha illustreert zowel kinderboeken als boeken voor volwassenen. Haar werk heeft op exposities over de hele wereld gehangen.

Lees verder

Gerard Stout

Gerard Stout doet waar hij zelf zin in heeft. "Als ik schrijf denk ik niet aan een publiek", zegt hij. "Ik ben wel ijdel, maar er zijn andere manieren om die ijdelheid kwijt te raken. Het gaat mij om het spel met de taal – de subtiele verwijzingen. En het gaat om het ordenende principe. Of ik nu lees of schrijf, in streektaal of een andere taal, ik vraag mij voordurend af welke levensles ik er uit kan halen. Het schrijven scherpt ook mezelf."

Lees verder

Harm Tiesing

Harm Tiesing is geboren en gestorven in Borger. Met een onderbreking van acht jaar in het nabijgelegen Drouwen heeft hij zijn hele leven gewoond in Borger. Dit stukje Drenthe in het oosten van de provincie op de Hondsrug gelegen was het terrein van de kleine man. Hij kende het gebied van haver tot gort.

Lees verder

Maria Vasalis

Vasalis heeft nooit interviews gegeven. Alleen staat ze in 1947 P.H. Ritter jr. te woord. Het verslag van die ontmoeting is in verschillende versies gedrukt (o.a. in - alweer - een boekenweekgeschenk: Ontmoetingen met schrijvers - 1956). In een bloemlezing met beschouwingen over het werk van Vasalis die verschijnt na toekenning van de P.C. Hooftprijs, zegt de samensteller Dirk Kroon: 'Volgens mededeling van de dichteres was dr. P.H. Ritter jr. binnengekomen door zich als patiënt aan te melden".

Lees verder

Bonnie Veendorp

Bonnie Veendorp is in 1923 geboren in Hoogeveen, maor opgruid in Zuudwolde. Naodat ze een lange tied in 't Hoveine woond hef, keert ze oetèendelijk naor Zuudwolde terugge. In 2004 is der een schrieverspetret van Bonnie Veendorp emaakt. Naost het schrieven van kinderverhaolen en kindergedichten schreef ze in Oeze Volk en was ze jaorenlang metwarkster van de RONO. Behalve de kinder van nou zult veul mèenschen zuk de luusterserie Hej 't al heurd, Coba herinnern. In 2010 werd de Roel Reijntjepries uutelangd an Bonnie Veendorp veur heur grote verdiensten veur het blad Oeze Volk..

Lees verder

Bart Veenstra

Om zijn Drentstalig werk, dat omvangrijk is en uit verschillende literaire genres bestaat, kan hij beschouwd worden als één van de voortrekkers van de hedendaagse erkenning die de streektaal de afgelopen decennia is geworden. Bovendien heeft hij door zijn talloze publicaties de Drentse literatuur verrijkt.'

Lees verder

Jan Veenstra

Jan Veenstra is geboren op Noordscheschut in 1951. Hij debuteerde èend jaoren ’70 in Oeze Volk, mor hij publiceerde meeisttieds in ’t letterkundig tiedschrift Roet dat in 1979 opricht is. Van 1984 tot 1998 hef e daor ok redactielid van west. In 1989 kwam Zangeres van zulver oet. Dat boouk kuj zeein as de eerste Drèentse novelle. Veenstra is opgruid in de jaoren zestig en daor binnen in zien waark de sporen van te zeein. In zien verhaolen zit ok veul zölfspot.

Lees verder

Tjerk Vermaning

Tjerk Vermaning is echter vooral bekend geworden door de media-aandacht rond de rechtszaak die in 1975 werd aangespannen door één van de eigenaren van de collecties in het Drents Museum, Gedeputeerde Staten van Drenthe. De rechtszaak werd aangespannen omdat in wetenschappelijk onderzoek door de archeologen Harm Tjalling Waterbolk en Dick Stapert van het Biologisch Archeologisch Instituur (B.A.I.) van de Rijksuniversiteit Groningen twijfels waren gerezen omtrent de echtheid van de artefacten.

Lees verder

Anne de Vries

Uit heimwee naar zijn Drentse geboortegrond schreef hij zijn eerste boekjes in zijn latere woonplaats Zeist. Daar schreef hij in 1935 het boek Bartje dat niet lang daarna een begrip werd. Naar eigen zeggen mag dit boek niet gezien worden als een autobiografie. Maar, zoals hij het zelf formuleerde: "Bartje wil een schreeuw zijn om eerlijkheid in de opvoeding, om oprechtheid en belangeloosheid tegenover het kind, dat in ons graag een kameraad wil zien en zich telkens weer door ons bedrogen voelt".

Lees verder

Lévi Weemoedt

‘Iedereen heeft zijn ideale publiek’, zegt hij. ‘En ik ben toch een soort troubadour. Al ontken ik dat altijd, dat romantische zit er bij mij wel in. En een troubadour zingt voor een dame – dat stuwt hem voort. Ik vind het natuurlijk geweldig dat mensen me lezen en naar me komen luisteren. Maar degene voor wie ik zong, voor wie ik danste, is er niet meer.’

Lees verder

© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl