In en om Assen

RTV-Assen, 20 jaar!


Bronvermelding:
Een vraaggesprek tussen Aaldrik de Vries en Sietse Kooistra d.d. 28 oktober 2010


foto Sietse Kooistra


"De omroep moet niet stilstaan, want stilstand is achteruitgang"


RTV-Assen bestaat ruim 20 jaren. Reden om eens stil te staan bij deze David onder de omroepen. Over de geschiedenis en de toekomstplannen praat ik met Aaldrik de Vries, medewerker van Radio Assen.

 

 Aaldrik zou je kunnen aangeven wat de verschillen zijn tussen RTV Drenthe en RTV Assen

Beide omroepen behoren tot de publieke omroepen. De omroep in Nederland is georganiseerd in drie lagen. Je hebt een landelijk – een regionale- en een lokale omroep. RTV Drenthe is een regionale omroep. Het woord zegt het al:  deze is voor de regio bedoeld en een lokale omroep is gericht op een plaats. In het geval van RTV Assen is dit uiteraard Assen.


Hoe kan ik als luisteraar de verschillen beluisteren tussen RTV Assen en RTV Drenthe?

Wanneer wij de functies van de omroepen bij de kop pakken dan je het verschil aan de mate waarin er aandacht besteed kan worden aan bijvoorbeeld lokale zaken. Een regionale omroep moet zijn aandacht verdelen over de hele regio (de provincie) en  kan dus aan kleine dingen weinig of geen aandacht besteden. Dat kan een lokale omroep wel. De lokale omroep is dus  bedoeld om zaken op ‘straatniveau’ onder de loep te nemen.

Zo zou het verschil dus hoorbaar kunnen zijn. Er is nog een aspect waaruit blijkt dat er nog een heel duidelijk verschil is namelijk dat de regionale omroep een professionele omroep is en werkt met betaalde krachten en een lokale omroep, hoe de wetgever het ooit heeft bedacht weet ik niet, maar die werkt met vrijwilligers.


Maar betekent dit concreet dat er bij RTV Assen geen betaalde krachten rondlopen?

Dit klopt, maar dit zou kunnen veranderen wanneer wij inkomsten vanuit reclame zouden kunnen binnenhalen en dat is ook het streven.


Zou je iets kunnen vertellen over de ontstaansgeschiedenis van RTV Assen

Ja, voor zover ik daar het één en ander van mee heb gekregen: Eind jaren ’80 kwam er een mogelijkheid om een lokale omroep te stichten. In de wetgeving was daar voorheen niet in voorzien. Eind jaren ’80 kon dit dus wel. Elke gemeente die een lokale omroep wilde , kon hiermee starten. Dit natuurlijk aan allerlei regels gebonden. In Assen is op een gegeven moment zo’n initiatief ontstaan. De werkgemeenschap van kerken  hier in Assen heeft destijds het initiatief genomen om die lokale omroep op te gaan starten.

Dat een lokale omroep een bredere functie heeft dan enkel het doorgeven van kerkberichten dat mag duidelijk zijn dus is het programma-aanbod daarna uitgebreid. Andere mensen gingen zich er mee bezig houden en gezamenlijk is er gekeken wat er nog meer mogelijk zou kunnen zijn met de omroep. In het begin bestond de programmering voornamelijk uit losse programma’s. Er kwamen mensen naar de lokale omroep toe die dachten “dat is leuk, dit wil ik wel doen en mijn boodschap  uitdragen’. Dat kon zijn een country en western programma zijn,  een sportprogramma, noem het maar op; een complete lappendeken van programma’s had je destijds, een soort ‘voor-elk-wat-wils’. Eigenlijk zoals de landelijke omroep er in de jaren ’50 uitzag.

Er was ook sprake van een enorm hobbyisme destijds en dat dit al met al niet tot een succes heeft geleid kun je zeker nu, als je er op terugkijkt, wel raden. Ook was er altijd een strijd in de omroep van mensen onder elkaar die vonden dat zij het beste programma hadden, of dat zij de belangrijkste boodschap hadden, terwijl de omroep daarbij niet centraal stond. De persoon stond centraal!
Daar is in de loop der tijden hier bij radio Assen in ieder geval afscheid van genomen van dat idee en wij zijn meer gekomen tot het inrichten van de lokale omroep zoals die eigenlijk bedoeld is. De omroep voor Assen en omgeving waarbij een aantal mensen dit invullen en die verder ondergeschikt zijn aan de omroep.


Zou jij jouw werkzaamheden die je hier bij radio Assen verricht kunnen omschrijven?

Ja dat kan ik wel, ik zou zeggen: ‘een manusje van alles’. Dat is niet helemaal waar, ik heb in de afgelopen jaren het kunstje geleerd van schuiven (het doen van techniek), ik heb het kunstje geleerd van presenteren en ik doe eigenlijk al die voorkomende dingen. Verder omdat ik één van de oudgedienden ben en behoorlijk wat van de omroep afweet ben ik gevraagd om ook wat coördinerende dingen en achtergrond dingen te doen en ik ben ooit aangesteld (onofficieel) als stationmanager, ik noem het zelf altijd stationschef. De meeste zaken  lopen lopen via mij , oftewel  ik ben ervan op de hoogte .

Ik probeer ook de mensen zoveel mogelijk te begeleiden hier en om ze de kans te geven om zich hier prettig te voelen en dat ze hier de taken kunnen uitvoeren waarvoor ze komen. In hoeverre dit altijd lukt weet ik niet en het hangt natuurlijk ook af van de mogelijkheden die je op dat moment hebt.


Aaldrik de Vries 2014. Foto Sietse Kooistra


Als ik jou zo hoor, allemaal onbetaald werk, mag ik dit omschrijven als liefdeswerk?

Nou nee, toch niet. Omdat ik eigenlijk van jongs af aan, van kind af aan al radio geïnteresseerd ben geweest,  leek het mij heel leuk om bij de radio iets te doen. En per ongeluk kwam dit eens zover dat ik bij die radio terecht kwam en ik zeg zelf altijd: het is een bepaald virus en als je dat te pakken heeft dan raak je dat nooit meer kwijt. En ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik al heel vroeg uit het arbeidsproces weg was waardoor ik dit een flink deel van de week heb kunnen doen en ik denk dat dit ook nodig is om dit met succes te kunnen doen.  Ik beschouw het  als werk. Ik werkte in het onderwijs en  moest daar om gezondheidsredenen mee stoppen. .


Hou jij je hart vast voor de komende bezuinigingen van het kabinet met betrekking tot de positie van RTV Assen?

In ieder geval wel voor de positie van de publieke omroepen in het algemeen. Of dat ook consequenties heeft voor de lokale omroep op korte termijn, dat weet ik niet. Dat zou dan ook een beetje in tegenstrijd zijn met wat er vorig jaar is afgesproken toen de nieuwe financiering kwam die regelde dat het voor de komende vier jaren niet ter discussie zou komen wat de bijdrage zou zijn. Toch zou ik mij kunnen voorstellen dat er via regeringswege wordt bepaald dat de vergoeding per aansluiting, want daar gaat het hierom  teruggedraaid gaat worden van de bekende 1, 30 naar bijvoorbeeld één euro, dan zullen wij toch echt met een bezuiniging te maken krijgen. Maar dat is tot op dit moment nog niet bekend.


Ik hoorde je net iets zeggen over inkomsten via reclame, zou dat een mogelijke optie kunnen zijn?

Ja, zeer zeker! Ik denk ook dat dat het gene is waar de omroep zich in de nabije toekomst zeker op moet richten om zelf de broek te kunnen ophouden en dat de subsidie eigenlijk leuk erbij is. En dan zou je bijna denken dat ik pleit voor een commerciële omroep.
Wanneer er zometeen een kabelkrant komt, dan is er een mogelijkheid om zelf reclame te werven en daar de nodige inkomsten uit te genereren waardoor je wat ruimer in je budget komt te zitten. Dan kun  je ook een stukje professionalisering  doorvoeren. En dat is volgens mij de stap naar een volwassen omroep


Zou je iets meer over de ‘kabelkrant’ kunnen vertellen?

Ja, de kabelkrant is een beeldkrant. Nieuws-tv was hier eerder in Assen, maar daar zijn ze onlangs mee gestopt . Voor Radio Assen lijkt het ons een heel goed medium om een podium te bieden aan de verenigingen en instellingen in Assen. Omdat  dit medium  kleinschalig is  en omdat het op Assen gericht is,   zou ik mij kan ik me voorstellen dat adverteerders daar heel veel belang bij hebben. Ik ken bijvoorbeeld een adverteerder die bij een voetbalclub, die op heel laag niveau speelt hoofdsponsor is.

Het  is een grote adverteerder is met een landelijke naam,  die stelt : “mijn klanten zitten hier in Assen en direct daar om heen; jullie voetballen hier in Assen en direct daar omheen;  dat is mijn doelgroep”. Zo zou ik mij kunnen voorstellen dat je heel veel adverteerders zou kunnen binnenhalen die bijvoorbeeld niet bij TV-Drenthe  gaan of bij de landelijke omroep of in de krant omdat zij zich puur op deze doelgroep willen richten. Ik zie daar wel mogelijkheden.


Dit klinkt inderdaad heel veel belovend. Daar starten jullie morgen mee?

Nou, als het aan ons ligt,  drie jaren geleden al,  want toen hadden wij hier al een apparaat staan dat helemaal ingericht was om een kabelkrant te starten. Kabelprovider Ziggo  heeft allerlei problemen met het op het net zetten van die kabelkrant . Dat wijten zij dan aan de nieuwe systemen die ingevoerd moeten worden die  met digitaliseren te maken hebben.  Ze blijven dat maar uitstellen en dat heeft tot gevolg dat wij dus al drie jaren zo’n dertig- tot veertigduizend euro missen. Het zou leuk geweest zijn als wij destijds al in hadden kunnen stappen. Wij hopen dat dit met ingang van het nieuwe jaar toch eindelijk eens van de grond komt.


Zijn er nog zaken Aaldrik waar wij nog even bij stil moeten staan?

Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat de omroep een goed bestuur heeft dat samengesteld is uit de geledingen van de Asser bevolking. En dan praat ik o.a. over iemand uit de sport, iemand uit de cultuur, iemand uit de politiek; kortom  een soort belangengroep die vanuit de achterban een dynamisch bestuur vormt.

Dit lijkt mij heel belangrijk en ik zou ook willen dat dit morgen in werking zou treden. En dan komt de rest, denk ik, vanzelf. En dan vraag jij natuurlijk: “was dit eerder dan niet zo!” Nee, dit was eerder niet zo! De omroep werd in stand gehouden en daar is veel voor te zeggen, maar het moet toch echt meer zijn. De omroep moet  niet stilstaan, want stilstand is achteruitgang.


Klik hier om direct naar de website van RTV-Assen te gaan


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl