In en om AssenRalp DouglasDe biografie van Ralp Douglas

Ralph Douglas (Abington, Virginia, U.S.A, 1954) kwam op negenjarige leeftijd met zijn ouders naar Nijmegen. Hij ging hier naar de lagere en middelbare school en volgde de opleiding schilderen aan de Academie in Den Bosch. Hij woont thans in Drenthe en heeft aansluiting gevonden bij de Noordelijke Realisten. Tot 1986 had hij verschillende groeps- en solotentoonstellingen door het hele land. Daarna heeft hij een pauze ingelast om tot zichzelf te komen en een nieuw oeuvre op te bouwen.


De visie van Ralph

Binnen de beperkingen van mijn geest, mijn perceptie, is de kunst de hoogste vorm van verwezenlijking van ons “mens” zijn, van ons “bewust” zijn/ Kunst is geen verstrooiing of geen vermaak, is niet om te behagen of om te troosten, maar is de meest diepgaande beschouwing over ons zijn en de uiterste consequentie daarvan: het niet zijn.

Het is de taak van de kunstenaar om een deur te openen naar een betekenis volle wereld die zonder zijn/haar inspanningen voor altijd gesloten zou blijven. Maar door de kakofonie van banaliteiten, die steeds meer aan ons wordt opgedrongen, door de alomtegenwoordige massacultuur, wordt het steeds moeilijker om deze innerlijke wereld te vinden. Opgejaagd door de eisen van de markt en samenleving is het al een hele overwinning waneer een glimp van de oorspronkelijke visie behouden blijft.

Mijn schilderijen zijn symbolistisch te noemen en zijn vaak een gestileerde verdeling van een idee. Hierbij bedien ik mij vaak van de ironie waardoor het niet altijd duidelijk is in hoeverre ik mijn eigen beschouwing serieus neem. Maar de werkelijk laat zich niet eenduidig kennen en de grootste vergissing die men kan maken is te menen de werkelijkheid (waarheid) te kennen. In de kunst of anderzijds. Aangezien een ieder vanuit zijn eigen perspectief de wereld de wereld interpreteert zal mijn werk door iedere beschouwer anders worden gewaardeerd. Dus ploeter ik door onzekerheid en in de hoop dat hetgeen ik maak betekenisvol is binnen de context van het menselijk bestaan


Info op robmohlmann.nl


De delicate kunst van Ralph Douglas; een must voor fijnproevers

In 1963 kwam Ralph Douglas als jongetje van een jaar of negen vanuit Virginia naar Nederland. De grote oversteek bezorgde hem een cultuurschok. Het daaraan gepaarde, ontheemde gevoel heeft hem nooit geheel kunnen verlaten, maar in de wereld van de kunst vond hij een nieuw vaderland. In 1973 bezocht hij de kunstacademie in Den Bosch, al werd hem daar volgens eigen zeggen "wel een attitude aangeleerd, maar geen vak".

In die droogkomische opmerking, openbaart zich een kritische geest die niet gemakkelijk tevreden is te stellen.
Dat blijkt al direct uit de werkwijze van Ralph Douglas. Een schilderij van zijn hand mag er dan puntgaaf uitzien; dat resultaat is zeker niet uit de lucht komen vallen. Veel van zijn schilderijen overleven zijn onbarmhartige kritiek niet. Van de 10 werkstukken haalt gemiddeld 1 de eindstreep. Een jaarproductie van 5 werkstukken mag zondermeer een rijke oogst genoemd worden. En daar zit geen woord schilderslatijn bij.

En haalt zo'n werk uiteindelijk de finish, dan nog heeft de toeschouwer geen flauw idee van wat er aan strijd op dat schilderij heeft plaatsgevonden: hoeveel figuren er zijn verschenen en verdwenen, hoe vaak hele stukken werden weg geschuurd of in terpentine opgelost. En dit alles met geen ander doel dan een zo precies mogelijke metafoor te scheppen voor hetgeen de schilder voor ogen stond. Want Ralph Douglas schildert weliswaar zeer realistisch, hij maakt geen beelden naar de dagelijkse werkelijkheid.

Hij is een man van ideeën en gedachten, op zoek naar iets wezenlijks, iets dat de tijdelijkheid van ons bestaan verbeeldt. Hij herschept de wereld om daar uitdrukking aan te geven. Zijn werk is bijgevolg niet zonder ernst. Toch zal de aandachtige beschouwer in veel gevallen in stilte moeten glimlachen, want vaak is er sprake van een fijnzinnige, ironische ondertoon. In een land waar platvloersheid en onderbroekenlol van vele netten knettert, valt het overigens niet mee om je met dergelijke subtiliteiten verstaanbaar te maken, laat staan je overeind te houden. Niettemin houdt Ralph Douglas al zo'n 25 jaar voet bij stuk.

Museum Mohlmann is er dan ook trots op om met zo'n 30 gefinishte werkstukken uit de afgelopen 10 jaar het intrigerende beeld van deze schilder voor een breed voetlicht te mogen tonen. Het is kunst die wat voorstelt.


Bezoek hier de website van Ralp Douglas© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl