In en om Assen
Pieter Roelof ZwiersPieter Roelof Zwiers (Meppel 01.08.1907 - Meppel 23.06.1965)

De kantoorbaan bij Brocades in Meppel beviel Piet Zwiers niet. Hij besloot zich met de schilderkunst bezig te gaan houden. Van jongs afwas hij zich ervan bewust dat daar zijn drijfveren lagen. Een opleiding in die richting had hij niet, hij was autodidact. Onderdak vond hij in Giethoorn, eerst in een klein huisje, later in een woonboot. In 1938 maakte hij daarmee een tocht door de Drentse kanalen. Onderweg werd druk getekend en geschilderd. Het ligt voor de hand dat contacten met andere Meppeler schilders tot stand kwamen. Maar doordat hij buiten de provincie woonde en in het Giethoomse zijn eigen contacten met collega's opbouwde, werd hij tenslotte meer als een Overijsselse dan als een Drentse schilder beschouwd. Niettemin is er veel Drents werk van hem te vinden.

Stillevens, stads- en dorpsgezichten, bloemen, portretten, maar vooral landschappen kwamen uit zijn handen. Behalve olieverven, maakte hij aquarellen, gouaches en pasteltekeningen. Met monumentaal werk als muurschilderingen en mozaïeken heeft hij zich slechts op bescheiden schaal beziggehouden. De vrije natuur, temidden waarvan hij bij voorkeur werkte, was zijn grootste inspiratiebron. Een opmerkelijk gebeuren in zijn leven was in 1947 het verzoek van koningin Wilhelmina om met haar en enkele andere schilders "de thee te gebruiken", waarbij de werken van de uitgenodigden in Amsterdam werden geëxposeerd en besproken. Piet Zwiers overleed in Meppel. De stad eerde hem met een Piet Zwierslaan.


Bronvermelding:

'Schilders van Drenthe'. Roel Sanders.
Dit zeer fraai uitgevoerde boek is te bestellen onder ISBN 90-6509-604-3


Literatuur:

• Bé Doorten, "Meppel en zijn schilders', (Meppel,1985).


Info op woestenledig.nl d.d. 09 mei 2007


Piet Zwiers: schilder van Giethoorn

Een half jaar geleden riep het Stedelijk Museum Zwolle inwoners van Drenthe en Overijssel op werk van de kunstschilder Piet Zwiers (1907 – 1965) in bruikleen te geven voor een tentoonstelling. Het museum zelf bezit vijf schilderijen en een tekening van de in Meppel geboren en gestorven Zwiers. Het meeste werk is echter in particuliere collecties beland en was daardoor nooit als één groot overzicht getoond. De oproep heeft resultaat gehad, want sinds begin mei zijn op de tentoonstelling Piet Zwiers: schilder van Giethoorn meer dan honderd werken te zien.

Gezamenlijk geven ze een goed beeld van de ontwikkeling die hij als autodidact heeft doorgemaakt: van naturalist en impressionist tot expressionist en uiteindelijk abstract. Zwiers was geen groot vernieuwer en ook geen virtuoos ambachtsman, zo laat de expositie zien, eerder ging hij wat primitief en aarzelend te werk. De expositie in Zwolle toont veel schilderijen die wat thematiek betreft nauw verbonden zijn met de Kop van Overijssel. Zwiers schilderde bij voorkeur landschappen en boerderijen, maar vooral de omgeving van Giethoorn, de plaats waar hij zich eind jaren twintig vestigde. Hij groeide er uit tot schilder van bruggetjes en punters, de kleine smalle boten waarmee goederen, reizigers en zelfs rouwende mensen werden vervoerd.

Zwiers was in het midden van de vorige eeuw dé kunstenaar van Giethoorn. Toen Bert Haanstra in de Kop van Overijssel neerstreek om zijn film Fanfare (1958) te draaien werd zijn boerderij gekozen als uitvalsbasis voor de filmcrew. In Zwolle werd hij vooral bekend door de schilderschool voor kinderen die hij in de jaren vijftig samen met zijn collega-schilder Stien Eelsingh bestierde. Aan de expositie vallen twee dingen op. Het eerste is dat Zwiers pas laat een liefde voor uitgesproken kleuren ontwikkelde. Vooral de schilderijen uit de eerste helft van de vorige eeuw zijn opvallend donker en somber.

Pas na de oorlog, als het impressionisme wordt ingeruild voor meer een expressionistische en zelfs naar abstract neigende werkwijze (en Zwiers ook naar het buitenland trekt), wordt zijn wereld bonter. Het tweede is het ontbreken van dateringen: de tijd zei hem blijkbaar niet veel. Volgens het Stedelijk Museum ruilde Zwiers veel schilderijen met particulieren, dat verklaart waarom zijn werk zo verspreid is geraakt. Maar ook musea, verzamelaars en opdrachtgevers wisten hem te vinden. Zo wordt in Zwolle onder meer werk getoond uit de collectie van museum De Fundatie, naast schilderijen die Zwiers maakte voor schouwburg Odeon en werken van de inpoldering van het IJsselmeer.© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl