In en om Assen

De geschiedenis van het Wilhelmina ziekenhuis in AssenHoe het allemaal begon

We starten in 1906 in het Assen van vlak na de eeuwwisseling waar de "Heren' het nog voor het zeggen hadden en waar de 'paleizen' nog woonhuizen waren.

Lees verder
Een langzame maar gestage groei

De zwarte bladzijden van de 2e wereldoorlog liet zijn sporen na in het WZ. Lees hoe men hier mee omging en welke veranderingen men in de daarop volgende jaren realiseerde.

Lees verder
Persoonlijke verhalen

75 jaren geschiedenis van het Wilhelmina ziekenhuis staan borg voor persoonlijke verhalen en herinneringen. Op de volgende pagina worden die gedeeld door Dhr. A van Dalen, dokter T. Bast, Zuster Keur, internist H. Mook, zuster T. Wiersum en dhr. Chr, Van Egmond

Naar overzicht
Het Wilhelminaziekenhuis in de Tweede Wereldoorlog

Mevrouw A.J.A. Mook – Molewijk beschrijft in dit artikel de omstandigheden waarin het Wilhelmina Ziekenhuis de jaren ’40 – ’45 moest doorbrengen. Schaarste en verdriet maar ook creativiteit en optimisme vormden daar onderdelen van.

Lees verder
Het Wilhelminaziekenhuis in de jaren '70

Twintig jaar geleden werd nog heel huishoudelijk gekookt. Er was keuze uit één menu. Het eten werd in pannetjes geschept die vervolgens in een warmhoudkast werden geplaatst. Een zeer onhygiënische toestand, die overigens niet afwijkend was van andere ziekenhuizen. In de jaren zeventig kwam hier geleidelijk verandering in.

Lees verder
Het Wilhelminaziekenhuis in de jaren '80

Een projectgroep, die ditmaal niet uit drie geneeskundigen bestond, onderzocht lokaties op geschiktheid en liet haar oog uiteindelijk vallen op het terrein van Port Natal. De aspecten 'bereikbaarheid', ligging ten opzichte van het centrum' en 'de mogelijkheid tot realisering van een ziekenhuis in een landschappelijk waardevol gebied zonder aantasting van de landschappelijk waardevolle elementen' gaven hierbij de doorslag.

Lees verder
Het WZA verrijst aan de Europaweg - Zuid

Nog drie jaar bouwen, stond er enkele jaren geleden op een groot bord langs de Europaweg-zuid in Assen. Achter het bord lag een grote open vlakte, waar kort daarvoor nog het gebouw van Port Natal tussen de bomen oprees. De bomen staan er nog steeds, maar op de plaats van dit gebouw is een minstens even markant bouwwerk verrezen: het nieuwe Wilhelmina Ziekenhuis.

Lees verder
© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl