In en om AssenSiemen Dijkstra


'Daily round 111', 2002. Houtsnede, 47 x 82 cm.


Info website Siemen Dijkstra:

Aan het einde van de jaren '80 maakte ik mijn eerste serie landschappen in tekeninkt. Het was een aarzelend begin. Tot dan toe waren de fantasie en het verhaal de belangrijkste leidraad geweest voor mijn tekeningen. De interesse voor het landschap was weliswaar latent aanwezig in mijn werk, maar die had nog geen zelfstandige vorm gevonden. Wel voelde ik een sterke verbondenheid met zowel het Groningse als het Drentse landschap, wanneer ik daar bij nacht en ontij doorheen fietste. Deze fietstochtjes naar vrienden die op het Groningse platteland woonden, mijn beppe in Drachten en ouders in Pesse brachten mij weer terug in het landschap waar ik opgegroeid was.

Iets later dan de inktstudies volgden begin jaren '90 de eerste kleurenhoutsneden met het landschap als onderwerp. Deze landschappen hadden nog wel een sterk symbolistisch karakter en waren van Scandinavische origine, maar het vormde wel het begin van dit “oeuvre”. Na mijn academietijd verruilde ik Groningen voor het Zuidwestdrentse platteland; het landschap van mijn jeugd.

De staatsbossen, vennen, heidevelden -al of niet met pitrus - vormden al gauw de basis van mijn werk. Al snijdend, drukkend en schilderend beleefde ik het landschap opnieuw. In 1997 leerde ik Elysia kennen op een ondernemerscursus voor kunstenaars. Wij woonden in hetzelfde dorp en hadden elkaar wel eens vluchtig ontmoet als we de hond uitlieten op de Zuidlheeder es. Nu ik dit opschrijf zijn we ruim negen jaar verder. Middels deze website proberen we een indruk te geven van ons werk dat in direkte relatie staat met ons dagelijkse leven aan de Lheeweg in Dwingeloo


Info museumvanlien.nl:

Grafiek werd Dijkstra (Den Helder, 1968) gedoceerd door Wim van Veen, die hem onder meer "de houtsnede volgens de reductie-techniek" leerde.  Dat is een vorm van reliëf- of hoogdruk. Bij deze methode wordt steeds meer uit dezelfde houtplaat gesneden. Tussen twee "snedes" vindt een afdruk plaats. Dijkstra gebruikt acht tot soms wel vijftien tot twintig drukgangen, die hij telkens een andere kleur geeft. Het resultaat is een kleurrijke, gedetailleerde afbeelding. 

Hij vertelt daar zelf over in het boek "Siemen Dijkstra - Eigen druk" : Op het hout wordt het ontwerp opgezet met pen of penseel in Oost-Indische inkt. Over de betekende plaat komt een laag transparante vernis. Bij de eerste drukgang door de etspers komt er daardoor nog geen afbeelding op het papier, alleen kleur.

Wanneer de eerste drukgang gereed is, wordt de plaat schoongemaakt, waarna het getekende ontwerp op de houtplaat weer zichtbaar wordt. Aan de hand van deze tekening gaat men vervolgens met een guts delen wegsnijden uit de plaat. Alles wat men wegsnijdt, blijft tijdens de volgende drukgang in de kleur van de eerste drukgang staan. Tussen de verschillende drukgangen wordt het Japanse papier gedroogd." Daardoor kunnen er vervolgens ook andere kleuren gebruikt worden. 

Siemen Dijkstra is uitgegroeid tot een autoriteit op dit gebied.  Hij werd geboren in Noord-Holland, maar is opgegroeid in Zuidwest-Drenthe. Met zijn vader ging hij al op jonge leeftijd het Drenthse landschap in, op zoek naar archeologische voorwerpen.  Geen wonder dus, dat hij zijn inspiratie vindt in archeologische vondsten en in de natuur. De Dwingeloosche Heide, het landschap waar Siemen opgroeide, is een belangrijk thema binnen zijn werk.

De Deense Oostzeekust en de Noorse Barendskust zijn ook oeroude omgevingen waar hij zich thuisvoelt. Maar op de eerste plaats is hij een schepper van sferen, die veelal bezieling en nostalgie weerspiegelen. Zijn werken laten dan ook meer zien dan de zichtbare werkelijkheid.  De houtsnedeplaten van Siemen brachten zijn partner, de keramiste Elysia Verhoeven, op het idee, om deze vervolgens te bewerken tot objecten en beelden. In deze "grafische keramiek" komen de landschappelijke thema's van de houtsnedes van Siemen Dijkstra op verrassende wijze naar voren


Bezoek hier de website van Siemen Dijkstra© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl