In en om Assen

De geschiedenis van het landgoed Vredeveld
Inleiding

Mijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld, toen ik las dat het vroeger ook een tijd een havezate geweest is. Alle bewoners van het landgoed staan keurig in chronologische volgorde vermeld op de koperen plaat, In 1966 is het bouwwerk afgebroken, "Waarom?" vroeg ik me af, toen ik de oprijlaan opliep.

Lees verder

Periode 1600 - 1842

Het is niet met zekerheid te achterhalen wanneer het buiten Vredeveld (aanvankelijk gespeld als ‘Vredevelt’) gebouwd is. Volgens sommige gegevens is Zeino Joachem van Welvelde, telg uit een adellijk geslacht dat reeds in de veertiende eeuw genoemd wordt en wiens naam voorkomt op de gevelstenen van het landgoed, rond 1630 de stichter en eerste bewoner.

Lees verder

De periode Augustinus van Valkenstijn

Hij zou dan Vredeveld gekocht hebben in de hoop, dat zij er haar levenslust zou terugvinden, doch na enkel malen door op haar verleden zinspelende bezoekers gekwetst te zijn zou zij een teruggetrokken en mensenschuw bestaan zijn gaan leiden. Hij zou alleen ’s nachts het buiten verlaten hebben en eenzaam door de straten van Assen gedwaald hebben, nieuwsgierig naar de verrichtingen der bewoners, overdag zijn vrouw gezelschap houdend.

Lees verder

De periode Jean Krans

Zoals vermeld wordt Vredeveld dan in 1889 verhuurd aan Johannes Godefridus Hubertus Wijandus Krans, die zich meestal Jean liet noemen en een zoon was van een op kasteel Horn bij Roermond verblijvende familie van Franse adellijke afkomst. Deze familie had zich tijdens de machtsuitbreiding van Lodewijk Napoleon Bonaparte genoodzaakt gezien naar Nederland uit te wijken.

Lees verder

De zwanenzang van Vredeveld

In januari 1948 worden er weer met de gemeente onderhandelingen gevoerd. Zij stelt voor, de restauratie van het pand en de inrichting ervan tot jeugdherberg te bekostigen, als zij in ruil daarvoor het gebouw en de eromheen liggende grond kosteloos gedurende dertig jaar in bruikleen mag hebben en daarna het recht van huur heeft.

Lees verder

Interview met Wander Eleveld

In de scriptie van Sander Schimmel 'de historie van het landgoed Vredeveld' is een interview opgenomen met Wander Eleveld. Wander vertelt het verhaal over Valkenstein en de familie Krans op zijn eigen wijze en verwoord hiermee hoe de omgeving van Assen-noord aankeek tegen de bewoners van het landgoed.

Lees verder

Vredeveld en de weg naar de ondergang

Reeds in de veertiger jaren was men zich er van bewust dat Valkenstijn gerestaureerd zou moeten worden. De secretaris van het Provinciaal Museum van Oudheden en geschiedkundige voorwerpen in Drenthe, Dr. Mr. W.S. Gelinck (burgemeester van Ruinerwold), wees in 1941 in een brief aan het Rijksbureau van de Monumentenzorg op de "historische betekenis van het huis Vredeveld, gelegen in de gemeente Assen, en de staat van verval, waarin dit langzamerhand is geraakt".

Lees verder

Een romantisch Drentsch Landgoed

In een krantenartikel uit 1930 laat de schrijver zijn fantasie over Vredeveld en met name over Augustinus van Valkenstijn de vrije loop.

Lees verder

De ondergrondse gangen van het landgoed Vredeveld

Al vele jaren lang gaat in Assen het verhaal over een ondergrondse tunnel bij Vredeveld. Verschillende mensen hadden zich bij de Wergroep Valkenstijn Onderzoek gemeld met hun verhalen over de tunnel. Verklaringen van deze personen onafhankelijk van elkaar en zonder enige vorm van eigen belang leken erop te wijzen dat er drie locaties bestaan op het landgoed waar zij vermoeden dat er zich een ondergrondse tunnel zou bevinden.

Lees verder

Vredeveld en het recht van havezate Entinge

Vredeveld wordt in de berichtgeving hierover het huis havezate genoemd. Dit vormt een aanleiding om nog eens de feiten hieromtrent op een rijtje te zetten, want hoewel Vredeveld inderdaad een voormalige havezate genoemd mag worden, is dat het in werkelijkheid maar een korte periode zo geweest is.

Lees verder© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl